Papyri.info

sign in

p.hamb.1.86 = HGV P.Hamb. 1 86 = Trismegistos 28700DDbDP transcription: p.hamb.1.86 [xml]

IIspc Arsinoite

Πτολέμα Ἀντᾶτι τῶι
ἀ̣δελφῶι [χαίρειν].
[  ̣  ̣  ̣  ̣]νῳ γράφεις πρ[οσ]δέ-
χεσθαι τὸν ἡγεμόνα. ἴδε,
5ὁ ἡγεμὼν ἀνέβη. ἐὰν με-
θʼ ὑγίας(*) ἐκπλέξῃς σατόν(*),
ταχέ̣ως πρὸ τοῦ ἡγεμό-
νος̣ παραγ̣ενοῦ, ἵνα, ἂν
δυνασθῶμεν, τὸν μικρὸν
10ἐπικρεῖναι. οἱ ἀγροὶ πάν-
τες καλῶς διάκεινται. τὸ̣
ἀπὸ νότου περίχωμα τῶν
δεκαεπτὰ ταῖς βουσὶ ἐπράθη,
αἱ β[όε]ς σου ἔφαγαν ἄρουραν καὶ
15ἀπῆλθαν(*) ἰς(*) Πανσούη. πάντα
τὰ ἐκεῖ ταῖς βουσὶ ἀφέθη. τὸ
ἀπὸ λιβὸς τοῦ λαχάνου ἰς(*) χόρτ(ου)
κοπίαν ἀφέθη. πεπράκαμεν
τὰ ἐν ταῖς κλ̣(ηρουχίαις) χορτά̣ρια παρὰ πε-
20ριχώματα ἓξ τὰ ἀπὸ ἀπηλιώτου
(δραχμῶν) ριβ. εὔωνος ὁ χόρτ(ος) τόνῳ(*). ἠγορα-
σθη(*) σοι ἄρουραι τρεῖς δ̣ι̣ὰ Οὐετρανί-
ου ἰς(*) χόρτ(ον) (δραχμῶν) ρλ̣, πέπρα̣τα̣ι δ̣ὲ̣ καὶ διʼ ἀτο̣ῦ̣(*)
προβασι(*) (δραχμῶν) ξη. ἀσπαζεταί(*) σε Λον-
25γ̣ῖ̣νος καὶ Σα̣ραπί̣ων καὶ οἱ ἐν οἴκῳ
πάντε[ς]. Οὐῖβ[ι]ς̣ ἀπῆλθε ἰς(*) Ψενῦριν
τὸν σῖτον πωλῆσαι. ο̣ἱ σοὶ καλῶς
τ̣έλλ̣ουσι πάντες. ἔρρ̣ωσσο(*).
Μ̣εχεὶ̣ρ λ.

Apparatus


^ 6. l. ὑγιείας
^ 6. l. σεαυτόν
^ 15. l. ἀπῆλθον
^ 15. l. εἰς
^ 17. l. εἰς
^ 21. BL 8.146 : τονῳ (?) prev. ed.
^ 21-22. l. ἠγορά|σθησαν
^ 23. l. εἰς
^ 23. l. αὐτοῦ
^ 24. l. πρόβατα
^ 24. l. ἀσπάζονταί
^ 26. l. εἰς
^ 28. l. ἔρρωσο

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.