Papyri.info

sign in

p.ital.2.37


DDbDP transcription: p.ital.2.37 [xml]

AD 591 Ravenna

[im]p(erante) d(omi)n(o) n(ostro) Mauricio Tiberio p(er)p(etuo) Aug(usto) anno nono, p(ost) c(onsulatum) eiusdem anno octab[o](*),
[su]ḅ d(ie) sexto Iduum Martiạrum, ind(ictione) nona, in Classe Ravenna[t]ị.
Honoratus v(ir) h(onestus), tabellio, scribsi(*) rogatus a Ruṣṭicia[n]ạ ḥ(onesta) [f(emina)], fi[l(ia)]
[F]elici defensoris s(an)c(t)ae eclesiae(*) Romanae, et ab eiusque iugale
5ạuctore et spontaneo fideiussorem(*) Tzittane v(iro) d(evoto), militem(*) numeṛị
felicum Persoarmiṇ(iorum), ipsos presentes(*), adstantes, consen-
[ti]entes et inferius manibus propriis signa f[a]cientes, et [t]ẹ[stes],
ut suscriberent(*), pariter conrogavit. constat eos h(ac) d(ie) cum c̣om-
muni consensum distraxisse, et distraxerun(*), tradedis-
10se(*), et tradederunt(*), iure optimo et legibus sub dupplariae(*) rei
et rei quoque melioratae Iohanni v(iro) c(larissimo), adoratori num(eri) felicum
Rav(ennatium), qui nunc ṃịḷex̣(*) ṇụṃeri f[e]lịcụm ḷec̣ṭum, fịliọ q(uon)ḍ(am) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣],
iure directo in perpetuum hhbus(*) posterisque eius, id ẹṣṭ
sex in integro uncias iuris sui ex fundum(*) Geneciano, territorio
15Ariminensi const(itutum) inter adfines fundum Maurianum et fun-
dum preturio(*) et in reliquis sex unciis Hildigerno, qui nunc
sunt, et si qui alii adfines sunt vel ab origine fuerunt, q(ua) q(uemque) t(angit) et p(o)p(ulum),
finibus, spatiis, terminis, campis, pratis, pascus(*), vineis, ar-
aạrbustis, rboribus pomyferis(*) fructiferis et infruc[t]ị-
20feris diversisque generibus, silvis, salectis(*), sationalibus,
ribis(*), fontibus, aquis perennis(*) cum earum iure et omni pro-
prietạtẹque omniḅuṣqụẹ ad easdem sex uncias s(upra)s(crip)ti fund[i]
Geneciani generaliter longo lateque pertinentibus vel uni-
versis adiacentibus, sicuti ante a s(upra)s(crip)tis vendetores(*) aucto-
25ribusve eorum bono, optimo et inconcusso iure possesse(*)
sunt et nunc usque in h(anc) d(iem) possidentur, ita et tradentur. veni-
entes sibi dixit ssta(*) sex uncias fundi Geneciani q(uae) s(upra) Rustici-
ana, h(onesta) f(emina), ex testamentaria voluntate q(uon)d(am) Iustini anterioris iugalis
sui, pretium inter eosdem placitum et definitum pro s(upra)s(crip)tas
30sex uncias id est auri solidos dominicos, obriziacos, optimos,
pensantes numero viginti quattuor tantum, qui eisdem vendi-
toribus ac die dati, numerati et traditi sunt domi ex arca
et ex sacullo s(upra)s(crip)ti emptoris, dante, numerante et tradeṇ-
te s(upra)s(crip)to comparatore, suscipientes prefati(*) vendito-
35res hac sibimet in integro omnem pretium perportantes,
nihilque sibi ipsi vendetores(*) ex hoc omni pretio s(upra)s(crip)torum
viginti quattuor auri solidorum quidquam amplius redi-
beri(*) aut remansisse dixerunt et promiserunt, hac se suos-
que omnes exinde ex eadem rem exisse, excessisse
40discessisseque dixerunt, et eundem comparatorem
in rem ire, mittere, ingredi possidereque permiserunt.
liberas autem inlibatas(*) ab omni nexu fisci, deviti(*) po-
puli pribatibe(*) et ab ere(*) alieno, litibus controversihisque(*)
suis omnibus, sed et a dotis titulo, donationis subsignatio-
45nisve et a ratione tutelaria nec non et cure(*) seu oblẹgationis(*)
citerisque(*) aliis titulis vel honeribus(*) seu contractibus,
nullique ante a se donatas, cessas vel opposita(*) neque
antea alicui distractas nec cum quoquam eas habe-
re commune sed sui iuris eas esse dixerunt. si quis au-
50tem s(upra)s(crip)tas sex uncias fundi supramemorati Genecia-
ni,de q(ua) ag(itur), h(ac) d(ie) partemve earum inve quam partem aut usum-
fructum quis aevicerit(*), quominus emptori ipsum
hhdes(*) successoresque eius ei ad quem ea res erit,
de qua pertinet pertinevit(*), habere, tenere, possidere,
55donare, vindere(*), commutare hac suo iuri dominiumque
more quo voluerit in perpetuo vindicare recte lice-
at eidem comparatori, quod ita alii licitum non erit, quae aevic-
tum(*) ablatumve quid erit, tunc quanti ea res erit, quae aevic-
ta(*) fuerit, dupplum(*) numerum suprascriptọrum(*) viginti quattuor
60auri solidorum et rei quoque melioratae, sicut adsolet,
a s(upra)s(crip)tis venditoribus eorumque hhdibus(*) secundum legem
ordine dari convenit sub oppositione rerum facultatum-
que s(upra)s(crip)torum vendetorum(*), quas habent habiturive erunt,
de qua vero venditione qq(*) ss(*) venditores quinquem(*) dies usumfr[uc-]
65tum sibi retenuerunt(*), quod denuo emptori pro sollemnem(*) tr[a-]
ditionem(*) constavit(*), d(o)l(o) m(alo), vim(*), metum(*) et circumscrib-
tione(*) cessante. gestis municipalibus si allegandi
aelegeris(*), tribuerut(*) s(upra)s(crip)ti venditores licentiam sub
stipulatione et sponsione interposita. actum ind(ictione) s(upra)s(crip)ta.
70signum † s(upra)s(crip)tae Rusticianae h(onestae) f(eminae) vendetricis(*), l(it)t(eras) n(escientis).
signum † s(upra)s(crip)ti Tzittani v(iri) d(evoti), iugalis s(upra)s(crip)tae vendetricis(*),
auctoris et spontanei fideiussoris, l(it)t(eras) nescientis.
Domninos v(ir) c(larissimus) exepodecta, his instrumentis sex in intigro(*) unciarum fundi Geneciani, si-
cut superius legetor(*), rogatos(*) a Rusticiana h(onesta) f(emina), vindetricae(*), eiusque iugale Tzi-
75tanev(iro) d(evoto), autore(*) et ispontaneo(*) fedeiusure(*), qui me presente(*) signa fecerunt, et eis
relictum est, testis suscribsi(*), et s(upra)s(crip)to pretio auri soledos(*) viginti quattuor eis in
presenti(*) a Iohanne v(iro) c(larissimo), cumparatore(*), adnumeratus(*) et traditus(*) vidi.
Πακειφικος β(ιρ) h(ονεστυς) εις εστορμεντις σεξ εν ιντριγρο ουνκειαρουμ φουνδι Γενεκειαν̣[ι],
σικοτ σουπεριως λεγιτορ, ρογατος α
σσ(*) Ρουστικειανα h(ονεστα) φ(εμινα), βενδετρικαι, ειους-
80καε ιουγαλη Κειτανε β(ιρο) δ(εουοτο) αυτουρε εδ εσποντανεω φεδιιουσσουρε, κοε
με πρεσεντε σιγνα φεικαερουμ, εδ εεις ρελικτο ες, τεστις σουσκριψι,
ετ σουπραεσκριπο πρεκειω αυρι σολιδος βειεντι καυτουρ εεις εν πρε-
σιντι Ιωαννε b(iro) κ(λαρισσιμο), κονπαρατωρε, αδνομιρατος ετ τραδιτος βειδι.

