Papyri.info

sign in

chr.wilck.115 = HGV W.Chr. 115 = Trismegistos 23482DDbDP transcription: chr.wilck.115 [xml]

III spc? Memphis?
[Reprinted from: .] P.Berl.Bibl. 4

[ -ca.?- ]  ̣ν̣ Μᾶρκος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- Αὐρη]λίου Ἀρείου καὶ ὡς χρηματίζει [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐν Ἀλεξαν]δρείᾳ τῇ πρὸς Αἰγύπτῳ π[ρ]ὸ δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μ[άρκου -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] Ἀφροδείτην καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Σε]βαστῇ α  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣π  ̣  ̣  ̣ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καλανδ[ῶν] Μαΐ(*)ων ὥρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἀμμώνι[ος -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Μᾶρκος Οὔλπιος Μαρκιανὸς [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] Ἀφροδείτης τῆς καὶ Κλεοπάτρ[ας -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ως τὴν κατὰ τὰ Ῥωμαίων   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]γμένα. vac. ? ἔστιν [δέ· -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ἐν ἐπισήμῳ λύρᾳ οἰκίδιον μονόστεγον [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωμην νερ̣η σειτικὰς(*) ἀρούρας ε[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ] ἡμερῶν λειτουργιῶν(*) ἡμέρας εἴκοσι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] διὰ Μάρκου Αὐρηλίου [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀλεξά[νδρου -ca.?- ]

Apparatus


^ 7. μαϊων papyrus
^ 12. ’μένα. papyrus
^ 14. l. σιτικὰς
^ 15. l. λειτουργι<κ>ῶν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.berl.bibl.4 [xml]

IIIspc Memphis
[Reprinted in: chr.wilck.115] WChr 115

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.