Papyri.info

sign in

bgu.17.2728 = HGV BGU 17 2728 Z. 1-10 = BGU 17 2728 Z. 11-21 = Trismegistos 69800 = Trismegistos 69801DDbDP transcription: bgu.17.2728 [xml]

VI/VIIspc Hermoupolis Magna

r
n
☧ καταξιώσῃ σου ἡ ἐλλογιμότης ὀνάριν ἀποστεῖλαί μοι διά τοῦ φύλακος
κατὰ γῆν ἑξῆς. ἐπειδὴ δὲ οὐ θέλοντος θέλω ἀπελθεῖν καὶ εὔξασθαι
εἰς τὸ Σαραπιον(*), μὴ θέτω δὲ ἡ σὴ παίδευσι ὅτι πρὸ τριῶν ἡμερῶν
5ὁ στρατιώτης μετὰ ἄλλων δύο β ἀπαιτητῶν προσῆλθεν, τῇ αὐτῇ
μεγαλοπρέ(πεια) ἐν τ  ̣  ̣  ̣  ̣ γράφοις καὶ τῆς σῆς παιδεύσεως καὶ οὐκ ἐπέστειλα
οὐδὲν [  ̣]  ̣[ -ca.?- ]  ̣τ̣  ̣την καὶ ἐὰν ἀνέρχομαι λέ̣γω̣ τῇ σῇ παιδε[ύσ]ι(*) τὸ
[ -ca.?- ] περὶ πεδίον τοῦ πρ[άγ]μα̣τος
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
† Traces
10☧ πρ(εσβυτέρου) καὶ Σοφία(ς) γυ(ναικὸς) αὐτ(οῦ) ((unintelligible )) Βίκτορι
v, ms
(hand 2) Ἰωσῆφις Φοιβάμμωνος (hand 3) ε̣ἰ̣ς̣ ν̣ο̣(μίσματα)   ̣
Εὐάνθια(*) γυνὴ αὐτοῦ εἰς νο(μίσματα) λ
Φοιβάμμων Σευήρου(*) εἰς νο(μίσματα) κ
ὡς καταστασιάσαντες τῆς νομῆς μου
15καὶ ἔφοδον σφαγῆς κατʼ ἐμοῦ τετολμηκότες
ἐπὶ μαρτύρων ἱκανῶν(*)
Εὐφημία
Θαυμαστὴ θυγάτηρ αὐτῆς
Σία vac. ? τῆς αὐτῆς ἀδελφὴ
20εἰς τοὺς ὑπευθύνους
Πκύλις γεωργός μου ἀπὸ Θύνεως

Apparatus


^ r.4. corr. ex σαραπιων, l. Σαραπεῖον
^ r.7. l. παιδεύσει
^ v, ms.12. l. Εὐάνθεια
^ v, ms.13. l. Σεουήρου
^ v, ms.16. corr. ex ϊκανων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.