Papyri.info

sign in

p.ital.2.31 = chla.20.707


DDbDP transcription: p.ital.2.31 [xml]

AD 540 Ravenna
[Reprinted from: chla.20.707] ChLA 20 707

1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- o]p[timo et inconcus]so iure possess[um es]ṭ, iṭạ usque nunc̣ [in] h(  ) d(  ) die pọssedetur(*), optụ[mum](*) maximumque est. venientem(*) ṣ[i]bị s(upra)s(criptus) venditor dixit ex iure et successionem(*) q(uon)d(am) matris sụe(*) et filiorum suorum, omni praetio(*) ịṇteṛ eọs
placito et defin[it]o pro s(upra)s(criptis) portiones(*) ex duobus fundis et omnibus ad se pertinentibus auri solidos dominicos, optimos, pensantes numero quadraginta tantum, quem(*) eidem venditori per manus s(upra)s(cripti) emptoris dati, nume-
[rat]ị et traditi su[n]t domi ex arca vel ex sacculo suo testibus praesentibus infra suscribturi(*), nihilque sibi s(upra)s(criptus) venditor ex hoc omni praetio(*) quidquam amplius rediberi(*) dixit, et pollicetur se nullam in posterum adversus euṃ-
[dem](*) c̣[omparatorem] heredibuṣve(*) eius super huius definitionis placitum aliquam aliquando movere rem, litem, actionem, petitionem, repetitionem, controversiam, questionem(*) in rem vel in personam habire(*) aviturus-
5[ve](*) [esse, in qua]ṃ bacuam(*) possessionem rei s(upra)s(criptae) qui supra venditor eundem(*) emptori actoresque(*)eius in rem ire, mittere, ingredi possidereque permisit, hac(*) suos omnes inde ex eadem rem(*) exisse, excessisse dissesseque(*) dixit
[nummo usuali domin]ico uno . ḷịberas autem inlibatas(*) portiones duorum fundorum ab omni nexu fisci, deviti(*) populi pribative(*) et ab here(*) alieno, litibus, causis controversihisque(*) omnibus nec non et a sorte barbari(*) et a ratione
[tutelaria sed et cura] ẹṭ ab obligatione citerisque(*) aliis titulis vel honeribus(*) sive contractibus, nullique antea portiones iuris sui sive(*) conpetentes(*) in integro a se donatas, cessas neque distractas nec alicui offiduciatạṣ,
[nec cum quoquam e]ạs habere cọṃṃ[un]ẹṣ [n]eq[ue] p̣[e]ṛ cautionem neque per venditionem aliove quolibet iure transtulisse sed sui iuris esse professus est. et si quis portiones supramemoratas, de qua h(  ) d(  ) die agitur, partemve
[earum inve quam pa]ṛṭem aut ụṣụmfructumve earum quis evicerit, quominus emptori s(upra)s(cripto) ipsum, heredes successores[ve e]ius eumve, ad quem ea ris(*) erit, de qua agitur p(ertinet) p(ertinebit), habere, tenire(*), possidere, uti, frui usumque(*) capire(*),
10[donare, vendere], commutare, ṃ[o]ṛe quo voluerit in perpetuo vindicare ricte(*) liceat comparatori heredibusve eius, quod ita licetum(*)non erit, evictum ablatumve quid fuerit, tunc quanti ea ris(*) erit, quae evicta fuerint(*),
[duplum numeru]ṃ solidorum s(upra)s(criptum) sed et rei quoque melioratae, aedificate(*) culteque(*) taxationem(*) habita a s(upra)s(cripto)venditore heredibusve eius memorata conparatori(*) eiusque heredibus cogantur inferre iuxta legum
[ordine](*). [huic vendi]tioni tradiṭionique dolum malum abes(*) afuturusque est vi, metu et circumscribtione(*) cessante, de qua re et de quibus omnibus s(upra)s(criptis) stipulatus est Montanus v(ir) c(larissimus) notarius, emptor, spopondit qui supra
