Papyri.info

sign in

1182 = Trismegistos 59956 = LDAB 1068Introduction

This is a preliminary re-edition by M. Fressura and M. Wibier produced in the context of the ERC project REDHIS (Adv.Gr. nr. 341102, P.I. D. Mantovani). The full edition with commentaries and apparatus will appear in the forthcoming Corpus of Latin and Greek juristic papyri edited by Dario Mantovani, Serena Ammirati, Marco Fressura, Luigi Pellecchi. In the spirit of amicitia papyrologorum and in respect of intellectual property rights REDHIS asks that the preliminary editions of REDHIS are not used to produce new editions that anticipate the printed Corpus. Suggestions and remarks communicated to the REDHIS staff and leading to an improvement of the texts will be most welcome and fully acknowledged: please contact D. Mantovani (email:dario.mantovani@college-de-france.fr).

DCLP transcription: 59956 [xml]

recto A

side flesh
tio morṭi c[oaequatur; sed uti-]
q(ue), sị ạdhuc̣ [consentiant in]
s[o]ci{a}etatem, nova viḍe-
tur incipere soci{a}etas.
5 item si cuius ex sociis bo-
na public{a}e aut privati(m)
venierint, solvitur so-
ci{a}etas.
sed ea quidem soci{a}etas,
10a ψιλ[ῷ]
10de qua loquimur, id e(st) q(uae) nu-
do (con)sensu (con)trahitur, iu-
ris gentium e(st). itaque i(nter) omne[s]
<h>om\i/nes naturali ratione
consistit. e(st) a(u)t(em) aliud genus
15soci{a}etatis proprium
civium Romanorụ[m].
olim enim mortuo pa
tre familias i(nter) suos h(ere)des
19a τίσποτε ἔννομος
quaedam erat legitima
20simul et naturalis soci-
{a}[e]t[a]s, quae ap̣p̣ẹll[abatur]
[ercto n(on) cito, id e(st) dominio]
verso B

side hair
[n(on) diviso. erct]um enim do-
[minium, un]de eṛus do-
25minus dicitur; ci\e/re a(u)[t(em)] ḍi-
videre e(st), ⟦ic⟧ unde c<a>edere
27a μερίζειν
et secare ⟦et dividere⟧ dici-
mus. alii q(uo)q(ue), qui volebant
eandem habere soci{a}eta-
30tem, poterant id (con)sequi
ap(ud) praetorem certa le-
gis actione⟦m⟧. in hac a(u)t(em) so-
ci{a}etate fratru{u}m ⟦suo⟧
34a κ̣(αὶ) τῶν ἐξωτικῶν
ceterorumve, qui ad ex-
35emplum fratru{u}m suo-
rum soci{a}etatem coi<e>- ⟦ṛị⟧-
r⟦e⟧int, illud proprium ⟦i⟧
ẹṛạt, ⟦q̣unus⟧ quod ⟦q⟧ unus
ex sociis communem ser-
40vum m(anu)mittendo liberu(m)
faciebat et omnibus liber
tum adquirebat. item unus
[rem co]mmunem m(an)c̣[i]p̣ị[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
recto C

side hair

marginalia left
ὡρ(αῖον) column i
cepto eo, q(uod) uni nomina-
45tim stipulandọ aut m(an)ci-
piọ accipienḍọ [illi soli]
adquirit, v(el)u(t) cum ita sti-
puletur: Titio domino meo
dari spondes (?) aut cum ita
50m(an)cipio accipiat: hanc re(m)
ex i(ure) Q(uiritium) Luc(ii) Tit(ii) domini mei
e(ss)e aio eaqu⟦a⟧e ei empta⟦e⟧
est<o> ⟦o⟧ <h>oc aere. ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ illud q(uae)
(ritur) an, q(uod) nomen domi-
55ni adiectum efficit, ide(m)
faciat unius ex dominis
iussum i(nter)cedens. nostri
praeceptores proinde
ei, qui iusserit, soli adqui-
60ri existimaṇ[t atque si]
nominatim ei stipụḷạ[tus]
e(ss)et servus m(an)cipiove quid
accepisset. d(iversae) s(cholae) a(uctores) proinde
ụ[tr]ịsque adquiri putant
65[ac si nullius iussum inter-]
marginalia right
π[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
τη[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
5τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
marginalia right
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
10  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
να̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εστι   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15κ̣ων λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
των π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δει γινεσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τον προ[⁦ -ca.?- ⁩]-
ρισμον. [⁦ -ca.?- ⁩]
verso D

