Papyri.info

sign in

p.ital.1.14+15 = chla.21.713

DDbDP transcription: p.ital.1.14+15 [xml]

AD 572 Ravenna
[Reprinted from: chla.21.713] ChLA 21 713‡7ChLA 29 889

1
0[imp(  ) - ca.70 - Ravennae]
[apud Melminium Laurentium - ca.13 - praesentibus - ca.18 - Theo]ḍosiọ v(iro) c(larissimo) aṭque Melminiis Boṇ[ifa]c̣io et Iohanne Iun(iore) pṛịṇcipalibus, defensores s(an)[c](ta)e eccl(esiae)
[cathol(icae) Rav(ennatis) d(ixerunt)]: [- ca.65 - Bonus v(ir)] h(onestus) brac(arius) eiusque coniux(*) Martyri[a] de id(*), quod ipsius charṭ[u]ḷae donationis inferius ad singula
[textus- ca.62 - ut]ị eadem a conpetenti(*) officio suscep[i] iubeatis, legi actisque inḍị; deinde una nobiscum principales
[- ca.65 -] donatores dirigi iubeạtis, ita ut, dum eisdem c̣hartula donationis ostensa relectaque fuerit, si a se in ante-
5[dictam - ca.64 -] civ(itatis) Rav(ennatis) scribendam dictaverint, et ipsi in eadem manibus propriis signa inpraesserit(*) testesque,
[ut suscriberent](*), [- ca.56 - s]eu quam habeant voluntatem, his actis aedicere(*) non morentur.
[mag(istratus) d(ixit): suscipiatur - ca.55 -] s(an)c(ta)e eccl(esiae) Rav(ennatis) offertur, et a conpetenti(*) percorratur(*) officio. c(um)q(ue) tr(adita) f(uisset), et recitatum est:
[imp(  ) - ca.64 - Mar]ṭiar(um), ind(ictione) quinta, Rav(ennae). dominae s(an)c(ta)e et per omnia venerabili eccl(esiae) cathol(icae) Rav(ennati) Bonus v(ir) h(onestus) bracarius et
[Martyria - ca.12 - sal(utem) - ca.46 -] ṛes et domum quam sunt periturae, et ideo hac consideratione conmoniti(*) praesenti vobis defensoribus
10[- ca.70 -] ḍonamus, cedimus, tradimus ac mancipamus sex uncias totius substantiae nostrae in mobilibus in inmobilibus(*)
[- ca.66 - repp]eriri, ut dictum est, in rusticis urbanisque praediis, exceptis mancipiis et septem semis unciis fundi
[Quadrantulae - ca.58 -] liberum sortiamini ex \nos/tro permisso arbitrium; quae res nobis universae obvenerunt tam ex proprio
[- ca.70 -]ṃus huius eccl(esiae), quemadmodum et a nọbis vel auctoribus nostris constat esse possessum,
2
[- ca.190 -]
[- ca.91 -] dominiụ[- ca.92 -]
[- ca.89 -] modis oṃ[nibus - ca.89 -]
[- ca.82 - civ(itatis) R]av(ennatis) scribẹ[ndam dictavimus,- ca.82 -]
5[- ca.85 - promit]ṭentes, si nẹ[cess - ca.85 -]
[- ca.75 - signum- ca.19 - e]ius, donatri[cis, - ca.75 -]
[- ca.78 - sicut su]perius legitụṛ, rọ[gatus a Bono - ca.78 -]
[- ca.91 - un]ciar[u]ṃ [- ca.91 -]
[- ca.94 -]e[- ca.95 -]
10[- ca.78 - sicut superius l]egitur, roga[tus a Bono - ca.80 -]
[- ca.86 - tot]ius subs[tantiae - ca.87 -]
[- ca.90 - p]raesentia [- ca.90 -]
[- ca.86 - rogatus a Bon]ọ v(iro) h(onesto) brac̣[- ca.86 -]
[- ca.89 -] sex uncị[arum - ca.90 -]
3
mag(istratus) d(ixit): lecta chartula donationis in acta megravit(*). et adiecit: secundum petitionem defensorum s(an)c(ta)e ẹc̣c̣l(esiae) Rav(ennatis) pergant nunc de praesenti Melminius Bonifatius v(ir) l(audabilis) una cum Gunderit except(ore) ad Bonum v(irum) h(onestum) bracar(ium) eiusque coniugem martyria(*), ḍonatores,
ita uṭ, ḍụm eisdem chartula donationis ostensa relectaque fuerit, si a se in supradicta(*) eccl(esiam) Ravennatem factam esse cognoscent, vel quid responsi deḍerint, actis renuntietur. c(um)q(ue) itum fuisset et paulo post regressum ad publicum, pp(raesentibus)(*) qq(uibus)(*) ss(upra)(*),
Melminius Bonifatius v(ir) l(audabilis) sed et Gunderit except(or) dd(ixerunt)(*): sicut praecepit lau(dabilitas) v(estra), perreximus ad sepedictos(*) donatores, Bonum v(irum) h(onestum) bracarium et ad eiusque coniugem martyria(*) h(onestam) f(eminam), quibusque, dum a nobis eisdem chartula donationis ostensa
relectaque fuisset, ita dederunt responsum, se eam Liberio tabell(ioni) huius civ(itatis) Rav(ennatis) scribendam dictassent(*), et ipsi in eadem manibus propriis signa fecissent testesque, ut suscriberent(*), pariter conrogassent(*); per qua se donasse(*)
5professi sunt eidem s(an)c(ta)e eccl(esiae) cathol(icae) Rav(ennati), in qua v(ir) b(eatissimus) Petrus archiepisc(opus) praeesse videtur, id est sex uncias totius substantiae suae, excepto mancipiis sed et septem semis uncias fundi s(upra)s(crip)te Quadrantulae, sub reserbatione(*) usus-
fructus dierum vitae eorum, iure directo, in perpetuo eạdem(*) eccl(esiae) Rav(ennati) possidendum, quam etiam gestis lau(dabilitatis) v(estrae) allegare desiderant, et in hac se voluntate perduraturi esse promittunt, his actis profitemur.
mag(istratus) d(ixit): accepta responsione praesentum Melmini Bonifati v(iri) l(audabilis) pariterque et Gunderit except(oris), quid nunc amplius defensores fieri desiderant, prosequantur. defensores s(an)c(ta)e eccl(esiae) cathol(icae) huius Rav(ennatis) dd(ixerunt)(*): quoniam omnia suo ordine,
quae ad firmitatem chartulae donationis pertinebant, rite adinpleta(*) sunt, ideoque petimus lau(dabilitatem) v(estram), optimi mag(istratus), ut gesta nobis propter munimen eccl(esiae) nostrae a conpetenti(*) officio edi iubeatis ex more.
Melminius Laurentius et iterum mag(istratus) d(ixit): ut petisti, gesta vobis dabuntur ex more.
10Melminius Laurentius et iter(um) mag(istratus) gesta apud me habita recognovi. ego La(urenti)us.
Melminius Bonifatius v(ir) l(audabilis) his gestis apud nos habitis suscribsi(*). ego Bonifatius suscribsi(*).
Melminius Iohannis Iun(ior) his gestis apud
Gunderit except(or) curiae civ(itatis) nos habitis suscribsi(*). Ioh(ann)is. Rav(ennatis) his gestis ededi(*).

