Papyri.info

sign inAPIS Translation (English)

OIM 19321, recto: (I,1) The men who received(?) straw: (2) Panouphis son of Teos (3) Paos son of Panouphis (4) Pales (5) Amenothes son of Psentaminis (6) Lolous (7) Panis (8) Teos son of Osoroeris (9) Psenenteris son of Panouphis (10) Phatres (II,1) Petemestous ... (2) Harsiesis son of Amenothes (3) Haeies (4) Horos son of Amenothes (5) ... (6) Espemetis