Papyri.info

sign in

stud.pal.2.pg33-4 = HGV SPP 2 S. 33 = Trismegistos 20813DDbDP transcription: stud.pal.2.pg33-4 [xml]

AD328 Hermoupolis Magna?

[Αὐρηλίᾳ Δ]ημητρίᾳ ῇ(*) καὶ [Ἀμμωνί]ᾳ θυγατὴρ(*) [Πολυδεύκ]ους γυμν(ασιαρχήσαντος) γενομ[ένου]
[βουλ(ευτοῦ) τῆς] μεγάλης καὶ λαμ[πρ]οτάτης Ἑρμουπόλεως· παρὰ Αὐρηλίου
[Πασίωνος] Ἑρμοφίλου ἀπ[ὸ τ]ῆς αὐτῆς πόλεως γ[εωρ]γων(*) ἐν κώμῃ
[Μαγδώλοις](*) Βουκόλων· β[ού]λομαι ἑκουσίω[ς] καὶ αὐθαιρέτως μισθώ-
5[σασθαι παρὰ σο]ῦ ἐπὶ χρόν[ον ἔ]τη δύο τὰς ὑπαρχούσας μοι(*) περὶ Κάμφορα
[κώμην(*) πεδ]ίου καλουμέν[ου] Π̣ιεβελλεποσι (ἀρούρας) μδ εἰς κατάθεσιν πυροῦ
[καὶ χαρτοσ]μάτων τῆς [μὲν] ἐν πυρῷ ἡμισ[εία]ς ἀνὰ πυροῦ ἀρτά-
[βας] πέντε καὶ τῆς ἄ̣[λλης] ἡμισίας(*) τῆς ἐν χαρτοσματων(*) ἁνάστης(*)
[ἀρο]ύρης ἀνὰ φακοῦ [ἀρτ]άβης μιᾶς τὰ συναγόμενα ἐπὶ τὸ (αὐτὸ)
10[πυρο]ῦ (ἀρτάβας) ρι καὶ φακ[οῦ (ἀρτάβας)] κβ ἃς καὶ μετρήσω(*) σοι τῷ Παῦνι καὶ
[Ἐπ]εὶφ μησὶ τῆς εὐτ[υχο]ῦς ἐσομένης ιζ ἰνδικτίωνος ἤτοι γ ἰνδ(ικτίωνος)
[ἀν]υπερθέτως, πυρὸν καὶ φακὸν νέον καθαρὸν ἄδωλον(*) ἄβωλον
[κε]κοσκινευμένων(*), τὸν σιτικὸν φόρον μέτρῳ τῷ τῆς οὐσίας
[κ]αὶ τὸν φα̣κὸν μέτρῳ Ἀθηναίω(*) τῶν δημοσίων πάντων καὶ ἐπιμερισμῶ(ν)
15[π]αντοίων πάντων πρὸς σὲ καὶ τὸ[ν γε]οῦχον, χωρισμένου τοῦ ἀχύρου πρὸς σὲ(*) τὸν
[γ]εωργόν· ἡ μίσθωσις κυρία καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγ(ησα)· ὑπατείας Φλαουίου
[Ἰα]νουαρίνου καὶ Οὐεττίου Ἰούστου τῶν λαμπροτάτων Μεσορὴ ἐπαγομέ(νῳ) α
(hand 2) Αὐρ(ήλιος) Πασίων Ἑρμοφίλου μειμίσθωμαι(*) ὡς πρόκ(ειται).

Apparatus


^ 1. l. τῇ
^ 1. l. θυγατρὶ
^ 3. l. γεωργοῦντος
^ 4. BL 8.434 : [λεγομένῃ] prev. ed.
^ 5. l. σοι
^ 6. BL 1.407 : ἐντὸσ prev. ed.
^ 8. l. ἡμισείας
^ 8. l. χορτάσμασι
^ 8. l. ἑκάστης
^ 10. corr. ex μετρωσω
^ 12. l. ἄδολον
^ 13. l. [κε]κοσκινευμένον
^ 14. l. Ἀθηναίου
^ 15. l. ἐμὲ
^ 17. Οὐετ’τίου papyrus
^ 18. l. μεμίσθωμαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.