side flesh

marginalia left
[⁦ -ca.?- ⁩]E
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣PA
[⁦ -ca.?- ⁩]του
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ε
5[⁦ -ca.?- ⁩]‾  ̣P.
marginalia left
[σ(ημείωσαι) ὡς τὴν ἐνοχὴ]ν ἀν(αι)ρεῖ ἡ a-
[c<c>eptil{l}atio- ca.2 -]  ̣  ̣ Ṣab( ) λέγει
[- ca.12 -]. . singulari
[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣  ̣ ἔπη
10[- ca.10 - ἀρ]χῆς τοῦ μο(νο)βι(βλίου) ξε
[- ca.9 - ἀνά]γ̣νωσμα μάθε
[- ca.12 -]  ̣ον τὸ puron
[- ca.12 -]α κ(αὶ) τὸ in die(m)
[- ca.12 -]κ̣ον ἀν(αι)ρεῖ
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column i
[ve]nisset.
[r(ubrica). quibu]ṣ ṃọdis solvuntur
[⁦ -ca.?- ⁩ obli]gationes. r(ubrica).
tollitur a(u)t(em) obligatio prae-
70cipue solutione eius, q(uod)
debeatur. unde q(uae)ritur, ⟦i⟧
72a ἀπαιτοῦντος
si quis consentiente cre-
ditore aliud pro alio sol-
verit, utrum ipso iure
75liberetur, q(uod) nostris prae-
ceptoribus placuit, an
ipso iure maneat obliga-
tus, sed adv(ersu)s petente(m)
p(er) exceptionem doli ma-
80li defendi debeat, quod
diversae scholae aucto-
[ribus vis]um est. (added at right: r(ubrica). De ac<c>eptil{l}atione.)
[it]ẹṃ p̣(er(?)) acceptilationem ⁦ vac. ? ⁩ (added at right: r(ubrica).)
tollitur obligatio. acce-
85ptilatio a(u)t(em) e(st) v(el)u(ti) imagina-
ria solutio; nam q(uod) \ex/ v[erbo-]
[rum obligatione tibi de-]
marginalia right
σ(ημείωσαι) ὡς αὐ-
τὸ τὸ χρε-
ωστού-
μενον
5κ(α)τ(α)βαλλό-
μενον
λύει τὴ(ν)
ἐνοχή(ν) ·
εἰ δὲ ἕτε-
10ρα ἀνθ’ ἑ-
τέρων κ(α)τ(α)-
βληθῇ, ζη-
τεῖτ(αι) εἰ
λύεται ἡ
15ἐνοχή. -
recto E

side flesh
beam, id sị [ve]ḷis miḥi re-
ṃ[i]ttere, p[o]terit sic [fie-]
90[ri, ut] patia[ri]ṣ haec ṿẹṛ-
[ba] me dic[ere: q(uod)] tibi eg̣ọ [p(ro)-]
[mi]si, habeṣ[n]ẹ accep̣ṭụ[m] (?)
[et t]u respo[n]deas: ha[beo.]
[qu]ọ geṇ[ere, ut] ḍixim[us,]
95[ea]ẹ ṭantụ[m obli]gatiọ[nes]
[solv]unt[ur qu]ạe ṿ[erbis]
[(con)sis]tun[t n(on) et(iam) c]eteṛ[ae; c(on)se(n)-]
[tane]um [enim] e(ss)e vị[sum e(st)]
[verbi]s f[actam] obḷị[ga-]
100[tionem posse aliis ver-]
[bis dissolui, sed id, quod]
[ex alia causa] ḍ[ebeatur,]
[potest in sti]p̣ula[tionem]
[deduci et p(er) ac]cep̣[tilatio-]
105[nem dissol]vi. q(uam)ṿ(is(?)) [acce-]
[ptilatio i]magiṇariạ
[solutio sit,] t(a)m(en) muliẹ[r]
[sine t(utore) a(uctore) acc]eptilaṭị[onem]
[facer]e [n(on) p]ọtest, cu[m]
verso F

