Papyri.info

sign in

p.cair.masp.1.67003 = HGV P.Cair. Masp. 1 67003 = Trismegistos 18978 = oxford-ipap.apis.136DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67003 [xml]

AD567 Aphrodito<Antinoopolis?

r
† χμγ
☧ Φλαυΐ(*)ῳ Τριαδίῳ Μαριανῷ Μιχαηλίῳ Γαβριηλίῳ Κωνσταντίνῳ Θεοδώρῳ
Μαρτυρ[ί]ῳ Ἰ(*)ουλιανῷ Ἀθανασίῳ τῷ ἐνδοξοτ(άτῳ) στρατηλάτῃ ἀπ\ὸ/ ὑ(*)πάτων καὶ ὑπ(ερ)φυεστ(άτῳ) πατρικί̣ῳ̣
πραιφέκτου Ἰ(*)ουστίνου δουκὶ καὶ αὐγουσταλίῳ τῆς Θηβαίων χώρας τὸ β
διὰ τοῦ μ[εγ]αλοπρ(επεστάτου) μ̣[α]γίστερος Δωροθέου † δέησις καὶ ἱ(*)κεσία πα(ρὰ) τῶν ἀθλίων ἐρημιτῶν μονάχω̣(ν)
5† τοῦ ὄρους τῶν χριστοφόρων ἀποστόλων καλουμέ(νου) Φαραο(υ)το̣[ς].
πᾶσα δικαιοσύνη καὶ δικαιοπραγεία(*) τὰς προόδους προλάμπουσιν τῆς ὑ(*)μῶν ἐνδόξο(υ) ὑπ(ερ)φυΐ(*)ας·
καὶ πάντα τὰ εὐαγῆ μοναστήρια κ(αὶ) τοῦ θ(εο)ῦ πάνσεπτα εὐκτήρια ἐπὶ τῆς ὑ(*)μετέρας αἰσίας
ἀγαλλώνται(*) εὐαρχείας, ἐφʼ ὅτι πᾶν ἄδικον φευκτέον καὶ ἀπ\ο/τρεπτέον ἀπ\ὸ/ το(ύ)των ἐλα(ύ)νεται
τῶν εἰω[θ]ότων φιλοπραγμονῆσαι καὶ πλεονεκτῆσαι τὰ ἑαυτῶν πράγματα τυρανικῶς(*).
10καὶ εὐχὴ τούτων \ἐσ̣τ̣ὶν/ κ̣αὶ τῶν ἐνοικούντων τῇ τούτων συνευλέσει(*)(*)κετηρία, καὶ πρεσβεία ὑ(*)πὲρ
(*)μῶν τῶν εὐκλεστάτων(*) μετὰ καὶ τῶν ἐνδοξοτ(άτων) ὑ(*)μῶν τέκνων τῶν τῆς ἐπαρχείας πάσης κυρίων
οὐ πεπαύσεται πρὸς τὸν παμβασιλέα Θ(εὸ)ν ἀδιαλείπτως ἀναφερομένη, διὰ τὸν οἶκτον ὑ(*)μῶν
καὶ οἶστ[ρ]ον εἰς πᾶν ὁτι\οῦν/ τούτοις συμβαλλόμενον καὶ περισπούδαστον Θ(ε)ῷ ἀγαθὸν ἔργον. καὶ το(ῦ)το
ἀκριβῶς ἐπιστάμενοι, προσπίπτωμεν(*) τοῖς εὐκλεέσι καὶ ἀνεπάφοις ὑ(*)μῶν ἴ(*)χνεσι, διδάσκοντες
15τὸ καθʼ ἡμᾶς πρᾶγμα ἐν τούτοις ἔχον † διδάσκωμεν(*) οὖν τὸ φιλάνθρωπον ὕ(*)ψος ὑ(*)μῶν ὡς
ὀλίγας ἀρούρας, ἕως ἓξ καὶ μόνων, σπορίμης γῆς, συννημμένας(*) τοῖς ἡμετέροις γῃδίοις ἤτοι το(ῦ) ἁγίο(υ)
τόπο(υ) τῆς διακονίας, ἐδωρήσατο ἡμῶν κατʼ ἔγγραφον δωρεὰν μία τις γυνὴ χήρα, ἥτις ἔλαχεν
ταύτας κατὰ προικο͂ͅον(*) τοῦ αὐτῆς ἀνδρός τοτε περιόντος. ἔπειτα δὲ κἀκείνο(υ)(*) αὐτῆς προτελευτήσαντο\ς/,
τοῖς ἐξ αὐτῆς τέκνοις ἅμα ταύτῃ προκαταλείψαντος, ὕ(*)στερον δὲ καὶ τῶν εἰρημένων τέκνων μετὰ τὸν(*)
20πατέρα τ̣ελευτησάντων θανόντα, καὶ ὡσαύτως ἀπολειπόντων τῇ μητρὶ αὐτῶν τῇ ἀρτίως πρὸ ἱ(*)κανο(ῦ) χρόνο(υ)
δωρησαμένης ἡμῖν τὰ γῄδια, εἰς προσφορὰν καὶ ἀγάπην, ὑ(*)πὲρ ἱ(*)λασμο(ῦ) ψυχῆς αὐτῆς καὶ τῶν τέκνων μετὰ
καὶ το(ῦ) αὐτῶν πατρός· ὅ̣περ πρεσβεῖον προσδοκίας καὶ ἐλπίδος ἀποθανόντων ἐστὶ το(ῦ)το. κ(αὶ) οὐκ(*)(*)σμεν πόθεν
ἐπεξῆλθεν ἡμᾶς Ἰ(*)ε̣ζεκιήλ τις τυγχάνων κουρεὺς καὶ συκοφάντης καὶ πονηρός, βουλόμενος ταύτας ἀποσπάσασθαι
ἀρʼ ἡμῶν ἀδίκως, μὴ ἔχων παντοίαν μετουσίαν μετὰ τῶν κυρίων το(ῦ) πράγματος· ὅθεν παρακαλοῦμεν τὸ ὑψος ὑ(*)μῶν, ἐνορκοῦντες
25κατὰ τῆς ἁ̣[γί]ας Τριάδος εἰ παρασταίη προστάξαι τῷ παγάρχῃ τῆς Ἀνταίο(υ) καὶ τῷ τοποτηρητῇ ταυτῆς(*) ἀφʼ ἡμῶν αὐτὸν ἀποτρέψαι, δέσπο(τα) ὑ̣π̣(ερ)φ̣υ̣έ̣σ̣τ̣α̣(τε).
v
† δέησις καὶ ἱ(*)κεσία τῶν ὑ(*)μετέρω(ν) ἐ̣λ̣ε̣ε̣ι̣(νοτάτων) δούλ̣ω̣ν̣.

