Papyri.info

sign in

p.ital.1.10+11 = chla.20.703

DDbDP transcription: p.ital.1.10+11 [xml]

AD489 Syracusa
[Reprinted from: chla.20.703] ChLA20,703

??
00[13 lines missing]
1
[- ca.75 -]ano princip[a]li[bus, act]ores Pieri v(iri) i(llustris) dd(*): ḍ(ominus) [n(oster)], p̣ṛạẹ[cell]enṭ[iss]imus rex Odovac̣ar, ụ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ụm, p̣[at]ṛ[o]ṇụm nostrum Pierum, v(irum) [i(llustrem)], c̣onferre dig[n]ạtus ẹṣ[t] f̣[u]ndum Aemilianuṃ, presta[n]teṃ(*) solidọs
numero decem et ocṭo, nec [n]ọn et partem fundi Buḍ[i]ị, quae
[remansit], [pr]ẹṣ[ta]ntem(*) solidos quindecim et siliquas decem et octo, adque(*) p̣artem fundi Potaxiae, quae prestat(*) per Ianuarium et Oc̣teṣịbium solidos septem,
[ex corpore] massae Pyramitanae, in provincia Sicilia Syracusano territorio constitutos, de qua re paginam donationis regiae prae manibus gerimus. quaesumus
5[laudabilit]ạṭem vestram, utị eạdem a conpetenti(*) officio suscipi iubeatis, legi et actis indi. deinde, quonịam v(ir) i(llustris) adque(*)magnificus, magister officiorum et consiliarius d(omini) n(ostri)
[regis, Androma]chus, ex ac civitate Romae profectus est, qui iussi regio in ipsa largitatem suscribsit(*), ad Marcianum v(irum) c(larissimum), notarium regni eius, qui ipsam donationem scribsit(*),
[pergere   ̣  ̣  ̣  ̣ u]na nobiscum iubeatis adque(*) praesentes principales viros et exceptorem, ut, dum eius nobilitati ipsa pagina donationis hostensa(*)fuerit adque(*) relectam,
[si a sua nobi]litatem(*) scribtam(*) agnoscit, vel in eadem iussu regio Andromachus suscribserit(*), aut si iussum sit gestis adlegari(*), his actis aedicere(*) non gravetur. Aurelius
[Virinus magistrat]uṣ d(ixit): sụscipiatur pagina regiae largitatis summa cum beneratione(*), quae offertetur(*), et a conpetenti(*) recitetur officio. cumque tradita, et recitata est:
10[viro inlustri](*) et magnifico fratri Pierio Odovacar rex. ex sexcentis nonaginta solidis, quos magnitudini tuae humanitas nostra devoverat conferendos, sexcentos
[quinquaginta] iuxta nostrae donationis tenorem viri sublimis, comitis et vicedomini nostri Arbori didicimuṣ ạṭtestatione contraditos, id est intra p(rovinciam)
S(iciliam), Syracusano territorio,
[Pyramitana] maṣa(*), solidos quadringentos quinquaginta, et in provincia Dalmatiarum insulam Melitam, ducent[os] solidos pensita\n/tem. reliquos ergo solidos quadragintạ
[in nobilitat]eṃ tuam in s(upra)s(crip)ta massam fundos --id est Aemilianum, praestantem solidos decem et octo, et partẹṃ f̣ụndi Budịi, quae remansit, solidos quindecim, siliquas
2
[decem e]ṭ ocṭọ, nec non et partẹ[m fundi Pot]ạx̣iae, qua[e] p̣res[tat](*) per [s(upra)s(criptos) I]ạnuarium et Octe[si]biuṃ [solidos] septem, -- s(upra)s(cripto) territorio c[on]stitutos, volentes supplere
[sum]ṃam superius conpraehen[sam](*), [p]raesenti donatione in tẹ cum omni iure suo omnibusqu[e] ạd se pertinentibus iure directo transcribimus adquẹ(*)
ad tuum dominium optima profitemur lege migrasse(*), quos utendi, possidendi, alienandi vel ad posteros transmittendi livero(*) potiaris arvitrio(*). quạṃ
donationem Marciano v(iro) c(larissimo), notario nostro, scribendam dictavimus, cuique Andromachum v(irum) i(llustrem) eṭ magnificum, magistrum officiorum, consiliario nostro, pro
5nobis suscribere(*) iussimus, tribuentes adlegandi(*) fiduciam, ita, ut \a/ tuis actoribus fiscalia tributa solvantur. actum Ravenna, s(ub) d(ie) quintodecimo
Kal(endarum) Aprilium, Probino v(iro) c(larissimo) consule. et alia manu suscribtio(*): incolumem sublimitatem tuam divinạ tueatur, domine inlustris(*) et magnificae frater.
regestum s(ub) d(ie) et loco, quo supra. mag(istratus) d(ixit): quod lectum est, actis indetur. et adi(ecit): secundum petitionem vestram vel tenorem paginae regiae largitatis
recitate necessae(*) mae(*) est una vobiscum et praesentes principales viros ad exceptorem pergere ad Marcianum v(irum) c(larissimum), notarium regiae sedis, ut, dum pagina
donationis, quae recitata est, hostensa(*) fuerit eius nobilitati adque(*) relecta, si a sua honorificentia conscribta(*) regio iussu agnoscit, vel v(irum) i(llustrem), magistrum
10officiorum et consiliarium regni eius, Andromachus suscribsisse(*) nobit(*), his actis absque sui iniuria edicere non gravetur.
10cumque ad Marcianum v(irum) c(larissimum)
perventum fuisset, adque(*) eidem paginam largitatis hostensa(*) et relecta est, Marcianus v(ir) c(larissimus), notarius d(omini) n(ostri),
praecellentissimi regis Odovacris d(ixit):
paginam regiae largitatis, quae mihi hostensa(*) adque(*) relecta est, iussu regni eius a me scribtam(*) agnosco, in qua etiam ex praecepto regio v(ir) i(llustris)
