Papyri.info

sign in

o.claud.1.173 = HGV O.Claud. 1 173 = Trismegistos 24181DDbDP transcription: o.claud.1.173 [xml]

ca. AD 110-20 Mons Claudianus

Ἀνείκητος καὶ Ἡρα-
κλείδης · Σωτηρίχῳ
τῷ πατρὶ · χαίρειν · οἶσθ-
α(*) · ὅτι · Νεώφυτος ἄρας στα-
5τῆρας · β · ἀπῆλθεν · καὶ
διὰ τοῦτό σοι · οὐκ ἐδυ-
νάσθην · πένψαι(*) · ἐρωτῶ
οὖν · ἐγδέξασθαί(*) με
ἕως · κιβάρια · ἔλθῃ.
10ε̣ἰ̣ δὲ · ἀπιστεῖς χρ-
[εωσ]τ̣ο̣[ύ]μενος · π-
ένψω(*) σοι.
[ἔρρ]ωσο.

Apparatus


^ 3-4. or οἶδα|ς, BL 10.289 : οἶδε|ς prev. ed.
^ 7. l. πέμψαι
^ 8. l. ἐκδέξασθαί
^ 11-12. l. π|έμψω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.