Papyri.info

sign in

p.kru.10 = HGV SB 1 5123 = Trismegistos 23156 = sb.1.5123DDbDP transcription: p.kru.10 [xml]

VIIIspc Thebes
[Reprinted from: sb.1.5123] SB 1 5123

Introduction

recto: P.KRU 76 (Testament der Susanna = P.KRU 66), verso: P.KRU 10 (= SB I 5123)

ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποιοῦ ὁμοουσίου τριάδος πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος
ἐγρ(άφη) μ(ηνὸς) Χοι(ὰκ) ιβ, ἰνδ(ικτίονος) ϛ,
ἐπὶ τοῖς λαμπρωτ(άτοις)(*) Ἀθανασίου Δαυεὶδ κ(αὶ) Μηνᾶ υἱοῦ τ(ο)ῦ μακαριωτ(άτου) Παὰμ μειζω(τέροις)(*) κάστρου Μεμνωνίου †

† ⲁⲛⲟⲕ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲉⲫⲣⲁⲓⲙ ⲙⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲁⲕⲟⲩⲙ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲯⲁⲧⲏ ⲁⲩⲱ
5ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ(*) ⲛⲉⲛⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲭⲣⲏⲙⲁⲧⲓⲍⲉ(*) ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ
ⲉⲛⲏⲡ ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛϫⲏⲙⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ(*) ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲉⲛⲧⲓ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ(*)
ⲉⲧⲣϥϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ(*) ϩⲁⲣⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲙⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*) ⲉⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧ-
[ⲡⲁⲣⲁⲥⲁⲗⲉ]ⲩⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲛⲣ ϩⲟⲩ[ⲟ ⲇⲉ](*) ⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲕⲉ[ⲙⲛ]ⲧⲣⲉ
ⲛⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ(*) ⲉⲣⲟϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲏⲛⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ(*) ⲧⲱⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲉⲙⲙⲟⲛ
10ⲙⲛ ⲧⲛⲡⲣⲟⲑⲩⲙⲓⲁ(*) † ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ϩⲏⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ
ⲛⲣⲙ ⲡⲉⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲭⲁⲓⲣⲉⲓⲛ(*) ϫⲉ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ(*) ϩⲛ ⲛⲉⲓⲕⲁⲓⲣⲟⲥ(*)
ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲁⲛⲧⲓ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲙⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲙⲡⲧⲟⲡ[ⲟⲥ](*) [ⲉⲧⲟ]ⲩⲁⲁⲃ ⲙ-
ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛϫⲏⲙⲉ ⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲧⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲛⲉⲓⲱⲧ [  ̣  ̣  ̣  ̣ ϣⲉⲛⲟ-]
ⲩⲧⲉ ⲙⲛ ϩⲏⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲛ[ⲧ]ⲁⲓϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲁϥⲧⲓ ⲥⲁϣϥ ⲛϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15ϩⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏ[ⲣ]ϥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲥⲙⲛ [ⲟⲩⲉⲅ]ⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲙⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*) ⲉϥⲟⲣϫ ⲙⲛ̣ⲁ[  ̣  ̣  ̣]
ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲣ[ⲟ]ⲥ(*) ⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛⲧⲁⲛⲥⲙⲛⲧ[ⲥ   ̣  ̣  ̣  ̣]
ⲙⲛⲛⲥⲁ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲟⲩ ⲁⲛⲡⲣⲟⲥ̣ⲉ̣ⲗ̣ⲑ̣ⲉ̣(*) ⲛ̣ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ [ⲡⲉⲩ-]
ⲕⲗⲉⲉⲥⲧⲁⲧⲟⲥ(*) ⲛⲇⲟⲩⲝ(*) ϩⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲛⲧⲟϥ ⲡ[ⲉⲛ]ϫⲟⲉⲓ[ⲥ ⲡ][ⲇⲟⲩ]ⲝ(*) ⲧⲁⲣⲛⲧⲓ
ⲡⲉⲓⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)(*) ζ γ' ⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲛⲧⲛⲥⲱⲧ ⲡⲉⲛⲕⲁϩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉⲛⲉⲓ ⲉⲣⲏⲥ ⲛⲧⲛⲉⲛⲁⲅⲉ(*) ⲛⲡⲉⲧ[ⲛ-]
20ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ · ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲣⲱϣⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲗⲟⲅⲓⲁ(*) ⲉⲁⲛⲉⲁⲁⲩ(*) ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ϩⲁ ⲡⲕⲁϩ
ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲁⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲙⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲧⲟ-
ⲏⲙⲓⲥⲩ ⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲡⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧϭⲟⲙ ⲛⲛⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ(*) ⲛⲧⲁϥⲥⲁⲫⲏⲛⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲧⲓ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)(*) ⲙⲛ ⲡⲥⲛⲁⲩ ⲛⲧⲣⲓⲙⲏⲥⲓⲛ(*)
ⲙⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)(*) ζ γ' ϩⲁ ⲡⲧⲟⲏⲙⲓⲥⲩⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲛⲕⲁϩ ⲉⲁϥⲧⲓ ⲧⲡⲏϣⲉ
25ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ϩⲏⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ
ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲉⲫⲣⲁⲓⲙ ⲙⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲁⲕ[ⲟ]ⲩⲙ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲯⲁⲧⲏ ⲙⲡⲉⲛ-
ⲉϣ ⲉⲩⲡⲟⲣⲉⲓ(*) ⲛⲧⲛⲧⲓ ⲡⲕⲉⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)(*) γ 𐅷 ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲓ ⲡⲉⲛⲧⲟⲏⲙⲓⲥⲩⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ
ⲛⲉⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ · ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ(*) ⲉⲛⲱⲣⲕ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲡⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ(*) ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲁⲣⲭⲉⲓ(*) ⲉϫⲱⲛ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ
30ⲉⲛⲧⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ϩⲏⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ
ⲛⲉⲧϣⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ϩⲙ ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ(*) ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*)
ⲙⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*) ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
ϣⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲛⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲧⲏⲣϥ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲙⲡⲉⲓⲉⲃⲧ
ⲙⲡⲥⲉⲡⲧⲟⲥ(*) ⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲙⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲧⲟⲏⲙⲓⲥⲩⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ
35ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲛϥⲥⲛⲧⲉ ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲛⲕⲉⲭⲣ(ⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ)(*) ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲛϥⲧⲟϣ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲣⲏⲥ ⲡϩⲓⲣ ⲡϩⲏⲧ ⲧϫⲏⲣⲉ ⲙⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲡⲉⲓⲉⲃⲧ vac. ?
vac. ? ⲡⲉⲓⲙⲛⲧ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲟϣ ⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲧⲟⲏⲙⲓⲥⲩ-
ⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲛϥⲥⲛⲧⲉ ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲛⲕⲉⲭⲣⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲁⲛϩⲏⲕⲉⲓⲥⲑⲁⲓ(*)
ⲉⲣⲟϥ ⲧⲧⲓⲙⲏ(*) ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲛⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲉⲓ(*) ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣ ⲁⲛⲁⲛ ⲙⲡⲙⲉⲣⲟⲥ(*)
40ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)(*) ⲙⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲧⲣⲓⲙⲏ(ⲥⲓⲟⲛ)(*) ⲙⲡϣⲓ ⲙⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛϫⲏⲙⲉ γί(νεται) νο(μίσματα) γ 𐅷 ὄβρ(υζα)
ζυ(γῷ) κ(άστρου) Μεμνω(νίων)
ⲧⲉⲧⲓⲙⲏ ⲛⲧⲓⲙⲓⲛⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲁⲛϩⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲉ ⲇⲓⲁ ⲭⲉⲓⲣⲟⲥ ⲉⲥ ⲭⲉⲓⲣⲁ ⲟⲓⲕⲟⲑⲉⲛ(*) ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲛ(*) ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ(*)
ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ(*) ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ϩⲏⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲱⲡ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓ
ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲩⲣⲓⲉⲩⲉⲥⲑⲁⲓ(*) ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲧⲟⲏⲙⲓⲥⲩ-
45ⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉϥⲧⲓⲙⲏ(*) ⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ
ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲡⲇⲓⲁⲥⲧⲁⲗⲙⲟⲥ(*) ⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ {ⲡ}ⲇⲏⲗⲟⲩ(*) ⲙⲙⲟϥ [ⲛ]ⲧⲡⲉ ⲉϫⲡⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲟⲩⲉϩⲙ ϫⲡⲟϥ
ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲇⲓⲟⲓⲕⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧϥ
ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉⲡϣⲕⲁⲣ ⲉⲇⲱⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲡⲁⲣⲁⲭⲱⲣⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁⲁϥ ⲛⲕⲁⲧⲁⲗⲗⲁⲅⲏ(*) ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ
ⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁⲡⲟⲭⲁⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲉϣⲟϫⲡϥ ⲛⲛⲉⲕ-
50 ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲭⲣⲱ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ϩⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲥⲁⲛ ⲛⲟⲙⲏⲛ ⲕⲁⲓ ⲇⲉⲥⲡⲟⲧⲉⲓⲁ[ⲛ](*)
ϩⲓ ⲕⲁⲧⲟⲭⲏ(*) ⲛⲁⲓⲱⲛⲓⲟⲥ(*) ⲕⲓⲣⲓⲱⲥ (ⲕⲁⲓ) ⲁⲛⲉⲡⲓⲕⲱⲗⲩⲧ[ⲱ]ⲥ(*) ⲡⲟⲧⲉ ⲕⲁⲓⲣⲱ(*) ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲧⲛ
ⲛϥⲉⲛⲁⲅⲉ(*) ⲛⲏⲧⲛ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲥⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲥⲱⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϣⲟⲩ ⲛⲟⲩⲁ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϣⲟⲩ ⲛⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ(*)
ϩⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϩⲁ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲛϥⲉⲛⲁⲅⲉ(*) ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛ ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)(*) ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏ(ⲣⲓⲟⲛ)(*)
ϩⲛ ⲧⲟϣ ⲏ(*) ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟϣ ⲏ(*) ⲛⲧⲛⲥⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲣⲟⲥⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*)ⲣⲱⲧⲛ ϩⲁϩⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ
55ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉϥϩⲁ ⲉⲟⲟⲩ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ(*) ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲱⲫⲉⲗⲉⲓ(*) ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲡⲣⲟ-
ⲧⲟⲧⲩⲡⲟⲥ(*) ⲙⲉⲛ(*) ϥⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ
ⲛϥⲧⲓ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)(*) λς ⲭⲱⲣⲓⲥ(*) ⲧⲉⲡⲉⲧⲓⲙⲓⲁ(*) ⲛⲧⲁⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ϩⲟⲣⲓⲍⲉ(*)
ⲙⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ(*) ⲛϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ϫⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ(*) ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*)· ⲉⲩⲱⲣϫ
ⲛⲁⲕ ⲁⲛⲥⲙⲛⲧⲥ ⲥⲟⲣϫ ⲥϭⲙ ϭⲟⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓ[ⲙ ⲉⲩⲛⲁⲙⲫⲁⲛ]ⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲓⲧⲛ ⲁⲣⲭⲏ(*)
60ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲓ † ⲁⲛⲟⲛ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲉⲫⲣⲁⲓⲙ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ
ⲙⲛ ⲧⲁⲕⲟⲩⲙ ⲧⲛⲥⲧⲟⲓⲭⲉⲓ(*) ⲉⲧⲉⲓⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*) ⲙⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ † ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲫⲁⲛⲏ
ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲛⲉⲓⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ(*) ⲁⲓⲧⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲡⲣⲟⲩⲥ(*) ⲧⲉⲩⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ(*)·
† ⲁⲛⲟⲕ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲡⲉⲓⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲙⲡⲣ(ⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)(*) ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ † †
† ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲥ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
65† ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲥⲟⲗⲟⲙⲟⲛ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
† ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲥⲟⲗⲟⲙⲟⲛ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
† ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲥⲁⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲕⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁ ⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲟⲡⲟⲛ(*) ϫⲉ ⲙⲉⲩⲛⲟⲓ(*) ⲛⲥϩⲁⲓ
ⲁⲩⲱ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ †
† ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲙⲁⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ϩⲗⲗⲱ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲩⲛⲧⲉ ⲧⲛⲟ ⲙⲛⲧⲣⲉ †
70† ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲏⲩ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ †
διʼ ἐμοῦ Ἀριστοφάνου υἱ(οῦ) Ἰω(άννου) ἐγένετο

