Papyri.info

sign in

p.oxy.71.4829 = HGV P.Oxy. 71 4829 = Trismegistos 112444DDbDP transcription: p.oxy.71.4829 [xml]

column i
Αὐρήλιος Διον̣ύ̣σιος γυ-
μνασίαρχο[ς βο]υ̣λευτὴς
τῆς λαμπρᾶς Ὀξ[υρ]υγχειτῶν(*) πό-
λεως υἱ(*)ὸς Σαραπίωνος Διο-
5νυσίου̣ γυμν(ασιαρχήσαντος) πρυτανεύ-
σαντος τῆς αὐτῆς πόλεως
Αὐρηλίῳ Σεύθῃ Ὡρείω-
νος(*) μητρὸς Ἀννίδος ἀπὸ
τῆς αὐτῆς πόλεως χαίρει(ν).
10ὁμολογῶ ὀφείλειν σοι ⟦α⟧
τὰς φανείσας ἐν ἐμοὶ
[ἐκ] λ̣όγ̣ου σ̣υνάρσεως ἀρ-
γυρίου Σεβαστ̣[ο]ῦ̣ νομίσμα-
τος δραχμὰς τετρακοσίας
15κεφαλαίου, ὧν τάξο̣μαι
σ̣υ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μια[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ](*)
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣(*) τ̣οῦ μ[ηνὸς]
ἑκάσ̣τ̣ο[υ] ἀπὸ τοῦ ὄντ[ος μηνὸς]
Χοι̣[ὰ]κ(*) τ̣[ο]ῦ ἐν̣ε̣στῶ[τος]
20  ̣[- ca.10 -]  ̣απο̣[ -ca.?- ]
  ̣[- ca.11 -]  ̣ντο  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[- ca.11 -]α̣θα̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
Αὐρήλιος Δ̣[ιονύσιος γυ-]
μνασ̣ίαρχ̣[ος βουλευτὴς]
τῆς λαμπρᾶ̣[ς Ὀξυρυγχειτῶν(*)]
πόλεως υἱ(*)ὸ̣[ς Σαραπίωνος]
5Διο̣ν̣υ̣σίου [γυμν(ασιαρχήσαντος) πρυτα-]
ν̣ε̣ύσ̣α̣ν̣τος [τῆς αὐτῆς πόλεως]
Αὐρηλίῳ̣ [Σεύθῃ Ὡρείω-]
νος(*) μητρ̣[ὸς Ἀννίδος ἀπὸ]
τῆς αὐτῆ[ς πόλεως χαίρει(ν)].
10ὁμ̣ο̣λ̣ογῶ [ὀφείλειν σοι]
τὰς φ̣ανείσ̣[ας ἐν ἐμοὶ]
ἐκ λόγου σ[υνάρσεως ἀρ-]
γυ̣ρ̣ίου Σεβασ̣[τοῦ νομίσμα-]
τ̣ο̣ς̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὰ̣ς̣ τ̣ε̣[τρακοσίας]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ i.3. l. Ὀξ[υρ]υγχιτῶν
^ i.4. υϊοσ papyrus
^ i.7-8. l. Ὡρίω|νος
^ i.16. or σ̣ὺ̣[ν] τ̣[ό]κ̣ο̣ι̣ς̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μια[ίο]ι̣[ς]
^ i.17. or ἑ | κ̣ά̣σ̣τ̣η̣[ς μ]ν̣ᾶ̣ς̣
^ i.19. corr. ex   ̣οι̣[  ̣]κ
^ ii.3. l. Ὀξυρυγχιτῶν
^ ii.4. υϊὸ̣[σ] papyrus
^ ii.7-8. l. [Ὡρίω]|νος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.