Apparatus


^ 1.2. l. coniunx
^ 1.2. l. eo
^ 1.3. l. competenti
^ 1.5. l. impresserit
^ 1.6. l. [subscriberent]
^ 1.6. l. edicere
^ 1.7. l. competenti
^ 1.7. l. percurratur
^ 1.9. l. commoniti
^ 1.10. l. immobilibus
^ 3.1. l. migravit
^ 3.1. l. Martyriam
^ 3.2. l. supradictam
^ 3.2. l. p(raesentibus)
^ 3.2. l. q(uibus)
^ 3.2. l. s(upra)
^ 3.3. l. d(ixerunt)
^ 3.3. l. saepedictos
^ 3.3. l. Martyriam
^ 3.4. l. dictavissent
^ 3.4. l. subscriberent
^ 3.4. l. conrogavissent
^ 3.4. l. donavisse
^ 3.5. l. reservatione
^ 3.6. l. eaedem
^ 3.7. l. d(ixerunt)
^ 3.8. l. adimpleta
^ 3.8. l. competenti
^ 3.11. l. subscripsi
^ 3.11. l. subscripsi
^ 3.13. l. subscripsi
^ 3.13. l. edidi

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.29.889 [xml]

AD 572 Ravenna
[Reprinted in: p.ital.1.14+15 | chla.21.713] P.Ital. 1,14+15; cf. Ch.L.A. 21,713

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.