Apparatus


^ 3. l. ἐπὶ τῶν λαμπροτ(άτων)
^ 3. l. μειζω(τέρων)
^ 4. i.e. Greek μακάριος
^ 5. i.e. Greek πρόσωπον
^ 5. i.e. Greek χρηματίζειν
^ 6. i.e. Greek κάστρον
^ 6. i.e. Greek νομός
^ 6. i.e. Greek πόλις
^ 6. i.e. Greek ὑπογραφεύς
^ 7. i.e. Greek ὑπογράφειν
^ 7. i.e. Greek ἔγγραφον
^ 7. i.e. Greek πρᾶσις
^ 7. i.e. Greek παραβαίνειν
^ 8. i.e. Greek παρασαλεύειν
^ 8. i.e. Greek νόμος
^ 8. i.e. Greek δέ
^ 9. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ 9. i.e. Greek μαρτυρίζειν
^ 9. i.e. Greek πρός
^ 9. i.e. Greek αἴτησις
^ 10. i.e. Greek προθυμία
^ 10. i.e. Greek μακάριος
^ 11. i.e. Greek κάστρον
^ 11. i.e. Greek χαίρειν
^ 11. i.e. Greek ἐπειδή
^ 11. i.e. Greek καιρός
^ 12. i.e. Greek τόπος
^ 13. i.e. Greek ἅγιος
^ 13. i.e. Greek κάστρον
^ 13. i.e. Greek μακάριος
^ 14. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 15. i.e. Greek ἔγγραφον
^ 15. i.e. Greek πρᾶσις
^ 16. i.e. Greek πρός
^ 16. i.e. Greek πρᾶσις
^ 17. i.e. Greek προσέρχεσθαι
^ 17-18. i.e. Greek εὐκλεέστατος
^ 18. i.e. Greek δοῦξ
^ 18. i.e. Greek κελεύειν
^ 19. i.e. Greek νόμισμα
^ 19. i.e. Greek μακάριος
^ 19. i.e. Greek ἐνάγειν
^ 20. i.e. Greek μακάριος
^ 20. i.e. Greek δικαιολογία
^ 20. l. ⲉⲁⲛⲁⲁⲩ
^ 21. i.e. Greek ἐξουσία
^ 21. i.e. Greek κάστρον
^ 21-22. i.e. Greek τὸ ἥμισυ μέρος
^ 22. i.e. Greek πρός
^ 22. i.e. Greek πρᾶσις
^ 22. i.e. Greek ἀρχαῖος
^ 22. i.e. Greek σαφηνίζειν
^ 23. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 23. i.e. Greek τριμήσιον
^ 24. i.e. Greek νόμισμα
^ 24. i.e. Greek τὸ ἥμισυ μέρος
^ 26. i.e. Greek μακάριος
^ 27. i.e. Greek εὐπρορεῖν
^ 27. i.e. Greek νόμισμα
^ 27. i.e. Greek τὸ ἥμισυ μέρος
^ 28. i.e. Greek ὀνομάζειν
^ 28. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ 29. i.e. Greek παντοκράτωρ
^ 29. i.e. Greek ἄρχειν
^ 30. i.e. Greek μακάριος
^ 31. i.e. Greek δίκαιον
^ 31. i.e. Greek νόμος
^ 32. i.e. Greek πρᾶσις
^ 33. i.e. Greek μέρος
^ 34. i.e. Greek σεπτός
^ 34. i.e. Greek τόπος
^ 34. i.e. Greek ἅγιος
^ 34. i.e. Greek τὸ ἥμισυ μέρος
^ 35. i.e. Greek χρηστήριον
^ 36. i.e. Greek πρός
^ 36. i.e. Greek τόπος
^ 37. i.e. Greek τόπος
