Papyri.info

sign in

= Trismegistos 59955 = LDAB 1067Introduction

This is a preliminary re-edition by M. Fressura and M. Wibier produced in the context of the ERC project REDHIS (Adv.Gr. nr. 341102, P.I. D. Mantovani). The full edition with commentaries and apparatus will appear in the forthcoming Corpus of Latin and Greek juristic papyri edited by Dario Mantovani, Serena Ammirati, Marco Fressura, Luigi Pellecchi. In the spirit of amicitia papyrologorum and in respect of intellectual property rights REDHIS asks that the preliminary editions of REDHIS are not used to produce new editions that anticipate the printed Corpus. Suggestions and remarks communicated to the REDHIS staff and leading to an improvement of the texts will be most welcome and fully acknowledged: please contact D. Mantovani (email:dario.mantovani@college-de-france.fr).

DCLP transcription: 59955 [xml]

fragment 1

column xvi
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ in integr]ụṃ ṛẹṣṭịṭ[uit;]
[facilius enim reis praetor succurrit] quam acto-
[ribus. Loquimur autem exceptis mi]ṇoribus XXV
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2+3

column xviii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4[⁦ -ca.?- ⁩ de]ductum ue-
5[ro ad condemnationem ponitur,] quo loco plus
[petenti periculum non interveni]ṭ, utique b(onorum) e(mptore)
[agente, qui licet de certa pecun]ịa agat, incer-
[ti tamen condemnationem conc]ịpit. quia ta
[men superius mentionem habuimu]ṣ de actióne,
10[qua in peculium filiorum servo]rumque ageretur,
[opus est, ut de hac actione et de ce]teris, quae in eorun-
[dem nomine in parentes domino]ṣue dari licet, deli-
[gentius admoneamus. in primis itaqu]e si iussu patris
[dominive negotium gestum erit, in sol]ịdum prae-
15[tor actionem in patrem dominumve co]mparavit,
[et recte, quia qui ita negotium gerit] ṃạgịṣ p̣atros
[dominive quam filii servive fidem se]quitur. eadem
[ratione comparavit duas alias actiones: exercit]óriam et in-
[stitutoriam. tunc autem exercitoria lo]cum habet, cum pa-
20[ter dominusve filium servumv]e magistrum [nauis]
[praeposuerit, et quid cum eo eiu]ṣ rei gratia, cui p̣ṛạẹp̣ọ-
[situs est, negotium gestum e]ṛịṭ. cum enim ea q̣ụọq̣ụẹ
[res ex voluntate patris domin]ive contrahi vid[eatur,]
[aequissimum esse visum est in soli]ḍum actionem ḍạ[ri.]
25[quin etiam licet extraneum quis]q̣ue magistrum ṇạ
[vis praeposuerit siue servum sive libe]rum, exercitór[ia]
[actio in eum redditur. ideo exerci]toria autem appẹḷ-
[latur, quia exercitor vocatur] ịs, aḍ quem cotidianus
[navis quaestus pervenit. Insti]tutoria véró formula
30[tum locum habet, cum quis tabern]ạe aut cuilibet negó-
[tiationi ⁦ -ca.?- ⁩filium ⁦ -ca.?- ⁩ servum]ṿé quemlibet extra-
[neum sive servum sive liberum p]raeposuerit et quis
[cum eo eius rei gratia cui praeposit]ụs est contractum
column xviiii
XVIIII
[fuerit. Id]eó autem instituṭ[oria vocatur,] q̣uiạ [qui ta-]
35[bernae praep]ọnitur institoṛ [appellatur. qu]ae ẹt i-
[psa for]mula in solidum est. · pṛaeterea ṭ[ri]butória
[quoque] ạctio in patrem dominumve constitụ[t]ạ [e]st,
[cum] f̣[i]ḷ[ius s]ẹrvosve ex peculiari merce scientẹ pa-
[t]re dominoq[u]ẹ [n]egotietur. nam si quis eius rei
40gṛ[a]ṭia c̣[um eo co]ntractum fuerit praetor ita ius dicit,
uṭ [q]ụidq[uid in his] mercibus erit quod inde receptum
eriṭ, ita p[ater d]ọminusue inter s[e], si quid debebitur, et
c̣eteros c̣[re]ditórés pro rata portione distribuunt.
et si crẹ[dito]res querantur minus sibi distributum,
45quam opor[te]ṛet, in id quod déest hanc eis actiónem
p̣ollicetur, [quae,] ụt dịximus, tributoria vocatur. · est
etiam de p[eculio e]t dé in rem versó actió a praetorẹ
constitu[ta. lice]t enim negotium ita gestum sit cu[m]
filio ṣẹ[rvove, ut] ṇeque voluntas neque consénṣ[us]
50patri[s dominive inte]ṛvenerit, si quid tam[en ex]
[e]a re, q[uae -5-6- gest]a est, in rem patris dom[ini-]
ṿẹ ṿẹ[rsum ⁦ -ca.?- ⁩] ṿeṛṣụm fuerit, eate[nus]
  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]éna in   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣dat actión[em ⁦ -ca.?- ⁩]
55[⁦ -ca.?- ⁩ conti]ẹtur his ver[bis:]
ḍụṃ[taxat peculi (?) ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣e  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
※us a me [⁦ -ca.?- ⁩]
aut rem [⁦ -ca.?- ⁩]
60et re[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
i[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
s[⁦ -ca.?- ⁩]
x[⁦ -ca.?- ⁩]
65t[⁦ -ca.?- ⁩]
n[⁦ -ca.?- ⁩]
b[⁦ -ca.?- ⁩]
g[⁦ -ca.?- ⁩]
column xx
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69t[⁦ -ca.?- ⁩]
70  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
75[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
t[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2+3.xviiii.36. · papyrus
^ 2+3.xviiii.46. · papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 1.

    col. 16?