Papyri.info

sign in

p.ital.2.35 = chla.3.181


DDbDP transcription: p.ital.2.35 [xml]

AD 572 Ravenna
[Reprinted from: chla.3.181] ChLA 3 181

Introduction

The text on the verso was hitherto unpublished. It bears the topographical data of the land sold in the recto: since it is written in a script that is different from and quite later (VIex-VIIin AD) than that of the recto, it is likely that it corresponds to an endorsement, related to an ancient preservation system.

recto
[i]mp(erante) d(omino) n(ostro) Iustino p(er)p(etuo) Augusto anno septimo et p(ost) c(onsulatum) eius secundo anṇ[o]
quarto, sub d(ie) tertio Nonarum Iuniarum, indictione quinta, Rav(ennae).
scribsi(*) ego Iohannis for(ensis) rogatus et petitus a Domnino v(iro) h(onesto),
ạgellario, filio q(uon)d(am) Veṇ[  ̣  ̣  ̣  ̣], c[i]vem Caesinatem, ipso praesenṭ[e],
5[a]dstante mihique dictante et consentiente et subter manụ
p̣ropria pro ignorantia litterarum signum faciente, et tẹ[stes],
ut suscriberent(*), conrogavit. constat eum h(ac) d(ie) iure optimo e[t legi-]
bus sub duplariae rei taxatione distraxisse, et distraxit, [atque]
tradedisse(*), et tradedit(*), Deusdedit v(iro) c(larissimo), palatino s(a)c(rarum) l(argitionum), con[parato-]
10ri(*), iure directo in perpetuum, hh(eredi)bus(*) posterisque eius, id est fụ[n]ḍị,
cui vocavulum(*) est Custinis, uncias quinque iuris sui eṭ [p]ọṛ-
tionem aedificii, sed et casalis ad se pertinentis nomine [B]asṣị-
anum uncias duas cum omni iure, instructo instrumento[q]ụẹ
earum, constitutum in territorio Ariminensi inter adf̣ịnẹṣ f̣[un]d(um)
15Varianum et fundum Titzianum atque fundum Quadrantula,
et in reliquis unciis fundi s(upra)s(crip)ti Custini possidente eodem Deus-
dedit v(iro) c(larissimo), conparatore(*), qui nunc sunt, et si qui alii adfines sunt
vel ab horigine(*) fuerunt, q(ua) q(uemque) t(angi)t et p(o)p(ulum), sicuti optimae max[i]meque(*)
sunt, finibus, terminis, silvis, campis, pratis, pascuis, salectis(*), sati-
20onalibus, vineis, arboribus pomiferis fructiferis div[e]rsisque
generibus, ribis(*), fontibus, aquis perennibus limitib[usq]e ea-
[rum et omni]bus ad se pertinentibus, sicuti a s(upra)s(crip)tọ vendi[t]ọ[r]e et
[a]b ẹịụsque auctoribus bono, optimo et inconcụṣso i[ure po]sses-
sessae(*) sunt et hucusque(*) in h(anc) d(iem) possedentur(*), ita eṭ [t]ṛadẹṇtur.
25venientes sibi q(ui) s(upra) venditor dixit ex conparatione(*) a Mịṭ[rida]ṭe et
Domnicam, cuius instrumenta anteriores simul cum ḥ[  ̣  ̣] s(upra)ṣ(cripto) con-
paratori(*) de praesenti contradidit(*) firmandi dominiị ṣ[ui] c[a]usạ,
omnem pretium inter eos placitum et definitum auri ṣọḷ[i]ḍos
dominicos, probitos, obriziacos, integri ponderis, sing[ular(es)] ṇu-
30mero quinque , qui ei h(ac) d(ie) dati, numerati et traditi suṇt ạ ṣ(upra)[s(cripto) em]p̣to-
re, nihilque sibi q(ui) s(upra) venditor Domninus v(ir) h(onestus) ex [- ca.10 -]eṃ
pretio quinque solidorum aliquid amplius redhibe[ri v]el re-
mansisse dixit, in quam vacuam a se possessionem q[ui]nque
unciarum fundi s(upra)s(cripti) Custini cum portionem(*) aedificii et duarum
35s(upra)s(crip)tarum unciarum casalis Bassiani q(ui) s(upra) venditor eundem em-
ptorem actoresve eius in rem ire, mittere, ingredi pos[si]dere-
que permisit seseque ac suos omnes inde exisse, exces[si]sse
discessisseque dixit. liberas autem, inlivatas(*) ab om[ni] ṇexu
fiscali, debeti(*) populi pribative(*) citerisque(*) honeribuṣ(*) [s]ẹụ con-
40tractibus, nullique antea a se donatas, cessas neque distractas
nec alicui obligatas nec cum quoquam habere eas communes
professus est. quod si res s(upra)s(cripta), de qua agitur, h(ac) d(ie) partemve eius in-
ve quam quis evicerit, quominus emptore memorato h(abere), t(enere), p(ossidere), dọna-
re, vindere(*), commutare, uti, frui usuque capere recte liceat,
45quod ita alio licetum(*) non erit, evictum ablatumve quid fu-
erit, tunc quanti ea res erit, quae evicta fuerit, duplum pretium
s(upra)s(crip)tum quinque solidorum a s(upra)s(cript)o venditore et ab eiusque hh(eredi)bus(*)