Apparatus


^ r.1. φλαυϊω papyrus
^ r.2. ϊουλιανω papyrus
^ r.2. ϋπατων papyrus
^ r.3. ϊουστινου papyrus
^ r.4. ϊκεσια papyrus
^ r.6. l. δικαιοπραγία
^ r.6. ϋμων papyrus
^ r.6. ὑπ(ερ)φυϊασ· papyrus
^ r.7. ϋμετερασ papyrus
^ r.8. l. ἀγαλλόνται
^ r.9. l. τυραννικῶς
^ r.10. l. συνελεύσει
^ r.10. ϊκετηρια, papyrus
^ r.10. ϋπερ papyrus
^ r.11. ϋμων papyrus
^ r.11. l. εὐκλεεστάτων
^ r.12. ϋμων papyrus
^ r.14. l. προσπίπτομεν
^ r.14. ϋμων papyrus
^ r.14. ϊχνεσι, papyrus
^ r.15. l. διδάσκομεν
^ r.15. ϋψοσ papyrus
^ r.15. ϋμων papyrus
^ r.16. l. συνημμένας
^ r.17. κατʼ’ papyrus
^ r.18. l. προικῷον
^ r.18. l. καὶ ἐκείνο(υ)
^ r.19. ϋστερον papyrus
^ r.19. corr. ex το
^ r.20. ϊκανο(ῦ) papyrus
^ r.21. ϋπερ papyrus
^ r.21. ϊλασμο(ῦ) papyrus
^ r.22. ουκ̈ papyrus
^ r.22. ϊσμεν papyrus
^ r.23. ϊε̣ζεκιηλ papyrus
^ r.24. ϋμων, papyrus
^ r.25. l. τῆς αὐτῆς
^ v.26. ϊκεσια papyrus
^ v.26. ϋμετερω(ν) papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.