Papyri.info

sign in

cpr.17A.5bdupl = HGV CPR 17 A 5 b = Trismegistos 17699DDbDP transcription: cpr.17A.5bdupl [xml]

AD316 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: .] dupl=CPR17A,5a

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[οἰκίας τοῦ προκειμένου μου πατρὸς ἡλιαστήριον ἐν τῇ αὐτ]ῇ πόλει [ἐπʼ ἀμφόδου πόλε]ως Λιβὸς
[οἵας ἐστὶν διαθέσεως σὺν χρηστηρίοις καὶ ἀνήκουσι πᾶ]σι· γείτονε[ς Νότου -ca.?- χο]ς·
[Βορρᾶ σου ελ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣· Ἀπηλιώτου (hand 3) ἡλιαστ]ήριον Ὄφεω[ς· (hand 1) Λ]ιβ[ὸς ἡλιαστήριον   ̣, ὅπερ ἐντεῦθ]εν φυλά[ξω]
5[ἀνεξαλλοτρίωτον καὶ ἀκαταχρημάτιστον καὶ ἀνεπ]ιδάνιστον ἑτ[έρου δανίου] καὶ ἄπρατ[ον καί σοι]
[ἀποδῶ τῇ προκειμένῃ προθ]ε[σ]μί[ᾳ ἢ] πραχθῶ γεινομένης [σοι] τῆς [πράξεως ἔκ τε]
[ἐμοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὑπη]λλαγμένου(*) σοι ἡλιαστηρίου καὶ ἐκ τῶν ὑ(*)παρ[χόντων μοι]
[πάντ]ων κ[αθάπερ ἐκ δίκης, ἀ]λλὰ κα[ὶ] βεβαιώσω σοι π[άσῃ βε]βαιώσι(*) ἀπό τε [δημοσίου]
[λόγου κ]αὶ ἰ(*)διωτι[κοῦ ἢ καὶ πολιτι]κοῦ καὶ ἀπὸ παντὸς [ἁπλῶς τ]οῦ ἐπε[λευσομένου]
10[ἢ ἀντιπ]οιησομένου. [ἡ ὑπαλλαγὴ κ]υρία καὶ ἐπερωτηθ[εὶς ὡμ]ολόγ(ησα). ὑ(*)π[α]τείας
[Καικίνα Σαβίνου καὶ] Οὐεττί[ου Ῥουφίνου τῶν λα]μπροτάτων Π[αχὼν] κε. (hand 2) Αὐρήλιος Ἀδέλφι[ος]
[ἔσχον καὶ ἀποδώσω] τὰ τ[οῦ ἀργυρίου τάλαντα πεντήκον]τα καὶ ὑπήλλαξα [ὡς πρόκειται.]

Apparatus


^ 7. [ὑπη]λλαγμένου[υπη]λλαγμενου corr. ex [υπη]λλαγμανου
^ 7. ϋπαρ[χοντων] papyrus
^ 8. l. [βε]βαιώσει
^ 9. ϊδιωτι[κου] papyrus
^ 10. ϋπ[α]τειασ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.