Papyri.info

sign in

p.ital.2.43 = HGV ChLA 28 864 = Trismegistos 70010DDbDP transcription: p.ital.2.43 [xml]

AD542? Ravenna
[Reprinted from: chla.28.864] ChLA29,864

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.15 -]c̣ịari[  ̣] expulsi promitteṇ[te]ṣ dar[e,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ damnat]ae litis chartulam in suo vigore maṇ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -] auri libra una , quamque licet char[tul(am) om-]
ni vi, dolo metuque carente scribsi(*) ego Marcator v(ir) h(onestus), rogatus [et pe]titus(?)
5idest Waduulfo v(iro) d(evoto) et Riccifrida h(onesta) f(emina), coniuge eius, qui ad [om-]
nia, que(*) superius leguntur, recognuscentes(*) subter ṣ[igna fece-]
ṛunt, et testes, qui suscriberent(*), pariter conrogassẹ(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣], de q(ua) r(e) et de q(ui)b(us) omnibus stipul(atione) et sponsionem(*) inteṛ-
posita. actum Rav(enna), diae(*) et p(ost) c(onsulatum) · s(upra)s(crip)ti.
10signum † Waduulfi v(iri) d(evoti), l(it)t(eras) n(escientis), ad omnia sibi rel(ecta) rẹ[co]g[noscentis].
signum † Reccifridae h(onestae) f(eminae), coniug(is) eius, ad omnia sibi rel(ecta) recogno[s]cẹṇ[tis].
Bassus v(ir) c(larissimus) huic chartule(*) damnate(*) litis de una be[m uncia]
fụndi Raunis, que(*) in centum triginta solidis Leoni v(iro) h(onesto), navicu[l(ario)], [solem-]
ni extimatione(*) distracta est, et de una uncia s(upra)s(crip)ti fundi, que(*) pro c̣[e]ṛṭị[s]
15laboribus expensisque propriis et s(upra)s(crip)to conlata est, rogatus ạ [Waduul-]
fo v(iro) d(evoto) et Riccifrida h(onesta) f(emina), coniuge eius, qui superius signa feceṛ[unt],
prestito(*) et nostri presentia(*) corporali scaramento de conser[vandis]
his omnibus, qui et pro derimenda(*) lite quinque bem solidos mei praesenti(?)[a]
perciperunt, ad omnia eis relicta ipsis presentibus(*) testis suscribsi(*). Baṣ[sus   ̣  ̣  ̣]
20Hilarus v(ir) h(onestus) huic chartule(*) damnate(*) litis de una bem uncia fundi Raugnes, que(*) in c̣ẹ[n-]
tum(*) trigenta(*) solidos(*) Leoni v(iro) h(onesto), navicul(ario), sollemni extimatione(*) distracta est, et ḍe
una uncia s(upra)s(cripti) fundi, quae pro certis lavoribus(*) expensisque propriis et s(upra)s(cripto) con[lata est],
rogatus a Waduulfo v(iro) d(evoto) et Reccifrida h(onesta) f(emina), coniuge eius, qui superius signa f[ece]r[unt],
prestito(*) et nostri praesentia corporali sacramento de conservandis his omnibụṣ, q̣ụị
25et pro dirimenda lite quinque bem · solidos acceperunt, ad omnia ei relecta(*) ipṣis presentibus(*) testis suscribsi(*). Ηiḷ(a)ru[s   ̣  ̣  ̣](?)
ego Ghiveric v(ir) d(evotus) uhic(*) chartulae damnate(*) litis de una bem unciam(*) funḍ[i Raunis],
quae in centum triginta solidos Leoni v(iro) h(onesto), naviculario, solemni stim[atione](*).
distracta est, et de una uncia s(upra)s(crip)ti fundi, quae pro certis laboribus spensisquẹ(*) [propriis]
ei s(upra)s(crip)to conlata(*) est, rogatus a wadouulfo(*) v(iro) d(evoto) et ricchifrida(*) h(onesta) f(emina), coniuge eius qụ[i superius]
30signa ficerunt(*), praestito(*) et nostri praesentia corporali sacramento de conser[vandis]
his omnibus, qui et pro derimenda(*) lite quinque bem solidos mei praesentiạ
perciperunt, ad omnia eis relicta ipsis praesentibus testis suscribsi(*).
ego Ardica v(ir) h(onestus) huic cartule(*) damnate(*) litis de una bem unciam(*) fundi Raunis, q̣[uae in cen-]
tum triginta solidis Leoni v(iro) h(onesto), naviculario, solemni extimatione(*) distracta eṣ[t, et]
35de una uncia s(upra)s(crip)ti fundi, que(*) pro certis laboribus expensisque propriis ei s(upra)s(crip)to c̣[onla-]
ta(*) est, rogatus a Waduulfo v(iro) d(evoto) et Riccifrida h(onesta) f(emina), coniuge eius, qui superius sign[a fe-]
cerunt, prestitum(*) et nostri presentia(*) corporali sacramento de conserbạ[n]ḍịṣ(*)
his omnibus, qui et pro derimenda(*) lite quinque bem solidos mei presentia(*) [perce-]
perunt, ad omnia eis relecta(*) ipsis presenbus(*) testis suscribsi(*).
40Andreas v(ir) h(onestus) huic chartule(*) damnate(*) litis de una bem unciam(*) fund(i) Rạ[unis],
quae in centum trigenta(*) solidis Leoni v(iro) h(onesto), naviculario, sollemni extimationẹ(*) [dis-]
tracta est, et de una uncia s(upra)s(crip)ti fund(i), quae pro certis lavoribus(*) ex[pen-]
sisque propriis ei s(upra)s(crip)to conlata(*) est, rogatus a Waduulfo v(iro) d(evoto) et Ric̣[cifrida]
h(onesta) f(emina), coniuge eius, qui superius signa fecerunt, praestito(*) et nostri prạẹṣ[en-]
45tia corporali sacramento de conservandis his omnibus, qụi et [pro]
derimenda(*) lite quinque bem solidus(*) mei praesentia perciperuṇ[t],
ad omnia eis relicta ipsis praesentibus testis suscribsi(*).
notit(ia) testium
Bassus v(ir) c(larissimus), filius q̣(uon)d(am) Alexandri.
50Hilarus v(ir) h(onestus), qui commanet ad Fṛịgiṣc̣us.
Giberit v(ir) d(evotus), gener Cessinis comitis.
Ardeca v(ir) h(onestus), qui commanet ad Frigiscus.
Andreas v(ir) h(onestus), qui c[omm]ạnet iṇ domo Titiani q(uon)d(am).

