Papyri.info

sign in

p.mil.2.42 = HGV P.Med. 1 42 = Trismegistos 37311DDbDP transcription: p.mil.2.42 [xml]

VIspc ?

Φιλο̣ξένῳ συμμάχῳ
Ἀμάειον(*) τον(*) γεωργον(*) αἰτιᾶται τοὺς περισυνοὺς(*) ἀγροφύλακας ὡς παρὰ̣ τὴν ἀμέλειαν
αὐτην(*) βλάβην ὑπομεμενηκὼς μηχανικῶν ὀργάνων τῆ[ς αὐ]τ̣ο̣ῦ μηχανῆς· α̣ὐ̣τ[οὺς]
τοίνυν ἔκπεμψον ἐπὶ τὴν πόλιν. ἔρρ(ωσο)

Apparatus


^ 2. l. Ἀμάειος
^ 2. l. ὁ
^ 2. l. γεωργὸς
^ 2. l. περυσινοὺς
^ 3. l. αὐτῶν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.6.9638 [xml]

AD136 Karanis
[Reprinted in: p.mil.2.42] PMil 2,42

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.