side hair

marginalia above
[in partem acceptil]atio· ἔδοξεν ὥστε λύ[εσθαι] εἰς μέρος τὴν ἐνοχὴ[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.6 -ac<c>eptil{l}a]tione, ὡς ὁ Paul(os) βι(βλίῳ) ε ṣ[  ̣  ̣  ̣] τί(τλῳ) κθ ἐν τῇ ν s(ententia)· ἃ κ(αι)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 -]  ̣ τ(αι), ἃ μέρη ου   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ac<c>ept]il{l}atione debito[-⁦ -ca.?- ⁩ ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 -] dubitanduṃ[- ca.16 -] ḍe iure sịng[ulari ⁦ -ca.?- ⁩]
5[- ca.14 - ἔ]πη τῆς ἀρχῆ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
column i
110alioquin s[ol]ṿi ei sine tu-
ṭore aucto[r]e possịt. [i-]
tem q(uod) debẹ[tu]r pro parte
[r]ecte sol[vitu]r; an autem
[in] partem [ac]ceptilatio
115[f]ịẹri pos[sit] quaesitum e(st).
[est] et alia [species] imag̣iṇ[a-]
[ria]\e/ [s]oluṭị[o]ṇ[i]s: p(er) aes [et li-]
[b]ram; quo[d] ẹt ipsu[m ge-]
[n]us cert[is in c(au)]sis ṛecẹ[p-]
120ṭum e(st), v(el(?))[u(ti) si quid] eo ṇ[omi-]
ṇẹ dẹbeaṭ[ur, quod] p̣(er(?)) aes [et li-]
[bram gestum est, sive q(uod)]
[ex iudicati causa debe-]
[tur. adh]ị[bentur n(on) minus]
125[q]uam quiṇ[q]ụe teṣ[tes et]
[lib]ripẹns; d(ein)d(e) [is, qui liberat(ur),]
[ita o(portet)] loqụ[atur: quod ego ti-]
ḅi s(e)s(tertiorum) <X> m(ilia) iudi[cio (con)demna-]
[tu]s sum, <me> eiụ[s nomine a te]
130[solv]o libero[que hoc aere]
[aene]ạque libṛ[a. h]an[c ⁦ -ca.?- ⁩] -
recto G

side hair
tis assib[us] sacramen-
to te p(ro)voco; aut, si res i(n)-
fra mille asses erat, q(u)i(n)-
135quagenarium scil(icet) ṣ[a-]
cramentum nomiṇ[a-]
b[at]. d(ein)d(e) eadem sequeba\n/t(ur),
quae si in p(er)sonam age-
retur. postea pr(aetor) secu(n)-
140dum alterum eorum
vindicias dicebat, id e(st)
interim aliquem pos-
sessorem (con)stituebat eu(m)-
que iubebat praedes
145adv(er)sario dare litis et
vindiciarum, id e<st> {m} rei
et fructuum; alios a(u)t(em)
p(rae)des ipse pr(aetor) ab utroq(ue) ac-
cipiebat sacramenti
150c(ausa), q(ui)a id in publicum cẹ-
deba[t]. fẹstụ[c]a a(u)t(em) uteba(n)-
(tur) quasi hastae loco,
signo quodam iusti do -
verso H

