Papyri.info

sign in

p.louvre.1.50 = HGV P.Louvre 1 50 = Trismegistos 11862DDbDP transcription: p.louvre.1.50 [xml]

AD 216- Soknopaiou Nesos

1
λόγος Πακύσιο̣ς̣ λη(μμάτων) ἕως
Παῦνι λ. μισθοῦ (δραχμὰς) λη
τούτο(υ) ὀφλλο(*) μοι (δραχμὰς) ιϛ· καὶ διὰ
Πανοῦφι (δραχμὰς) η(*)· ἐπικαλάμου (δραχμὰς) ιϛ
5καὶ ἀπὸ μητροπόλ(εως(?)) (δραχμὰς) ιϛ (ὀβολοὺς) η
λυπ(ὰ)(*) εἰς τὸ Ἐπὶφ(*) (δραχμὰς´) κη (ὀβολοὺς) η
καὶ τιμῆς σάκον(*) (δραχμὰς) κη· καὶ ἐκ φλ̣  ̣(  )
λόγου (δραχμὰς) ρμη· ἕως Μεσορὴ
β ἄλ(λας) (δραχμὰς) ιβ· δ ἄλ(λας) (δραχμὰς) δ
10ἐπικαλ̣ά̣μου ἡγουμ(  ) (δραχμὰς) ιϛ
τούτο(υ) [μ]ισθοῦ Ἐπιφι(*) (δραχμὰς(?)) λη
λυπ ο̣[φ]ι̣λι(*) μοι εἰς τὸν Μεσορὴ
(δραχμὰς) ιβ (ὀβολοὺς) η· καὶ τιμῆς ὄψος(*)
(δραχμὰς) λ̣η· καὶ ἀπὸ ἐκλόγο(υ) (δραχμὰς) ρκη·
15Μεσορὴ ι ἐλαβα(*) (δραχμὰς(?)) δ· ιε
(πυροῦ ἀρτάβην) α· κ (δραχμὰς) δ· ἕως ἐπαγομ(ένων)
γ ἡγουμ(  ) (δραχμὰς) η· μ̣[  ̣]  ̣ρος (δραχμὰς) δ
ναύλ(ου) Τιξε (δραχμὰς) δ (ὀβολοὺς)   ̣
οἴνου (δραχμὰς) δ (ὀβολοὺς) λ
20διὰ Πανοῦφι (ὀβολοὺς) δ

Apparatus


^ 1.3. l. ὀφείλει
^ 1.4. corr. ex κ
^ 1.6. l. λοιπ(ὰ)
^ 1.6. l. Ἐπεὶφ
^ 1.7. l. σάκκων
^ 1.11. l. Ἐπεὶφ
^ 1.12. l. λοιπ(ὰ) ὀφείλει
^ 1.13. l. ὄψους
^ 1.15. l. ἔλαβον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.