Papyri.info

sign in

p.ital.1.7 = chla.20.712


DDbDP transcription: p.ital.1.7 [xml]

AD557 Rieti
[Reprinted from: chla.20.712] ChLA20,712

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] G[u]ṇd[i]ḥịḷd ịṇ[l](*) f̣(emina) [- ca.30 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]atro[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ḷen[darit ad]q̣[ue](*) Ḷạṇḍ[arit- ca.25 -]
[q]uibus adfectione(*) naturae patṛọna nostra c[- ca.20 -]
quị pridem memoratus superius Gudahạlṣ [q(uon)]d(am) [iu]g̣[a]ḷ[is- ca.15 -]
5p̣ạraverant, iṃminẹre noscuntur, eṭ aḅ [- ca.25 -]
[tuto]r non potuiṭ repperiri, ne qualicumq[ue- ca.20 -]
6/7[pe]ṛeant,
vel specialem tutorem in neg[o]ṭị[is,- ca.25 -]
p̣ụlsatus fuerat, a vestra fịẹrị desiderat gravit[ate], cuịụṣ ṛeị [s(upra)s(criptae)]
8/9[pet]itionem
factam solemniter(*) ad vestrae laụdabili[tat]is or[dinem]
10destinavit. idcirco poscimus, ut eandem petitionem iubea[tis   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣], qụ[a]e ṣụnt poṣtul[a]ta, legaliter ordị[nari]. [Horan]ịus, Anthoniuṣ,
Volusianus, sed et cunctus [o]ṛḍ[o] dd(*): ex concuṛị[alibus nostris Volusi]ạṇus et
Luminosus ad Guṇḍihịldi inl(*) f(eminam), cuiuṣ ọṣṭ[ensa] p̣[etitio est, - ca.10 -]
\c̣ụṛrant/, per quos Gundihildi inl(*) f(emina), si ad nọṣ f̣ạciendi tutorem [petitoriam seriem]
15direxit, ẹt missa properiae volumtatis(*) responsam significet. c̣(um)q(ue)
15/16Volusianus
adque(*) Luminosus ad Gundihil inl(*) f(eminam) perrexịssent, pau[lo post]
reversi dd(*): pergentes ad Gundihil inl(*) [f(eminam)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ v]estrae detuli[mus]
gravitatis, quae petitionem faciendi tut[oris specia]lis ad vos se per
18/19[acto]res
suos direxiss[e pr]ọpria voce signavit, et post[ulat], sicut in ẹị[us]dẹṃ
19/20[peti]torii
20seriae continentur, Flavianum v(irum) h(onestum) in designatis negotiis ṭụṭ[orem]
specialem filiis ipsius ordinetis. Horanius, Anthonius, Volusianus, ṣ[ed]
et cunctus ordo dd(*): quoniam voluntatem Gundihil inl(*) f(eminae) de faciendo
22/23F[lavi]ano
speciali tutorem liberis mani[festam esse pe]ṛ Volusianum ạd[que](*)
Luminosum, nostros concuriales, agnovimụ[s, nunc a]b actoribus meṃ[oratae]
25Gundihil inl(*) f(eminae) oblata petitio suscipiatur et congrua lectione ḍẹ[claretur].
c(um)q(ue) s(uscepta) f(uisset), Nitilibus v(ir) l(audabilis) legit: legali semper est remedio minoribus
26/27suc[cur]rendum,
quibus paterna solacia fatạ subducunt, ne proprio genito[re]
privati, cum viduatae(*) matris non posṣ[int] ị[nfir]ṃitate defendi, p[ropter]
aetatis invicillitatem(*) adversantum frau[dibus ipsi] vel eorum
29/30f̣ac̣[ulta]tes
30occumbat. ante dies istos non plurimos Gudahạls v(ir) inl(*) q(uon)d(am) [meus]
iugales, fatorum sorte consumptus, duos mihi parvulus de commu[ni]
matrimonio liberos dereliquid(*), quibus doloris stupore depraesṣa(*) ne[c]
tutelam ministrare valeo nec utilem, [que](*) [munus] tutores(*) adsu[mat](*),
repperire personam, et quia memoratu[s Gudahals] vir inl(*), q(uon)d(am) iuga[lis]
35meus in quibusdam negotiis ante non multum temporis, quam decedẹ[ret],
noscitur fuisse pulsatus, et eo defuncto calumniatores in orfạṇọ[rum]
rebus vehementer insistunt, ne qualicumque desidia
37/38facul[tati]bus
o[rbatorum] dispendium generetur, et eiṣ indẹfensis adverṣar[iorum]
insidiae convalescunt, elegi vel spec[ialem tuto]ṛem, donec g̣ẹner[alem]
40matuṛa deliberatione perquiram, a vestrạ[e] g̣ṛavitatis orḍ[i]ne [recte]
postulare. quapropter huius seriae petitionis inploro(*) vestram, Reatiṇ[ae]
civitatis municipes, gravitatem, ut in causis, quibus qui mihi ṣem[per]
dulciter memorandus Gudahals, q(uon)d(am) coniụṇx meus, ab Adiud inl(*) v(iro),
sed et a Rosemud, qui Faffo connomin[atur, nec non] a Gundirit viro
44/45mạg̣[ni]fico
45noscitur in diversis iudiciis per aeditionem(*) narrationum, si[cut]
legitur, esse conventus, Flavianum v(irum) h(onestum), quem fide conprobatum(*)
46/47plu[ri]mis
ad praesens potui repperire, sub legitima cautela specialeṃ
47/48[tu]torem
Leṇdarit adque(*) Landarit meis liberis, adhuc iụbeṇtatis(*) annis
48/49degentibus,
ordinetis, quatenus eius pers[ona   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ins]istente motạ
49/50ṇ[egotia]
50non fraudibus, ut adsolet, aut quibusd[a]m subreptionibus, seḍ [lege]
valeant et aequitatis ordinem terminari. Horanius, Anthonius aḍ[que](*)
Volusianus, sed et cunctus ordo dd(*): lecte petitionis seriem gesṭạ
52/53[susci]pient.
nunc postulatus Flavianus v(ir) h(onestus) ad medium deducatur et, utru[m]
53/54[li]benter
in designatis negotiis officiuṃ [tutelae sus]cipiaṭ, voce propṛi[a]
55fateatur. cumque Flavianus v(ir) h(onestus) fuisset ingressuṣ, Horanius, Ạṇthoni[us]
adque(*) Volusianus, sed et cunctus ordo dd(*): Gundihildi inl(*) f(emina) filiis sụi[s]