[Domnicus v(ir) h(onestus) vendi]ṭor ad omnia s(upra)s(cripta) in vervis(*) sollemnibus. actum Rav(enna), die sexies p(ost) c(onsulatum) s(upra)s(cripti). signum Dominici v(iri) h(onesti), s(upra)s(cripti) venditoris, litteras nescientis. item suscribtio(*) testium. Florus v(ir) c(larissimus) his instrumentis portiones fundi Do-
[micilii vel Centum, q]uod Viginti et quịnque appellatuṛ, in integro cum edificio(*) rogatus a Domnico v(iro) h(onesto), s(upra)s(cripto) venditore, ipso praesente testis suscribsi(*), et s(upra)s(criptum) prae-
tium(*) quadraginta solidos ei in praesenti traditos vidi, qui et
15[mei praesentia sign]um feci[t. Reparatu]ṣ [v(ir) c(larissimus), prae]p̣ositu[s] c̣[ur]ṣ[o]ruṃ ḍ[o]mi[ni]c̣[or(um)], ḥ[i]s instrumentis porti[on]ịs s(upra)s(cripti) fundi doṃucilii(*) cum edificio(*) et Centum viginti quinque appellatur in integro rogatus a Domnico v(iro) h(onesto), s(upra)s(cripto)
2
venditore, ipso praesente testis suscribsi(*), et s(upra)s(criptum) prae-
tium(*) quadraginta solidos ẹ[i i]ṇ praesenti traditos vidi, qui mei praesentia signuṃfecit. Paulus v(ir) c(larissimus), arg(entarius), his instrumentis portionis fundi Domicilii cum edificio(*) vel Centum,
qui Viginti quinque appellatur, rogatus a Domnico v(iro) h(onesto), s(upra)s(cripto) venditore, ipso praesente testis suscribsi(*), et s(upra)s(criptum) praetium(*) quadraginta solidos ei in praesenti traditus(*) vidi, et mei praesentia signum fecit. ego Vitalis v(ir) c(larissimus), monitarius,
his instrumentis portionis s(upra)s(cripti) fundi Domicilii cum edificio vel Cento, qui Viginti quinque appellatur, rogatus a Domnico v(iro) h(onesto), s(upra)s(cripto) venditore, ipso praesente testis suscribsi(*), et s(upra)s(criptum) prae-
tium(*) quadraginta solidos ei in prae-
senti traditus(*) vidi. ego Romulus v(ir) c(larissimus), silentiarius, his instrumentis portionis fundi Domicilii cum edificio(*) vel Centum, qui Viginti quinque appell(atur), rogatus a Domnico v(iro) h(onesto), s(upra)s(cripto) venditore, ipso praesente testis suscribsi(*), et s(upra)s(criptum)
5praetium(*) quadraginta solidos ei in praesenti traditus(*) vidi, et mei praesentia signum fecit. item inserendam epistulam traditionis data(*) ad municipes civitatis faventine(*). dominis praedicavilibus(*) et colendis paren-
tibus defensori, mag(istratui) q(uinquenna)l(i) cunctoque ordini curiae civitatis faventine(*) Domnicus v(ir) h(onestus) sal(utem). noverit grav(itas) v(estra) me iure optimo et propria volumtatem(*) legibus distracxisse(*), et distracxi(*), montano v(iro) c(larissimo), notario sacri vestearii(*) dom(ini) n(ostri), id est
omnem portionem meam mihi conpetentem(*) ex fund(o), cui vocabulum est Domicilius, cum aedificio quam(*) ex fund(o), qui appell(atur) Centum, idem(*) portionem suam(*) omnem in integro cum omnibus ad se pertinentibus, a quo omnem prae-
tium(*) placitum et definitum in praesenti percipi auri solidos quadraginta , ut tenor continet instrumentorum, quae aput(*) ravennati(*) urbe(*) confecte(*) sunt, et quia sola traditio ei(*) deest, ideoque, domini praedicaviles(*), ac-
cepta hanc(*) epistulam(*) meam(*) lau(dabilitas) v(estra) dignavitur(*) quolibet modo aut quolibet tempore, quando eidem emptori placuerit, sollemnem traditionem celebrari, ut adnoscat ad se deinceps omnia pertinere; nomen quoque meo(*)
