Papyri.info

sign in

bgu.13.2221 = HGV BGU 13 2221 = Trismegistos 9630DDbDP transcription: bgu.13.2221 [xml]

AD160-161 Soknopaiou Nesos

1
[ -ca.?- Τιμαγέ]νῃ βασιλ(ικῷ) γ̣[ρ(αμματεῖ)] Ἀρσι(νοίτου)
[Ἡρακλ(είδου) μερίδος καὶ Κρό]κῳ κωμογρ[α]μ̣(ματεῖ) καὶ
[λαογράφοις κώμης Σο]κνο(παίου) Νήσου
[παρὰ Στοτοήτεως π]ρεσβ(υτέρου) Πακύσεως τοῦ
5[ -ca.?- δεῖνος μητρὸς] Στοτοήτ(εως) τῆς Ὀννώφρ(εως)
[τῶν ἀπὸ κώμης Σοκνο(παίου)] Νήσου ἱερέως̣ α φ̣υ̣λ(ῆς)
[Σοκνο(παίου) θεοῦ μεγάλο]υ̣ μεγάλου· ἀπογρ(άφομαι) ἐ̣[μα]υ̣τ̣-
[όν τε καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰ]ς τὴν τοῦ διελ[η]λυ̣θ̣ότος
[κγ (ἔτους) Θεοῦ Αἰλίου Ἀ]ντωνείνου κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπο-
10[γρ(αφήν)· καταγίνομαι δὲ ἐν οἰκ]ί̣ᾳ ἰδίᾳ πατ̣ρ̣ικ(ῇ)
[ἐν τῇ κώμῃ· καὶ εἰμὶ δὲ ὁ πρ]ογεγρ(αμμένος) Σ[τοτο]ῆ̣τις
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
(hand 2) χ[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
(hand 3) πα̣[ -ca.?- ]
5ς[ -ca.?- ]
σο[ -ca.?- ]
κ̣  ̣[ -ca.?- ]
κα[ -ca.?- ]
ι̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.