Apparatus


^ 4. l. scripsi
^ 6. l. quae
^ 6. l. recognoscentes
^ 7. l. subscriberent
^ 7. l. conrogavisse
^ 8. l. sponsione
^ 9. l. die
^ 12. l. chartulae
^ 12. l. damnatae
^ 13. l. qui
^ 14. l. aestimatione
^ 14. l. qui
^ 17. l. praestato
^ 17. l. praesentia
^ 18. l. dirimenda
^ 19. l. praesentibus
^ 19. l. subscripsi
^ 20. l. chartulae
^ 20. l. damnatae
^ 20. l. quae
^ 20-21. corr. ex c̣ẹ[n-]|tọm
^ 21. l. triginta
^ 21. l. solidis
^ 21. l. aestimatione
^ 22. l. laboribus
^ 24. l. praestato
^ 25. l. relicta
^ 25. l. praesentibus
^ 25. l. subscripsi
^ 26. l. huic
^ 26. l. damnatae
^ 26. l. uncia
^ 27. l. aestim[atione]
^ 28. l. expensisque
^ 29. l. collata
^ 29. l. Waduulfo
^ 29. l. Riccifrida
^ 30. l. fecerunt
^ 30. l. praestato
^ 31. corr. ex de  ̣imenda, l. dirimenda
^ 32. l. subscripsi
^ 33. l. chartulae
^ 33. l. damnatae
^ 33. l. uncia
^ 34. l. aestimatione
^ 35. l. quae
^ 35-36. l. colla|ta
^ 37. l. praestato
^ 37. l. praesentia
^ 37. l. conservandis
^ 38. l. dirimenda
^ 38. l. praesentia
^ 39. l. relicta
^ 39. l. praesentibus
^ 39. l. subscripsi
^ 40. l. chartulae
^ 40. l. damnatae
^ 40. l. uncia
^ 41. l. triginta
^ 41. l. aestimatione
^ 42. l. laboribus
^ 43. l. collata
^ 44. l. praestato
^ 46. l. dirimenda
^ 46. l. solidos
^ 47. l. subscripsi

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.28.864 [xml]

III/IV spc ?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 ((unintelligible )) unicuius[que](*)[ -ca.?- ]
hon(este) [emeriti -ca.?- ]
Androni[cus -ca.?- ]
Psais Aba[ -ca.?- ]
5Eponochụ[s -ca.?- ]
Ammonius ụṣ ap[ -ca.?- ]
Longinụṣ [ -ca.?- ]
Stefaṇụ[s -ca.?- ]
Valeṛịụṣ [ -ca.?- ]
10Silvan[us -ca.?- ]
Sis  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣e   ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. l. uniuscuius[que]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.29.864 [xml]

AD 542? Ravenna
[Reprinted in: p.ital.2.43] P.Ital. 2,43

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.