Petrus v(ir) c(larissimus) his strumentis(*) sex in integro unciarum fundi geniciani(*), sicut(*)
85soperius(*) legitur, rogatus a s(upra)s(crip)ta Rusticiana h(onesta) f(emina), vindetrice(*), eiusque iogale(*)
Tzitane v(iro) d(evoto), autore(*) et spontaneo fedeiossore(*), qui me presente(*) signa fece-
runt, et eis relictum est, testis suscribsi(*), et s(upra)s(crip)to pretium auri solidos
viginti quattuor eis in presenti(*) a Iohanne v(iro) c(larissimo), conparatore(*), adnome-
ratus(*) et traditus(*) vidi. [ -ca.?- ].
90Lumenosus v(ir) h(onestus) hi(*) estromentis(*) sex in intigro(*) unciarum fundi Geneciani, sicud(*)
soperius(*) laegitur(*), rogatus a s(upra)s(crip)ta Rusticiana h(onesta) f(emina), vendetricem(*), eiusquae(*)
iọgalae(*) Tzittane v(iro) d(evoto), autorem(*) et espontaneo(*) fideiussore(*), qui me
presentem(*) signa fecerunt, et eis relictum est, testis suscribsi(*), et s(upra)s(crip)tum
pretium auri sodus(*) viginti quattuor eis in presenti(*) a Iohanne v(iro) c(larissimo), conparaturem(*),
95adnomeratus(*) et traditus(*) vidi. s(ub)s(crips)i.
Deusdedit v(ir) c(larissimus) his instrumentis sex in integro unciar(um) fundi genẹciani(*), sicut
superius legitur, rogatus a s(upra)ṣ(crip)ta Rusticiana h(onesta) f(emina), vendetrice(*), eiusque iu-
gale Zittane v(iro) d(evoto), autore(*) et spontaneo fideiussore, qui me praesente
signa fecerunt, et eis relictum est, testes suscribsi(*), eṭ ṣ(upra)ṣ(crip)tum praetium(*)
100auri solidos viginti quattuor eis in praesenti a Iohanne v(iro) c(larissimo), compar[a-]
tore adnụmeratọs et traditọs vidi.
Honoratus v(ir) h(onestus), tabellio Cl(assis), scriptor huius documenti sex unciạ[rum]
fund(i) s(upra)s(crip)ti, roboratum a testibus traditum conplibi(*) et absolvi.

