Papyri.info

sign in

bgu.16.2583 = HGV BGU 16 2583 = Trismegistos 23306DDbDP transcription: bgu.16.2583 [xml]

13 BC Phnebieus

(hand 2) Φνεβι(έως) ἔσ(χον) (ἔτους) ιζ Καίσαρο(ς) Μεχ(εὶρ) ι̣
(hand 1) Ἡρακλίδῃ καὶ Ἀπολλωνίωι
τοῖς παῤ Εἰρηναίου τοῦ πρὸς τῷ ἐννομίῳ
τοῦ Ἡρ̣[ακλεοπολίτου τὸ] ἑπτακαι-
5δέκατον ἔτ̣[ος Κα]ί[σ]α̣ρ̣[ος]
παρὰ Ἀπολλ  ̣  ̣  ̣ τοῦ Ο  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ασσας  ̣  ̣  ̣
προεστῶτος τῶν Ἡρακλείου τοῦ
Σιμαρίστου τῶν ἀπὸ Φνε̣[βιέως]
ἀπογράφομαι εἰς τὸ προκ<ε>ίμ[ενο]ν̣
10ἑπτακαιδέκατον ἔτος Καίσαρος τὰ ὑπάρ-
χοντά μοι πρόβατα [τέλεια]
σύνμεικτα διακόσια ἑξήκοντα ὀκτω
καὶ τοὺ<ς> ἐπακολουθοῦντας ἐπετήους
ἄρνας καὶ αἶγας δεκαεπτὰ καὶ ἐρείφους
15καὶ Ἡρακλείδου τοῦ Ἡρακλείδου   ̣  ̣
τε  ̣  ̣  ̣ς ἐπιμεμιγμένας τοῖς ἐμοῖς προβ-
άτοις πρόβατα τέλεια ἐννέα σ̣ὺν
ἄρνασι ὥστʼ εἶναι̣ τὸ πᾶν πρόβατα
Traces 1 line
20νεμόμενα καὶ ποτιζόμενα καὶ αὐ-
λιζόμενα περί Φνεβιέα καὶ διʼ ὅλου τοῦ
νομοῦ. ἀξιῶ ἐὰν φαίνηται καταχωρῖσαι
τὴν ἀπογραφὴν ὡς καθήκει.
εὐτυχεῖτε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.