Papyri.info

sign in

p.rein.2.98 = HGV P.Rein. 2 98 = Trismegistos 23018DDbDP transcription: p.rein.2.98 [xml]

AD109 Herakleopolite

ἔτους δωδεκά[του Αὐτοκράτορος Καίσαρος]
Νέρουα Τραϊανοῦ [Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ]
Παῦνι ι, ἐν κώμῃ [- ca.20 - τοῦ]
Κοείτου(*) τοῦ ὑπὲρ Μ̣[έμφιν Ἡρακλεοπολείτου.]
5ὁμολογεῖ Ἐ̣φ̣ά̣ρ̣[μοστος (?)- ca.18 -]
μητρὸς Δημητρίας [- ca.14 - ἐν Ὀξυρύγ-]
χων πόλει ὡς ἐτῶ[ν - ca.10 - οὐλὴ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δεξιῶι παρακεχω[ρηκέναι - ca.12 - Ἀπολ-]
λοδώρου τοῦ Ἀπολλω̣[- ca.18 - τῷ καὶ]
10Ἀλθαιεῖ ὡς ἐτῶν πεν[τήκοντα - ca.16 -]
τὰς ὑπαρχούσας αὐτῷ [περὶ κώμην - ca.9 - ἐκ τοῦ]
Στεφάνου κλήρου ἀπὸ τ̣[οῦ νῦν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον]
μεθʼ ἃς ἀπελέξατο ὁ ὁ[μολογῶν - ca.16 -]
ὀγδόωι ἔτει Τραϊανοῦ [Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀρούρας]
15εἴκοσι ἑπτὰ ἥμ̣ι̣σ̣υ̣ τ[έταρτον(?) (?)- ca.10 - λοιπὰς]
ἀρούρας πέντε ὧν γ[είτονες νότου (?)  ̣  ̣  ̣  ̣ βορρᾶ (?)  ̣  ̣  ̣]
λιβὸς Οὐϊσπελλίου Φαν[  ̣  ̣  ̣ ἀπηλιώτου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ αὐ-]
τόθι προσομολογεῖ ὁ ὁ[μολογῶν ἀπεσχηκέναι]
παρὰ τοῦ ὠνουμένου τ[ὴν συμπεφωνημένην τῶν ἀρου-]
20ρῶν πέντε τειμὴν(*) π[ᾶσαν ἐκ πλήρους διὰ χειρὸς]
ἐξ οἴκου ἀργυρίου σεβαστοῦ [νομίσματος δραχμὰς χι-]
λίας καὶ παρέξειν ὁ Ἐφάρ̣[μοστος - ca.15 -]
τὰς πρ[οκ]ιμένας ἀρούρας [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. l. Κωίτου
^ 20. l. τιμὴν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.