et successoribus eidem conparatori(*) s(upra)s(cripto) eiusque hh(eredi)bus(*) et succes-
soribus cogantur inferre, sed ei rei quoque melioratae, instruc-
50tae aedificateque(*) taxatione habita simili modo omnia dupla-
riae rei se q(ui) s(upra) venditor hh(ere)desque(*) suos reddere pollicetur, vel
quantum s(upra)s(cripto) emptori interfuerit. huic venditioni, traditioni
mancipationique rei s(upra)s(crip)tae dolum malum abesse afuturum-
que esse vi, metu et circumscriptione cessante, de quibus
55unciis superius designatis sibi s(upra)s(cript)us venditor usumfructum re-
tenuit(*) dierum(*) triginta , quod possit s(upra)s(cript)o emptori, ut leges cen-
sụunt(*), pro sollemni traditioni constare, et gestis a[llega]ṇd[i]
municipalibus concessit licentiam non denuo inquisita
eius professione; de qua re et de quibus omnibus s(upra)s(crip)tis stipu-
60latione et sponsione interposita. actum Rav(enna), d(ie) et c(onsule) s(upra)s(cripto).
signum † s(upra)s(crip)ti Domnini v(iri) h(onesti), agell(arii), venditoris.
† Pascalis v(ir) d(evotus), pal(atinus) s(a)c(rarum) l(argitionum), is(*) instrumentis quinque unciarum fundi
s(upra)s(crip)ti Custini(*) \et/ duarum unciarum casalis eius rogatus a s(upra)s(crip)to Domnino
v(iro) h(onesto), agellạrio, venditore, qui me presente(*) signum fecit, testis sus-
65cripsi(*), et s(upra)s(crip)tum pretium quinque solidos ei in presenti(*) a s(upra)s(crip)to Deos-
dede(*) v(iro) c(larissimo), cumparatore(*), traditus(*) vidi.
† Ebgenius(*) ṿ(ir) d(evotus), pal(atinus) s(a)c(rarum) l(argitionum), is(*) instrumentis quinquẹ [unciar]\u/ṃ
fundi s(upra)s(crip)ti Custini et duar\ụ/m unciarum casalis eius rogatus a s(upra)s(crip)to
Domnino v(iro) h(onesto), agellar(io), venditore, qui me presente(*) signum fecit,
70testis suscripsi(*), et s(upra)s(crip)to pretium quimquem(*) solidos ei in pre-
senti(*) a s(upra)s(crip)to Deusdede(*) v(iro) c(larissimo), conparature(*), traditus(*) vidi.
† Moderatus v(ir) d(evotus), com(i)ti(a)c(us), his instrumentis quimquae(*) unciarum fundi s(upra)s(crip)ṭị
Custini et duarum unciarum casalis(*) eius rogatus a s(upra)s(crip)to Domnino v(iro) h(onesto),
agellario, venditure(*), qui me presente(*) signum fecit, testis suscripsi(*),
75et s(upra)s(crip)to pretio quimque(*) solidus(*) ei in prenti(*) a s(upra)s(crip)to Deusdede(*) v(iro) c(larissimo), con-
parature(*), draditus(*) vidi.
† Andreas v(ir) c(larissimus), augustal(is), his instrumentis quinque unciarum fundi s(upra)s(crip)ti Custiṇ[i]
et duarum unciarum casalis eius rogatus a s(upra)s(crip)to Domnino v(iro) h(onesto), agellario,
vinditorem(*), qui me presentem(*) signum <fecit>, testis suscribsi(*), et s(upra)s(crip)tụṃ pr[e-]
80tium quinquem(*) solidos ei a s(upra)s(crip)to Deusdedit v(iro) c(larissimo), conparatorem(*), tṛadit[os] vi(?)di.
† ego Vitalis v(ir) h(onestus), cerearios(*), his histromentis(*) quinque unciarum
fundi supraiscripti(*) Custinis(*) et duarum unciarum {fundi su(pra)ṣs(cript)ị(*)}
{Custinus et duarum iunciarum(*) } casalis eius rogatus s(upra)s(crip)to
Domnino v(iro) h(onesto) agellario, venditore, qui me presente(*) signum
85fecit, testis suscribsi(*), et s(upra)s(crip)tum pretium quinque solidus(*)
in presenti(*) a s(upra)s(crip)to Deusdede(*) v(iro) c(larissimo), c\ụ/mparature(*), traditus(*) vidi.
† Fl(avius) Iohannis, for(ensis) huius splendedissimae(*) urbis
Ravennatis, habens stationem ad Monitam auri in porti-
cum Sacri Palati, scriptor huius instrumenti, complevi.
90† not(itia) testium, qui suscribserunt(*), id est:
Pascalis, pal(atinus) s(a)c(rarum) l(argitionum) et monitarius auri, fil(ius) q(uon)d(am) Laurenti monitar(ii).
Eugenius, pal(atinus) s(a)c(rarum) l(argitionum), filius Leonti medici ab schola greca.
Moderatus, comitiacus.
Andreas, augustalis, fil(ius) q(uon)d(am) Lucernae.
95Vitalịṣ, c̣erear(ius), fiḷ(ius) Leoṇịṣ.
verso part a
[ -ca.?- ] - ca.13 - quinque   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
part b

