Papyri.info

sign in

p.eirene.2.2 = HGV P.Eirene 2 2 = Trismegistos 78185DDbDP transcription: p.eirene.2.2 [xml]

VI spc Hermopolite

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ν̣ο̣(μίσματα) γ̣ (κεράτια(?)) ν̣ο̣(μίσματα)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
(hand 2) ὑπὸ Θεοδόσιον γεωργ(όν)
(ἄρουραι) ιθ πλέον ἔλατ(τον) ἐν τῷ ἀπηλ(ιώτῃ)
ἐκ νότου τῆς Ἀρετῆς (hand 3) ⟦  ̣  ̣  ̣ λί(τραι) β⟧ (hand 2) νο(μίσματα) ρμ̣δ̣ ε̣ὔ̣σ̣τ̣(αθμα)
5καὶ ὑπ(ὲρ) ἐμβολ(ῆς) (ἀρτάβας) ιϛ καθ(αράς)
καὶ ὑπ(ὲρ) χρυσ(ικῶν) δημ(οσίων) κερ(άτια) ιθ
(hand 1?) καὶ ὑ[π(ὲρ)] γραμματειον(*) τῶν νο(μισμάτων) ρ εὐστ(άθμων)

Apparatus


^ v.7. l. γραμματείου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.