10de polypticis publicis eximi faciatis et nomen s(upra)s(cripti) emptoris in loco prosterni faciatis. quam epistulam traditionis de inmutato(*) dominio Stefano v(iro) h(onesto) for(ensi), rogatario meo, scribendam dictavi, in qua subter manu
propria signum feci et testes, ut suscriberent(*), conrogavi et ad vos direxi sub d(ie) ỊỊỊ Nonar(um) Ianuariar(um), ind(ictione) tertia, sexies p(ost) c(onsulatum) Paulini Iu[n(ioris)] v(iri) c(larissimi), Rav(ennae). signum Domnici v(iri) h(onesti), s(upra)s(cripti) venditoris, litteras nescientis. item suscribtio(*) tes-
tium Florus v(ir) c(larissimus) huic epistulae traditionis fundi Domicilii cum edificio(*) vel Centum, quod Viginti et quinque appellatur, rogatus a Domnico v(iro) h(onesto), s(upra)s(cripto) venditore, ipso praesente testis suscribsi(*). Reparatus v(ir) c(larissimus), prae-
positus cursorum dominicor(um), huic epistule(*) traditionis portionis fundi Domicilii cum edificio(*) vel Centum, quod Viginti et qụ[i]nque appellatur, rogatus a Domnico v(iro) h(onesto), s(upra)s(cripto) venditore, ipso praesente testis suscribsi(*). Pau-
lus v(ir) c(larissimus), arg(entarius), huic epistule(*) Domicilii cum edificio(*) vel Centum, quod Viginti et quinque appellatur, rogatus a Domnico v(iro) h(onesto), s(upra)s(cripto) venditore, ipso praesente testis suscribsi(*).
3
m[a]g(istratus) d(ixit): 'lecta instrumenta venditionum simulque et epịstụlam traditionis in acta megrarunt(*).' et adi(ecit): 'secund(um) petitịọṇem Montani v(iri) c(larissimi) pergant nunc de praesenti Firmilianus Ursa et F(lavius) Severus Iun(ior) vv(iri)(*) ll(*)(audabiles), principales, una cum deusdedet(*) except(ore) ad domnico(*) v(irum) h(onestum), iṭạ ut, dum eidem instrumenta venditionum una cum epistulam(*) traditionis
ostense(*) relicteque(*) fuissent, si a se factas(*) esse cognoscet vel quid responsi dederit, actis renuntietur.' c(um)q(ue) ad Domnicum v(irum) h(onestum), s(upra)s(criptum) venditore(*), itum(*) fuisset et paulo post regressum ad publicum, pp(raesentibus)(*) qq(ui)(*) ss(upra)(*) Firmiliano Urso et Fl(avio) Severo Iun(iore) vv(iris)(*) ll(audabilibus)(*) principalibus sed et deusdedet(*) exceptor(*) dixerunt: 'sicut
praecipit grav(itas) v(estra), perreximus ad Domnicum v(irum) h(onestum), s(upra)s(criptum) venditore(*), cuique dum a novis(*) eidem instrumenta venditionum simulque et epistulam(*) traditionis ostense(*) relicteque(*) fuissent, ita dedit responsum se easdem(*) Stefano v(iro) h(onesto), for(ensi), scribendas(*) dictasset(*) et ipse in eisdem
subter signum fecisset testesque, qui inivi(*) suscribserunt(*), ipse conrogasse(*) professus est, per quibus ṣedistracxisse(*), et distracxit(*), adque(*) tradedisse(*), et tradidit, his(*) idem Domnicus v(ir) h(onestus) eidem Montano v(iro) c(larissimo), notario sacri vesterii(*), sub duplariae rei evictionis nomine
5et rei quoque meliorate(*) ea omnia, quae textus ipsorum instrumentorum venditionum vel epistule(*) traditionis ad singula tenor continent scribtura(*), quas(*) etiam gestis grav(itatis) v(estrae) allegare desiderat, his actis profitemur.'
