Papyri.info

sign in

bgu.2.459 = HGV BGU 2 459 = Trismegistos 9188DDbDP transcription: bgu.2.459 [xml]

AD 131 ?

r
(hand 2) Κάστωρ σεση(μείωμαι) (hand 3?) (ἔτους) ιε Ἁδρια(νοῦ)
τοῦ κυρίου Μεσ̣ορὴ θ
(hand 1) Δείωι τῷ καὶ Ἀπολλωνίω[ι] καὶ Ἡρώδηι τῷ καὶ
Διογένει γεγυ(μνασιαρχηκόσι) βιβλιο(φύλαξι) ἐνκ(τήσεων) Ἀρσι(νοΐτου)
5παρὰ Τανεφρέμμιος τῆς(*) Στοτοήτιος τοῦ
Ἑριέως τῶν ἀπὸ κώμης Ἡρακλείας
μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς Πεκικ  ̣τος(*)
το[ῦ] Πεκικ  ̣τος(*). κατὰ τὰ ὑπὸ το(ῦ) κρατίστου ἡγεμόνος
Φλαουίου Τιτιανοῦ κελευσθέντα ἀπογράφομ(αι)
10τ[ὸ] ὑπ[ά]ρχον μοι \πατρ[ικὸν]/ τέτ[α]ρ̣τον(*) μέρος οἰκίας
καὶ αὐλῆς καὶ   ̣  ̣  ̣κ̣ε̣λλί̣ο[υ ἐ]ν τῇ προκ(ειμένῃ) κώμῃ
[Ἡ]ρακλεί[ᾳ - ca.14 -]ε̣ως ἀποδείξωι(*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
Demotic 1 line

Apparatus


^ r.5. corr. ex του
^ r.7. BL 1.46 : Πεκ̣ι̣ρ̣ῶτοσ prev. ed.
^ r.8. BL 1.46 : Πεκ̣ι̣ρ̣ῶτοσ prev. ed.
^ r.10. BL 1.47 : π̣έ̣μ̣π̣τον prev. ed.
^ r.12. l. ἀποδείξω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.