^ 37. i.e. Greek ἅγιος
^ 37-38. i.e. Greek τὸ ἥμισυ μέρος
^ 38. i.e. Greek χρηστήριον
^ 38. i.e. Greek ἀνήκεσθαι
^ 39. i.e. Greek τιμή
^ 39. i.e. Greek συμφωνεῖν
^ 39. i.e. Greek μέρος
^ 40. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 40. i.e. Greek τριμήσιον
^ 40. i.e. Greek κάστρον
^ 42. i.e. Greek διὰ χειρὸς εἰς χεῖρα οἴκοθεν
^ 42. i.e. Greek δόκιμον
^ 42. i.e. Greek κεφάλαιος
^ 43. i.e. Greek δέ
^ 44. i.e. Greek κυριεύειν
^ 44-45. i.e. Greek τὸ ἥμισυ μέρος
^ 45. i.e. Greek τιμή
^ 46. i.e. Greek κατά
^ 46. i.e. Greek διασταλμός
^ 46. i.e. Greek δηλοῦν
^ 47. i.e. Greek διοικεῖν
^ 47. i.e. Greek οἰκονομεῖν
^ 47. i.e. Greek φιλοκαλεῖν
^ 48. i.e. Greek δωρίζειν
^ 48. i.e. Greek παραχωρεῖν
^ 48. i.e. Greek καταλλαγή
^ 49. i.e. Greek χαρίζειν
^ 49. i.e. Greek ἀποχαρίζειν
^ 50. i.e. Greek κληρονόμος
^ 50. i.e. Greek κατὰ πᾶσαν νομὴν καὶ δεσποτείαν
^ 51. i.e. Greek κατοχή
^ 51. i.e. Greek αἰώνιος
^ 51. i.e. Greek κυρίως καὶ ἀνεπικωλύτως
^ 51. i.e. Greek ποτὲ καιρῷ
^ 52. i.e. Greek ἐνάγειν
^ 52. i.e. Greek οὐδέ
^ 53. i.e. Greek οὐδέ
^ 53. i.e. Greek ἐνάγειν
^ 53. i.e. Greek δικαστήριον
^ 53. i.e. Greek ἤ
^ 54. i.e. Greek ἤ
^ 54. i.e. Greek προσέλευσις
^ 54. i.e. Greek κατά
^ 55. i.e. Greek ἐξουσία
^ 55. i.e. Greek μέν
^ 55. i.e. Greek ὠφελεῖν
^ 55-56. i.e. Greek πρωτοτύπως
^ 56. i.e. Greek μέν
^ 56. i.e. Greek πνεῦμα
^ 57. i.e. Greek ἐξουσία
^ 57. i.e. Greek νόμισμα
^ 57. i.e. Greek χωρίς
^ 57. i.e. Greek ἐπιτιμία
^ 57. i.e. Greek νόμος
^ 57. i.e. Greek ὁρίζειν
^ 58. i.e. Greek τολμᾶν
^ 58. i.e. Greek παραβαίνειν
^ 58. i.e. Greek δέ
^ 58. i.e. Greek πρᾶσις
^ 59. i.e. Greek ἐμφανίζειν
^ 59. i.e. Greek ἀρχή
^ 60. i.e. Greek ἐξουσία
^ 61. i.e. Greek στοιχεῖν
^ 61. i.e. Greek πρᾶσις
^ 62. i.e. Greek πρόσωπον
^ 62. i.e. Greek αἰτεῖν
^ 62. i.e. Greek πρός
^ 62. i.e. Greek αἴτησις
^ 63. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 63. i.e. Greek πρεσβύτερος
^ 65. i.e. Greek μακάριος
^ 66. i.e. Greek μακάριος
^ 67. i.e. Greek μακάριος
^ 67. i.e. Greek πρόσωπον
^ 67. i.e. Greek νοεῖν
^ 69. i.e. Greek μακάριος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.