Papyri.info

sign in

p.flor.3.284 = HGV P.Flor. 3 284 = Trismegistos 19346



DDbDP transcription: p.flor.3.284 [xml]

AD538 Aphrodito, Aphroditopolis

r
χμγ
† ὑπατείας Φλ(αυίου) Ἰ(*)ωάννου τοῦ ἐνδοξ(οτάτου), Φαῶφι α δευτέρας ἰνδ(ι)κ(τίονος).
Κλαυδίῳ Ἀπολλῶτι αἰδεσίμῳ ῥιπαρίῳ κώμης Ἀφροδίτης τοῦ Ἀνταιοπολίτου νομοῦ
π(αρὰ) τῶν ἑξῆς ὑ(*)πογραφόντων ἀπὸ τῆς α(ὐτῆς) κώμης Ἀφροδίτης ἑκαστους(*) ἐνεχομενους(*) τῇ ἰ(*)δίᾳ ὑπογραφῇ.
5ὁμολογοῦμεν ἐπομνύμενοι τόν τε παντοκράτορα θεὸν καὶ τὴν νίκην καὶ διαμονὴν τοῦ δεσπότου
ἡμῶν Φλ(αυίου) Ἰ(*)ουστινιανοῦ τοῦ αἰωνίου αὐγούστου αὐτοκράτορος ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδεδέχθαι Ἄπα Πὼκ Ἀβρααμίου
ἐκ μη(τρὸς) Ἀποστολίας ἀπὸ τῆς α(ὐτῆς) κώμης ἐπὶ τῷ αὐτὸν παραμεῖναι ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ καὶ μὴ
εὑρεθῆναι κατʼ αὐτὸν γενάμενον οἱῳδήποτε συναλάγματι(*) φανῆναι κ̣αὶ κρυ̣φίᾳ
ἢ πλαστῇ ἢ οἱῳδήποτε σωλυτ̣ω ἢ σφάλματι ἀπρεπές· ὁπόταν δὲ ζητουμενον(*)
10παρὰ τῆς [ὑ]μῶν ἐντρεχείας, τοῦτο\ν/ παρενεγκεῖν καὶ παραδώσομεν ὑμῖν̣ ἐν δημοσίῳ
τόπῳ ἐκτὸς ἁγίων περιβόλων καὶ θείων χαρακτήρων καὶ ἁγίας κυριακῆς ἐν τω(*) παρειλήφαμεν
σχήματι. εἰ δ̣ὲ μὴ τοῦτο ποιήσειεν, ἑτοίμως ἔχομεν οἱ ἐγγυηταὶ παρασχεῖν ὑμῖν χρυσοῦ
νομίσματα δώ[δε]κα ἕκαστος πρὸς τὴν ὑπογραφὴν ἰδίῳ̣ κινδύνῳ καὶ πόρῳ τῆς
ἡμῶν ὑ(*)ποστάσεως. εἰς τοῦ[το] κ̣αὶ ἐφʼ ἅ̣[πα]ντα ὡμολογήσαμεν. † (hand 2) Αὐρήλιος [Ἰ]ωσὴφ Φιοῦ   ̣  ̣
15ἐγγυο͂μαι(*) π[  ̣  ̣  ̣] (hand 3) † Αὐρήλιος Ἰωάννης(*)
Ψοΐου ἐγγυῶμαι τὸν [ -ca.?- ]
Traces 3 lines
v
† ἐγγύη γενομ(ένη) ὑπ(ὲρ) Παπῶτος

Apparatus


^ r.2. ϊωαννου papyrus
^ r.4. ϋπογραφοντων papyrus
^ r.4. l. ἑκάστου
^ r.4. l. ἐνεχομένου
^ r.4. ϊδια papyrus
^ r.6. ϊουστινιανου papyrus
^ r.8. l. συναλ<λ>άγματι
^ r.9. l. ζητούμενος
^ r.11. l. ᾧ
^ r.14. ϋποστασεωσ. papyrus
^ r.15. l. ἐγγυῶμαι
^ r.15. BL 7.52 :   ̣[ -ca.?- ] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.