mag(istratus) d(ixit): 'accepta responsionem(*) praesentum Firmiliani Ursi et Fl(avi) Severi Iun(ioris) vv(irorum)(*) ll(*)(audabilium), principalium, pariterque et deusdedet(*) except(oris) quid nunc amplius fieri desideratur ((modern-questoin-mark )) ' Montanus v(ir) c(larissimus), notarius sacri vestearii(*), dixit: 'quoniam omnia ordine suo, que(*) ad firmitatem ipsorum instrumentorum venditionum vel epistule(*) traditionis
rubor(*) pertinebat, rite ademplita sunt, ideoque peto grav(itatem) v(estram), optimi mag(istratus), ut gesta mihi pṛọpter monimen(*) meum a conpetenti(*) ọfficio edi iubeatis ex more.'
Pompulius Plautus mag(istratus) dixit: 'ut petisti, gesta tibi propter monimen(*) tuum a conpetenti(*) officio dabuntur ex more.'
Pompulius Plautus magestratus(*)
10gesta apud me habita recognovi. ego Plautus.
Flavius Florianus, v(ir) c(larissimus), his gestis apud nos habitis suscribsi(*). ẹg̣ọ F̣ḷọṛịanụ(s).
Firmilianus Ursus, v(ir) l(audabilis), his gestis apud nos habitis suscribsi(*).
Flavius Severus Iun(ior), v(ir) l(audabilis), his gestis apud nos habitis suscribsi(*).
Fl(avius) Quiriacus Iun(ior), v(ir) l(audibilis), his gestis apud nos habitis suscribsi(*).
15deusdedet(*) exceptor civitatis Rav(ennatis) his(*) gestis(*) ediḍ[i].

Apparatus


^ 1.1. l. possidetur
^ 1.1. l. optimum
^ 1.1. l. veniens
^ 1.1. l. successione
^ 1.1. l. su<a>e
^ 1.1. l. pretio
^ 1.2. l. portionibus
^ 1.2. l. qui
^ 1.3. l. subscripturi
^ 1.3. l. pretio
^ 1.3. l. redhiberi
^ 1.3-4. l. eun|[dem]
^ 1.4. l. heredesve
^ 1.4. l. quaestionem
^ 1.4. l. habere
^ 1.4-5. l. habiturum|[ve]
^ 1.5. l. vacuam
^ 1.5. l. eidem
^ 1.5. l. actoribusque
^ 1.5. l. ac
^ 1.5. l. re
^ 1.5. l. discessisseque
^ 1.6. l. illibatas
^ 1.6. l. debiti
^ 1.6. l. privative
^ 1.6. l. aere
^ 1.6. l. controversibusque
^ 1.6. l. barbara
^ 1.7. l. ceterisque
^ 1.7. l. oneribus
^ 1.7. l. sibi
^ 1.7. l. competentes
^ 1.9. l. res
^ 1.9. l. tenere
^ 1.9. l. usuque
^ 1.9. l. capere
^ 1.10. l. recte
^ 1.10. l. licitum
^ 1.10. l. res
^ 1.10. l. fuerit
^ 1.11. l. aedificatae
^ 1.11. l. cultaeque
^ 1.11. l. taxatione
^ 1.11. l. comparatori
^ 1.12. l. [ordinem]
^ 1.12. l. abest
^ 1.12. l. circumscriptione
^ 1.13. l. verbis
^ 1.13. l. subscriptio