et magnificus, magister officiorum et consiliarius d(omini) n(ostri) regis, Andromachus, suscribsit(*), et praecepit eam adlegari(*), his actis profiteor.
et paulo p̣ost
3
regressi ad publicụm, praesentibus quibus supra, magistratus d(ixit): acc[ep]ṭa rẹṣponsione Marcia[ni v(iri) c(larissimi)], quid nunc praesent[e]ṣ actores fieri
desiderant? actores v(iri) i(llustris) et magnifici Pieri dd(*): petimus laudabilitatem veṣ[tra]ṃ, ut gesta nobis a conpetenti(*) officio edi iubeatis
ex more.
Aurelius Virinus magistratus d(ixit): ut petistis, gesta vobis edentur ex more. et alia manu suscribtum(*) fuit:
Melminius Cassianus v(ir) c(larissimus)
pro Aurelio Virino magistrato gesta aput(*) eum habita recognovi. Mel(minius) re(cognovi).
5mag(istratus) dd(*): gesta gestis nectentur. unde, si quid aliud est agendum, inter acta designetur. actores Pieri v(iri) i(llustris) dd(*): quoniam G̣ṛẹg̣[orius v(ir) d(evotus)],
chartarius, ad praedia ṭṛạdenda nobiscum videtur esse directus, quem gravitas vestra, quoniam in praesenti [e]ṣ[t], ị[n]g̣[re]ḍ[i] ị[u]ḅ[eati]ṣ,
ut, quae ei pro patroni nostri utilitatem videntur iniuncta, possit una cum gravitate vestra adimplere.
mag(istratus) dd(*): ingrediatur Gregorius v(ir) d(evotus), chartarius, quem praesentes actores Pieri v(iri) i(llustris) pop̣ọṣcerunt. et cum ingressus fuisset,
mag(istratus) dd(*): quae devotioni tuae a praesentibus actoribus dicuntur iniuncta, inter gesta deprome. Gregorius v(ir) d(evotus), chartarius, d(ixit): certoṣ
10fundos ex corpore massae Pyramitanae ad supplendam summam s(upra)s(criptam), sicut praeceptorum ad me datarum textus eloquitur,
una cum vestra gravitate oportet praesentibus actoribus praefati v(iri) i(llustris) Pieri legibus traditionem fieri, ut possimus tantis et taliḅụṣ
praeceptis parientiam commodare; unde, si iubetis, eamus ad eandem(*) praedia, et traditio celebretur. mag(istratus) dd(*): quoniam nob[i]s
invacạṛẹ est in actibus publicis, et non possumus egreḍị civitatem, praesens [Am]ạ[nt]ịụs ṿ(ir)
p̣(erfectissimus) xpriṃus(*), unạ c[o]nc̣[uriali]s,
4
cum devotione tu[a] p̣ergat, et praesenti[bus ac]toribus Pieri v(iri) i(llustris) [traditio] corporalis proveniat.
et cum alio die ambulassent(*) et pervenissent
ad singula praedia adque(*) introissent vẹḷ [c]ọmvocasṣẹṇṭ(*) ṭạṃ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]m et inquilinos sive servos, et circuissent omnes fines, terminos, agros, arbos(*), cultos
vel incultos, seu vinẹạs, et traditio corporalis celebrata fuisset [a]ctoribus Pieri v(iri) i(llustris) nullo contradicente, et alio die ad civitatem reversi fuissent et
5in publicum pervidissent magistratos, Amantius v(ir) p̣(erfectissimus) xp̣[rimus](*) d(ixit): secundum praecepta regalia vel sublimia, adque(*) iussionem vestrae laudabilit(atis) {v(estrae)},
perreximus ad praedia, quae superius cọ[n]tinentur, et praesenṭịḅus actoribus una cum praesenti Gregorio v(iro) d(evoto), chartario, traditionem fecimus nullo contra-
dicente; et ideo oportet praesentes actores inter acta vestrae graṿị[ta]ṭis fateri sibi traditionem facta praediorum s(upra)s(criptorum), et si parati sunt pro \h/isdem(*) singulis
quibusque annis fiscalia conpetentia(*) persolvere.
mag(istratus) dd(*): audierunt praesentes actores prosecutionem Amanti v(iri) p(erfectissimi) xprimi(*), fratris et concurialis nostri, et quid ad haec dicunt?
actores Pieri v(iri) i(llustris) dd(*):
certum est nobis per praesentem Amantium decemprimum adque(*) Gregorium v(irum) d(evotum), chartarium, traditionem nobis factam praediorum s(upra)s(criptorum) nullo contradicente,
10et parati sumus singulis annis pro eạdem praedia fiscalia conpetentia(*) solvere. unde rogamus, uti iubeatis polypthicis(*) publicis nomen prioris dominii
suspendi et nostri dominii adscribi(*). gesta quoque allegationis, praẹceptorum adque(*) traditionis nobis cum vestra susc̣[ri]btione(*) edi iubetẹ.
5
Flạvi(us) Annịạ[nus] ẹṭ Ẓenon, vv(*) c̣[c](*), ẹṭ Petrus v(ir) p(erfectissimus) xprimus(*), agentes magisterium
pro filiis su[is], dd(*): confessionem praesentum actorum Pieri v(iri) i(llustris) acta retinebunt.
unde erit nobis cura de vasariis publicis nomen prioris domini suspendi
et vestri dominii adscribi(*). gesta quoque actionis cum nostra
5suscribtione(*) vobis dabuntur ex more. Fl(avius) Annianus v(ir) l(audabilis) et xprm(*)(us) civit(atis) Syracu(sanae), et agens
magisterium pro filio meo Eṇnate v(iro) p(erfectissimo), xp(*)(rimo), legi, agnovi, suscribsi(*), tam pro eodem quam pro sociis ei\u/s,
et iṭa Leo iussi scrivi(*).