Apparatus


^ 1. l. octavo
^ 3. l. scripsi
^ 4. l. ecclesiae
^ 5. l. fideiussore
^ 5. l. milite
^ 6. l. praesentes
^ 8. l. subscriberent
^ 9. l. distraxerunt
^ 9-10. l. tradidis|se
^ 10. l. tradiderunt
^ 10. l. duplariae
^ 12. l. miles
^ 13. l. heredibus
^ 14. l. fundo
^ 16. l. Preturium
^ 18. l. pascuis
^ 19. l. pomiferis
^ 20. l. salictis
^ 21. l. rivis
^ 21. l. perennibus
^ 24. l. venditoribus
^ 25. l. possessae
^ 27. l. suprascriptas
^ 34. l. praefati
^ 36. l. venditores
^ 37-38. l. redhi|beri
^ 42. l. illibatas
^ 42. l. debiti
^ 43. l. privative
^ 43. l. aere
^ 43. l. controversisque
^ 45. l. curae
^ 45. l. obligationis
^ 46. l. ceterisque
^ 46. l. oneribus
^ 47. l. oppositas
^ 52. l. evicerit
^ 53. l. heredes
^ 54. l. pertinebit
^ 55. l. vendere
^ 57-58. l. evic|tum
^ 58-59. l. evic|ta
^ 59. l. duplum
^ 59. corr. ex ssturum
^ 61. l. heredibus
^ 63. l. venditorum
^ 64. l. qui
^ 64. l. supra
^ 64. l. quinque
^ 65. l. retinuerunt
^ 65. l. sollemni
^ 65-66. l. tr[a]|ditione
^ 66. l. constabit
^ 66. l. vi
^ 66. l. metu
^ 66-67. l. circumscrip|tione
^ 68. l. eligeris
^ 68. l. tribuerunt
^ 70. l. venditricis
^ 71. l. venditricis
^ 73. l. integro
^ 74. l. legitur
^ 74. l. rogatus
^ 74. l. venditricis, l. venditrice
^ 75. l. auctore
^ 75. l. spontaneo
^ 75. l. fideiussore
^ 75. l. praesente
^ 76. l. subscripsi
^ 76. l. solidos
^ 77. l. praesenti
^ 77. l. comparatore
^ 77. l. adnumeratos
^ 77. l. traditos
^ 79. l. (σουπραεσκριπα)
^ 84. l. instrumentis
^ 84. l. Geneciani
^ 84. corr. ex sicus
^ 85. l. superius
^ 85. l. venditricis
^ 85. l. iugale
^ 86. l. auctore
^ 86. l. fideiussore
^ 86. l. praesente
^ 87. l. subscripsi
^ 88. l. praesenti
^ 88. l. comparatore
^ 88-89. l. adnume|ratos
^ 89. l. traditos
^ 90. l. his
^ 90. l. instrumentis
^ 90. l. integro
^ 90. l. sicut
^ 91. l. superius
^ 91. l. legitur
^ 91. l. venditrice
^ 91. l. eiusque
^ 92. l. iugale
^ 92. l. auctore
^ 92. l. spontaneo
^ 92. corr. ex fedeiussorem(?)
^ 93. l. praesente
^ 93. l. subscripsi
^ 94. l. solidos
^ 94. l. praesenti
^ 94. l. comparatore
^ 95. l. adnumeratos
^ 95. l. traditos
^ 96. l. Geniciani
^ 97. corr. ex vendetrict, l. venditrice
^ 98. l. auctore
^ 99. l. subscripsi
^ 99. l. pretium
^ 103. l. complevi

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.21.716 [xml]

AD 591 Ravenna
[Reprinted in: p.ital.2.37] P.Ital. 2,37

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.