56/57[s]p[e]cialem
tutorem te in causis, in qụibus Gudahals vir inl(*), q(uon)d(am) ṃ[a]ṛ[i]ṭụs
eius ab Adiud inl(*) v(iro), vel a Rosemud connominato Faffone, nec non a Gụ[ndirit]
pulsatos fuerat, petiit ordinari. si eanḍ[em specia]lem tutelam
59/60li[ben]ter
60adṣumiṣ, aut moderanter vel legaliter administras, op̣ortet te ṇ[obis]
praesentibus confiteriṣ. Flavianus v(ir) h(onestus) d(ixit): et libenter in memoratis cau[sis]
officium tutelae suscipiọ, et utiliter me, sicut oportet, administrare p̣ṛo[mitto].
Horanius, Anṭhonius adque(*) Volusianus, sed et cuṇctus ordo dd(*): quoniam
63/64minorum
nihil est utilitatibus denegandum, et in e[oru]ṃ designatis negotiis tam
64/65m[axi]mum
65desiderium qu[a]ṃ professio vel sponsiọ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] est, specialem te Le[ndarit]
adque(*) Landarit cc(larissimi)(*) pp(ueris)(*) in causis, in quibus pater ẹọrum [ab] inl(*) v(iro) Adiut et a Rọṣẹ[m]ud
66/67c[on]nominato
Faffone, vel a Gundirit inl(*) v(iro) per narrationum tenore pulsatus ẹṣṭ,
67/68specialem
tẹ tutelam decernimus administrare, cui et legitima firmitas ininiungatur(*),
fideiussorem de tuae administrationis integritate, sicut legalia constituta san[ciunt],
70ante praebere idoneum non desistas, cuius ac̣[cessu min]orum possit utilius
70/71ne[go]tia
ministrari. Flavianus v(ir) h(onestus) d(ixit): quae legi[bus sancita su]nt, nullus poterit
71/72pṛạeṭẹṛ[i]re.
ideo, quia specialem tutelam libenter adsumo(*), Liberatum v(irum) h(onestum) de administratiọ[ne]
mea fideiussorem vestrae p̣ṛaebeo gravitati. Horanius, Antonius adque(*)
73/74Volusịanus,
sed et cunctus ordo dd(*): nuncupatus a Flaviano v(iro) h(onesto) fideiussor nostri[s]
75optutibus praesentetu[r]. c(um)q(ue) Liberatus v(ir) h(onestus) iṇṭ[ro]ductus, Horanius, Antonius
adque(*) Volusianus, sed et cunctus ordo dd(*)(ixerunt): [quare te] praesens Flavianus ṿ(ir) h(onestus)
in concilio nostro deduxit? Liberatus v(ir) h(onestus) d(ixit): ut, quia specialis tutor a Gundiḥ[il]
inl(*) f(emina) filiis ẹiụs postulatus est in causis, in quibus pater eọ[r]u[m] ab Adịụṭ [v(iro) inl](*),
vel a Rosemud, qui Faffo connominatur, sed et a Gundirit v(iro) h(onesto) pulsatus f[u]er[at],
80ego ei fideiussor accedam. Horanius, Antonius adque(*) Volusianus, sed eṭ
cunctus ordo dd(*): libenter huius tutelae fideiussor accedis? Liberatus v(ir) h(onestus)
d(ixit): libenter et prona voluntate Flaviaṇ[o v(iro) h(onesto)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] memoratae speciali tute[lae]
fideiussor accedo. Horanius ad[que](*) Antonius at Volusianus dd(*): et oblegati[s](*)
rebus tuis omnibus, quas haḅis et habere potueris, cum tuo actu et adnisu(*)
84/85uti[li]ter
85et sine fraude vel domo minorụm negotia spondis(*) administrare?
Liberatus v(ir) h(onestus) r(espondit): oblegatis(*) rebus meis omṇ[i]b[u]s, qụas habeo habiturusve
sum, Flavianum v(irum) h(onestum) nuncupatum speci[alem tutor]ẹm utiliter et integr[e]
ṣịṇẹ qualicumque dolo vel fraude me ạdnitente(*) spondeo administrare.
Horanius, Antonius et Volusiạṇ[us] ẹṭ cuncṭụṣ ordo dd(*): quoniam in
89/90designatis
90negotiis Flavianum v(irum) h(onestum), a Gundiildi h(onesta) f(emina) filiis eius specialis tutor
90/91[pe]tịtụs,
per interventum fideiussoris est legịtima ratione firmatus, nunc̣
quid amplius astantes fieri desid[erant(?) ac]ṭores Guṇ[dihil et]
92/93Flạṿ[i]ạ[nu]ṣ
v(ir) h(onestus), sed et Liberatus v(ir) h(onestus), fideiussor eius, dixerunt: petimus a grav[i]ṭ[ate]
vestra, ut susceptae tutelae fidem f̣ạc̣ẹṛẹ ṿạ[leat]ịṣ, ẹṭ gestorum nobis
94/95[edi]tionem
95iubete solemniter(*) celebrari. Horanius, Antonius et Volus[ianus],
vel cunctus ordo dd(*): gesta vobis, ut moṣ ẹṣṭ, competenter edantur. et alia manu:
ego Horanius v(ir) ṣ(pectabilis), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his [gestis apud] nos habitis edidi.
ego Antonius v(ir) h(onestus), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his gestis apud nos habitis edidi.
ego Volusianus v(ir) h(onestus), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his gestis apud nos habitis edidi.
100ego Decoratus v(ir) h(onestus), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his gestis apud nobis(*) habitis edidi.
ego Maximus v(ir) h(onestus), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his ge[stis] apud nobis(*) habitis edidi.
ego Vigilius v(ir) l(audabilis), curial(is) civitat(is) Reat(inae), his g[estis apud n]ọbis(*) habitis suscrip̣si(*).
ego Flavianus v(ir) h(onestus) his exemplaribus gestorum a me datis suscribsi(*),
quae per Constantinum v(irum) d(evotum) comitiacum aedidi(*).
105ego Constantinus v(ir) d(evotus) com(i)t(iacus) his gestis e[x] ạutentico(*) edidi sub d(ie) GII
id(us)
Decembris p(ost) c(onsulatum) Basili v(iri) c(larissimi) anno XG.

