Papyri.info

sign in

P. Oxy. 32 2643 = Trismegistos 60121 = LDAB 1235Introduction

This text has been digitally edited by Oliver Donath and revised by Holger Essler as part of the Project Encode .

DCLP transcription: 60121 [xml]

[Χρυσηίς τ’ ᾿Ασίη τε κ]αὶ ἱ(*)μ[ε]ρο(*)εσσ[α Καλυψὼ]
[Εὐδώρη τε Τύχη τε καὶ] Ἀμφι̣ρὼ Ὠκ[υρόη τε]
[καὶ Στύξ, ἣ δή σφεων] προφερεστά(*)τ[η ἐστὶν ἁπασέων.]
[αὗται ἄρ’ ᾿Ωκεανοῦ καὶ Τη]θύ(*)ος ἐξεγέ(*)[νοντο]
5[πρεσβύταται κοῦραι· π]ολλαί(*) γε μέν εἰσι [καὶ ἄλλαι·]
[τρὶς γὰρ χίλιαί εἰσι τα]ν̣ί(*)σφυροι Ὠκεα[νῖ(*)ναι,]
[αἵ ῥα πολυσπερέες γ]αῖαν καὶ βε(*)νθε[α λίμνης ]
[πάντῃ ὁμῶς ἐφέπουσ]ι, θεά(*)ων ἀγλ̣[αὰ τέκνα.]
[τόσσοι δ’ αὖθ’ ἕτεροι ποταμ]ο̣ὶ̣ καναχ̣[ηδὰ ῥέοντες,]
10[υἱέες ᾿Ωκεανοῦ, τοὺς γείνατ]ο̣ πό(*)τνια [Τηθύς·]
[τῶν ὄνομ’ ἀργαλέο]ν̣ [πά]ντ[ω]ν̣ βρ[ο]τὸν [ἄνδρα ἐνισπεῖν,]
[οἱ δὲ ἕκαστοι ἴσασιν, οἳ] ἂν περιναιετά(*)[ουσι.]
[Θεία δ’ ᾿Ηέλιόν τε μέ]γ̣αν [λαμπρά]ν̣ τε Σελ[ήνην]
[Ἠῶ θ', ἣ πάντεσσιν] ἐ̣πιχ[θονίοισι] φα̣εί(*)ν[ει]
15[ἀθανάτοις τε θεοῖσι]ν οἳ(*) ο[ὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,]
[γείναθ’ ὑποδμηθεῖ(*)]σ’’ Ὑ(*)[περίονος ἐν φιλότητι.]
[Κρείῳ δ’ Εὐρυβίη τέκεν] ἐν φ̣[ιλότητι μιγεῖσα]
[Ἀστραῖόν τε μέγαν Πά(*)]λ̣λ̣α̣[ντά τε δῖα θεάων]
[1 line missing]
20[᾿Αστραίῳ δ’ ᾿Ηὼς ἀνέμο]υς τέ[κε καρτεροθύμους,]
[ἀργεστὴν Ζέφυρον Βο]ρέην [τ’ αἰψηροκέλευθον]
[καὶ Νότον, ἐν φιλότ]η̣τ̣ι θεὰ̣ [θεῷ εὐνηθεῖσα.]
[τοὺς δὲ μέτ’ ἀστέρα τ]ί̣κτ[εν ῾Εωσφόρον ᾿Ηριγένεια.]
[Στὺξ δ’ ἔτεκ’ ᾿Ωκεανοῦ θ]υ̣γά̣[τηρ Πάλλαντι μιγεῖσα]
25[Ζῆλον καὶ Νίκην] κ̣α̣λ̣[λ]ί̣[σφυρον ἐν μεγάροισι]
[καὶ Κράτος ἠδὲ Βίην] ἀριδεί(*)κε[τα γείνατο τέκνα.]
[τῶν οὐκ ἔστ’ ἀπάνευθ]ε Διὸ̣ς̣ δό(*)μ̣[ος, οὐδέ τις ἕδρη,]
[οὐδ’ ὁδός, ὅππ]ῃ̣ μ̣[ὴ] κείν[οις θεὸς ἡγεμονεύει,]
[ἀλλ’ αἰεὶ πὰρ Ζην]ὶ̣ βαρικτύπῳ̣(*) [ἑδριόωνται.]
30[ὣς γὰρ ἐβούλευσ]ε̣ Σ̣τὺξ ἄ(*)φθιτος̣ [᾿Ωκεανίνη]
[ἤματι τῷ, ὅτε πάντ]ας Ὀλυ(*)μπιο̣[ς ἀστεροπητὴς]
[ἀθανάτους ἐκάλεσσ]ε θεου(*)ς πρὸ[ς](*) [μακρὸν ῎Ολυμπον,]
[εἶπε δ’, ὃς ἂν μετὰ εἷο] θεῶ(*)ν Τιτῆ(*)σ̣[ι μάχοιτο,]
[μή τιν’ ἀπορραίσει]ν γεράων τ[ιμὴν δὲ ἕκαστον]
35ἑξέμεν [ὡς τὸ πάρο]ς περ ἐν(*) [ἀθανάτοισι θεοῖσι.]

Apparatus


^ 1. ϊμ[ε]ρόεσσ[α papyrus
^ 3. προφερεστάτ[η papyrus
^ 4. τη]θύοσ papyrus
^ 4. εξεγέ[νοντο] papyrus
^ 5. π]ολλαί papyrus
^ 6. τα]ν̣ίσφυροι papyrus
^ 7. βένθε[α papyrus
^ 8. θεάων papyrus
^ 10. πότνια papyrus
^ 12. περιναιετά[ουσι papyrus
^ 14. φα̣είν[ει] papyrus
^ 15. οἱ papyrus
^ 16. ]σ’’ papyrus
^ 16. ϋ[περιονοσ papyrus
^ 26. αριδείκε[τα papyrus
^ 27. δόμ̣[οσ papyrus
^ 29. l. βαρυκτύπῳ̣
^ 30. άφθιτοσ̣ papyrus
^ 31. ολύμπιο̣[σ papyrus
^ 32. θεοὺσ papyrus
^ 32. ἐς codd.
^ 33. θεῶν papyrus
^ 33. τιτῆσ̣[ι papyrus
^ 35. Hermann : ὡς τὸ πάρος γε μετ’ codd.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.