[ -ca.?- ] fund(us) Varianus ẹṭ fund(us) Titianus ạṭq̣ụẹ fund(us) Quadṛ[antula -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣ Deụṣdedit v(ir- ) c(larissim- ) et reliquas unci[a]s pọṣṣịdente eudem Deusdẹḍ[it -ca.?- ](*)

Apparatus


^ recto.3. l. scripsi
^ recto.7. l. subscriberent
^ recto.9. l. tradidisse
^ recto.9. l. tradidit
^ recto.9-10. l. con[parato]|ri
^ recto.10. l. h(eredi)bus
^ recto.11. l. vocabulum
^ recto.17. l. comparatore
^ recto.18. l. origine
^ recto.18. l. max[i]maeque
^ recto.19. l. salictis
^ recto.21. l. rivis
^ recto.23-24. l. [po]s|sessae
^ recto.24. l. huiusque
^ recto.24. l. possidentur
^ recto.25. l. comparatione
^ recto.26-27. l. com|paratore
^ recto.27. l. contradedit
^ recto.34. l. portione
^ recto.38. l. illibatas
^ recto.39. l. debiti
^ recto.39. l. privative
^ recto.39. l. ceterisque
^ recto.39. l. oneribus
^ recto.44. l. vendere
^ recto.45. l. licitum
^ recto.47. l. h(eredi)bus
^ recto.48. l. comparatori
^ recto.48. l. h(eredi)bus
^ recto.50. l. aedificataeque
^ recto.51. l. h(ere)desque
^ recto.55-56. l. re|tinuit
^ recto.56. corr. ex tierum
^ recto.56-57. l. cen|sent
^ recto.62. l. his
^ recto.63. corr. ex Custi  ̣\n/ni
^ recto.64. l. praesente
^ recto.64-65. l. subs|cripsi
^ recto.65. l. praesenti
^ recto.65-66. l. Deus|dedit
^ recto.66. l. comparatore
^ recto.66. l. traditos
^ recto.67. l. Eugenius
^ recto.67. l. his
^ recto.69. l. praesente
^ recto.70. l. subscripsi
^ recto.70. l. quinque
^ recto.70-71. l. prae|senti
^ recto.71. l. Deusdedit
^ recto.71. l. comparatore
^ recto.71. l. traditos
^ recto.72. l. quinque
^ recto.73. corr. ex c  ̣salis
^ recto.74. l. venditore
^ recto.74. l. praesente
^ recto.74. l. subscripsi
^ recto.75. l. quinque
^ recto.75. l. solidos
^ recto.75. l. praesenti
^ recto.75. l. Deusdedit
^ recto.75-76. l. com|paratore
^ recto.76. l. traditos
^ recto.79. l. venditore
^ recto.79. l. praesente
^ recto.79. l. subscripsi
^ recto.80. l. quinque
^ recto.80. l. comparatore
^ recto.81. corr. ex cerearior, l. cerearius
^ recto.81. l. instrumentis
^ recto.82. l. suprascripti
^ recto.82. l. Custini
^ recto.82. l. su(pra)s(cript)i
^ recto.83. l. unciarum
^ recto.84. l. praesente
^ recto.85. l. subscripsi
^ recto.85. l. solidos
^ recto.86. l. praesenti
^ recto.86. l. Deusdedit
^ recto.86. l. comparatore
^ recto.86. l. traditos
^ recto.87. l. splendidissimae
^ recto.90. l. subscripserunt
^ verso.b.1-2. l. eodem, D. Internullo (from photo) (via PN) : prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.