Apparatus


^ 1. l. illustris
^ 2. l. [at]que
^ 3. l. affectione
^ 9. l. sollemniter
^ 12. l. dixerunt
^ 13. l. illustrem
^ 14. l. illustris
^ 15. l. voluntatis
^ 16. l. atque
^ 16. l. illustrem
^ 17. l. dixerunt
^ 17. l. illustrem
^ 22. l. dixerunt
^ 22. l. illustris
^ 23. l. atque
^ 25. l. illustris
^ 28. corr. ex viduitate
^ 29. l. imbecillitatem
^ 30. l. illustris
^ 32. l. derelinquit
^ 32. l. depressa
^ 33. l. [quae]
^ 33. l. tutoris
^ 33. l. assumat
^ 34. l. illustris
^ 41. l. imploro
^ 43. l. illustri
^ 45. l. editionem
^ 46. l. comprobatum
^ 48. l. atque
^ 48. l. iuventatis
^ 51. l. atque
^ 52. l. dixerunt
^ 56. l. atque
^ 56. l. dixerunt
^ 56. l. illustris
^ 57. l. illustris
^ 58. l. illustri
^ 63. l. atque
^ 63. l. dixerunt
^ 66. l. atque
^ 66. l. c(larissimi)
^ 66. l. p(ueris)
^ 66. l. illustri
^ 67. l. illustri
^ 68. l. iniungatur
^ 72. l. assumo
^ 73. l. atque
^ 74. l. dixerunt
^ 76. l. atque
^ 76. l. d
^ 78. l. illustri
^ 78. l. illustri
^ 80. l. atque
^ 81. l. dixerunt
^ 83. l. atque
^ 83. l. dixerunt
^ 83. l. obligatis
^ 84. l. annisu
^ 85. l. sponde
^ 86. l. obligatis
^ 88. l. annitente
^ 89. l. dixerunt
^ 95. l. sollemniter
^ 96. l. dixerunt
^ 100. l. nos
^ 101. l. nos
^ 102. l. nos
^ 102. l. subscripsi
^ 103. l. subscripsi
^ 104. l. edidi
^ 105. l. authentico

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.