^ 1.14. l. aedificio
^ 1.14. l. subscripsi
^ 1.14-8. l. pretium
^ 1.15. l. Domicilii
^ 1.15. l. aedificio
^ 2.1. l. subscripsi
^ 2.1-8. l. pretium
^ 2.8. l. aedificio
^ 2.2. l. subscripsi
^ 2.2. l. pretium
^ 2.2. l. traditos
^ 2.3. l. subscripsi
^ 2.3-8. l. pretium
^ 2.4. l. traditos
^ 2.4. l. aedificio
^ 2.4. l. subscripsi
^ 2.5. l. pretium
^ 2.5. l. traditos
^ 2.5. l. datam
^ 2.5. l. Faventinae
^ 2.5. l. praedicabilibus
^ 2.6. l. Faventinae
^ 2.6. l. voluntate
^ 2.6. l. distraxisse
^ 2.6. l. distraxi
^ 2.6. l. vestiarii
^ 2.7. l. competentem
^ 2.7. l. et
^ 2.7. l. item
^ 2.7. l. meam
^ 2.7-8. l. pre|tium
^ 2.8. l. apud
^ 2.8. l. Ravennatem
^ 2.8. l. urbem
^ 2.8. l. confecta
^ 2.8. l. eis
^ 2.8. l. praedicabiles
^ 2.9. l. hac
^ 2.9. l. epistula
^ 2.9. l. mea
^ 2.9. l. dignabitur
^ 2.9. l. meum
^ 2.10. l. immutato
^ 2.11. l. subscriberent
^ 2.11. l. subscriptio
^ 2.12. l. aedificio
^ 2.12. l. subscripsi
^ 2.13. l. epistulae
^ 2.13. l. aedificio
^ 2.13. l. subscripsi
^ 2.14. l. epistulae
^ 2.14. l. aedificio
^ 2.14. l. subscripsi
^ 3.1. l. migraverunt
^ 3.1. l. v(iri)
^ 3.1. l. l
^ 3.1. l. Deusdedit
^ 3.1. l. Domnicum
^ 3.1. l. epistula
^ 3.2. l. ostensa
^ 3.2. l. relictaque
^ 3.2. l. facta
^ 3.2. l. venditorem
^ 3.2. l. item
^ 3.2. l. p(raesentibus)
^ 3.2. l. q(ui)
^ 3.2. l. s(upra)
^ 3.2. l. v(iris)
^ 3.2. l. l(audabilibus)
^ 3.2. l. Deusdedit
^ 3.2. l. exceptore
^ 3.3. l. venditorem
^ 3.3. l. nobis
^ 3.3. l. epistula
^ 3.3. l. ostensa
^ 3.3. l. relictaque
^ 3.3. l. eadem
^ 3.3. l. scribenda
^ 3.3. l. dictavisset
^ 3.4. l. inibi
^ 3.4. l. subscripserunt
^ 3.4. l. conrogavisse
^ 3.4. l. distraxisse
^ 3.4. l. distraxit
^ 3.4. l. atque
^ 3.4. l. tradidisse
^ 3.4. l. is
^ 3.4. l. vestiarii,
^ 3.5. l. melioratae
^ 3.5. l. epistulae
^ 3.5. l. scriptura
^ 3.5. l. quae
^ 3.6. l. responsione
^ 3.6. l. v(irorum)
^ 3.6. l. l
^ 3.6. l. Deusdedit
^ 3.6. l. vestiarii
^ 3.6. l. quae
^ 3.6. l. epistulae
^ 3.7. l. roborem
^ 3.7. l. munimen
^ 3.7. l. competenti
^ 3.8. l. munimen
^ 3.8. l. competenti
^ 3.9. l. magistratus
^ 3.11. l. subscripsi
^ 3.12. l. subscripsi
^ 3.13. l. subscripsi
^ 3.14. l. subscripsi
^ 3.15. l. Deusdedit
^ 3.15. l. ea
^ 3.15. l. gesta

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.