Apparatus


^ 1.1. l. dixerunt
^ 1.2. l. praestantem
^ 1.3. l. praestantem
^ 1.3. l. atque
^ 1.3. l. praestat
^ 1.5. l. competenti
^ 1.5. l. atque
^ 1.6. l. subscripsit
^ 1.6. l. scripsit
^ 1.7. l. atque
^ 1.7. l. ostensa
^ 1.7. l. atque
^ 1.8. l. [nobi]litate
^ 1.8. l. scriptam
^ 1.8. l. subscripserit
^ 1.8. l. allegari
^ 1.8. l. edicere
^ 1.9. l. veneratione
^ 1.9. l. offertitur
^ 1.9. l. competenti
^ 1.10. l. illustri
^ 1.12. l. massa
^ 2.1. l. praestat
^ 2.2. l. comprehensam
^ 2.2. l. atque
^ 2.3. l. migravisse
^ 2.3. l. libero
^ 2.3. l. arbitrio
^ 2.5. l. subscribere
^ 2.5. l. allegandi
^ 2.6. l. subscriptio
^ 2.6. l. illustris
^ 2.8. l. necesse
^ 2.8. l. mihi
^ 2.9. l. ostensa
^ 2.9. l. atque
^ 2.9. l. conscripta
^ 2.10. l. subscripsisse
^ 2.10. l. novit
^ 2.11. l. atque
^ 2.11. l. ostensa
^ 2.12. l. ostensa
^ 2.12. l. atque
^ 2.12. l. scriptam
^ 2.13. l. subscripsit
^ 2.13. l. allegari
^ 3.2. l. dixerunt
^ 3.2. l. competenti
^ 3.3. l. subscriptum
^ 3.4. l. apud
^ 3.5. l. dixerunt
^ 3.5. l. dixerunt
^ 3.8. l. dixerunt
^ 3.9. l. dixerunt
^ 3.12. l. eadem
^ 3.12. l. dixerunt
^ 3.12. l. (decem)primus
^ 4.2. l. ambulavissent
^ 4.3. l. atque
^ 4.3. l. convocassent
^ 4.3. l. arbores
^ 4.5. l. (decem)p̣[rimus]
^ 4.5. l. atque
^ 4.6. l. isdem
^ 4.7. l. competentia
^ 4.8. l. dixerunt
^ 4.8. l. (decem)primi
^ 4.8. l. dixerunt
^ 4.9. l. atque
^ 4.10. l. competentia
^ 4.10. l. polyptychis
^ 4.11. l. ascribi
^ 4.11. l. atque
^ 4.11. l. subscriptione
^ 5.1. l. viri
^ 5.1. l. clarissimi
^ 5.1. l. (decem)primus
^ 5.2. l. dixerunt
^ 5.4. l. ascribi
^ 5.5. l. subscriptione
^ 5.5. l. (decem)pr(i)m
^ 5.6. l. (decem)p
^ 5.6. l. subscripsi
^ 5.6. l. scribi

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.