Papyri.info

sign in

p.lund.4.14 = HGV P.Lund. 4 14 = Trismegistos 31252 = sb.6.9350DDbDP transcription: p.lund.4.14 [xml]

IIIspc Narmouthis
[Reprinted from: sb.6.9350] SB6,9350

μ[ν]ᾶ στημωνίου προλα̣βῆς̣
καὶ δεκατρεῖς στατῆρες
καὶ Ἀρτεμιδώραν μνᾶ
καὶ ἰ(*)ς(*) π̣[ρο]λ̣αβὴν ἓξ
5στατῆρες καὶ πέντε
στατῆρες ἀποδέδωκα
καὶ ὠκτὼ(*) στατῆ-
ρες εἰς̣ σω̣λιν(*) καὶ̣ ἰ̣(*)-
ς(*) τὸ χρυσωχιν(*) ἑξήκ̣ο̣[ν-]
10τα στατῆρες καὶ ἰς(*) τὸ κ[ορ-]
δίκιν̣(*) δύο στατῆρ[ες]
καὶ δεκατέσαρες(*)
[εἰς Π]ασημίου κρόκα
[πυ(?)]ροῦ δύο στατῆρε[ς]
15καὶ τ̣[ὸ] ἀμπούλλι[ον]
τριῶ̣ν στατήρω[ν]
στημώ(νιον) (στατῆρες) λη
Ἀρτεμιδ(ώρα) (στατῆρες) κε
π̣[ρο]λ̣α̣β̣ὴ̣ (στατῆρες) ϛ
20[ἀπόδο]σις (στατῆρες) ε
[σωλὴν] (στατῆρες) η
χρυσωχιν(*)[ (στατῆρες)] ξ̣
[κορδίκιον (στατῆρες)] β
[κρόκη (στατῆρες) ιδ]
25[πυροῦ(?)] (στατῆρες) β
ἀμπούλλιον (στατῆρες) γ

Apparatus


^ 4. l. εἰς : ϊσ papyrus
^ 7. l. ὀκτὼ
^ 8. l. σωλῆνα
^ 8-9. l. εἰ|ς : ϊ-
σ papyrus

^ 9. l. χρυσοχοεῖον
^ 10. l. εἰς
^ 10-11. l. κ[ορ]|δίκιον
^ 12. l. δεκατέσσαρες
^ 22. l. [χρυσοχοεῖον]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.