Papyri.info

sign in

p.lips.1.15 = HGV P.Lips. 1 15 = Trismegistos 29091DDbDP transcription: p.lips.1.15 [xml]

II/IIIspc Hermoupolis Magna

π...ρεὺς(*) Χινύχιος Ἑρμοπολείτης(*)
ἀναγρα(φόμενος) ἐπʼ ἀμφόδ(ου) πόλ(εως) λιβ(ὸς) ὡς (ἐτῶν) μθ
οὐλ(ὴ) δακτύλ(ῳ) μικ(ρῷ) ἀριστ(ερᾶς) χειρὸ[ς] Ἑρμάμ-
μωνι Ἑρμαίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς
5πόλ(εως) χαίρειν. ἀπέσχον παρά σου
τιμῆς ἀρούρης ἡμίσους ἀφʼ ὧν
πέπρακα Χινύχι Πορεμάνθιος(*)
γενήματος τοῦ ἐνεστ(ῶτος) ἔτους
ἐν τῷ Περὶ Π(όλιν) ἄνω περὶ Θ̣οτέως,
10μεθʼ ἃς ἀ̣πέσχεν παρά σου διὰ χειρὸς
ὁ αὐτὸς Χινῦχις ἀργυρίου δραχ(μὰς)
ὀκτὼ , καὶ νῦν τὰς λοιπὰς τῆς τιμῆς
ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) εἴκοσι ὀκτὼ , τῶ̣ν̣ δημοσίων
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. π(αρὰ) Α̣ὐ̣ρη̣λιος (l. Αὐρηλίου) (?) prev. ed.
^ 1. BL 1.204 : Ἑρμοπολ(ε)ίτ(ο)υ prev. ed.
^ 7. BL 1.204 : Ποδε̣μάνθιοσ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.