Papyri.info

sign in

bgu.11.2057 = HGV BGU 11 2057 = Trismegistos 16912DDbDP transcription: bgu.11.2057 [xml]

AD91/2 Alexandria

ἀ[ντί]γ̣ρ[αφο]ν̣ ἐ[π]ιστολῆς [ -ca.?- ]
Μέττιος Ῥοῦφος Διονυσι̣[ -ca.?- χαίρειν.]
ἐπεὶ Κρονίων Ἁρυώτου μισ̣[θωτὴς γενόμενος(?)]
ἐρημοφυλακίας φόρου κατ̣ʼ ἔτ̣[ος]
5τῇ τε μισθώσει καὶ τῇ [  ̣  ̣]  ̣τη̣[ -ca.?- βούλο-]
μαι αὐτὸν ἀπολυθῆνα[ι] τῆ[ς μισθώσεως(?)]
φῆναι δέ μοι ὑπὸ σοῦ ε̣ν̣ ο  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ σχολαζόντων, ἵνα [  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καταστήσω. ἀν̣τιγρα̣[ -ca.?- ]
10ἔ̣[τους ι]α Α[ὐτοκρά]τ̣ορ[ος Καίσαρος Δομιτιανοῦ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.