side hair
minii, qua[n]do iusto
155dominio ẹa maxime
sua e(ss)e credebant, quae
ex hostibus cep̣issent;
[u]nde in (centumvira)-
lib(us) iudiciis hasta p[r]o-
160ponitur.
si qua res talis erat, ut
sine incommodo n(on) p(os(?))-
sit in ius adf̣erri v(el) ad-
duci, verbi gratia si ⟦i⟧
165columna aut navis a(ut)
{(con)} <g>rex alicuius pecoris
e(ss)et, pars aliqua inde
sumebatur eaq(ue) in iu(s)
adferebatur, d(ein)d(e) in ea(m)
170partem quasi in tota(m)
rem praesentem fiebat
ṿindicatio; itạq̣ue ex
grege v(el) ụ[n]a ovị[s] sive
capra in ịus adducebat(ur)
175v(el) et(iam) pilus sumebatur eṭ
recto I

side flesh
q(ue) leg(e) XII ta[b(ularum) (con)]stitu[t]ụm e(st).
per iudiciṣ p̣ọstulat[i]one(m)
180ageba[tur, si] q̣[u]a de re, ut
ita ageṛ[et]ụr, lex ius[si]ṣ-
se[t], sicuṭị lex XII [t]abular(um)
de ẹ[o], q(uod) ex stip̣ụḷationẹ
petitur. eaq(ue) res talis ⟦i⟧
185erat. qui agebat, sic dice-
bat: ex sponsione te mi-
[h]i X m(ilia) s(e)s(tertiorum) d(are) o(portere) ⟦i⟧ aio; id postu-
lo, aies an negas. adv(er)sa-
(rius) dicebat n(on) o(por)tere. a{u}-
190ctor dicebat: quando
tu negas, te pr(aetor) iudicem
sive arbitrum postulo,
uti des {t}. itaque in eo ge-
nere a(cti)onis sine poena
195quisque negabat. item
de h(eredi)tate dividenda i(nter) co-
h(ere)des eadem lex p(er) iudicis
postulationem agi ius-
[si]ṭ. Idem fecit lex Licin -
verso K

side hair
200nịa, si de a[li]qua re com-
mụni divid[e]nda agerẹ-
tur. itaq(ue) noṃ[in]ata c(ausa), ex
qua agebat[u]ṛ, statim
arbịter peṭebatuṛ.
205 per (con)dictionem ita ageba-
tur: aio te mihi s(e)s(tertium) X milia
d(are) o(portere); id postulo, aies aut
neges. adv(er)sarius dice-
bat n(on) o(portere). actor dicebat: qua(n)-
210do tu negas, in diem tri-
censimum tibi iudicis
capiendi c(ausa) (con)dico. dein-
de die tricensimo ad iu-
dicem capiendum prae-
215sto e(ss)e debebant. (con)dicere
a(u)t(em) denuntiare e(st) pristi-
na lingua. itaq(ue) haec q(ui)d(em)
a(cti)o proprie (con)dict\i/o vo-
catur; nam actor adv(er)-
220sario denuntiabat, {ut}
ut ad accipiendum [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ D.right.8. · papyrus
^ F.hair.above.1. acceptil]atio· papyrus
^ F.hair.above.2. · papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

 • 10a.

  ψιλῷ is an interlinear gloss to 'nudo'.

 • 19a.

  τίσποτε is above 'quaedam'. ἔννομος is above 'legitima'.

 • 27a.

  μερίζειν is above 'secare'.

 • 34a.

  καὶ τῶν ἐξωτικῶν is above 'ceterorumve'.

 • left marginalia 1.

  Aligned to l. 44.

 • right marginalia 1.

  ll. 1-5 aligned to ll. 46-49.

 • right marginalia 6.

  ll. 6-19 aligned to ll. 53-62.

 • left marginalia 1.

  ll. 1-5 aligned to ll. 74-77.

 • left marginalia 6.

  ll. 6-15 aligned to ll. 83-87 until the end of the page.

 • 72a.

  ἀπαιτοῦντος is above 'consentiente cre-'.

 • right marginalia 1.

  ll. 1-15 aligned to ll. 69-77.