Papyri.info

sign in

Trismegistos 62359 = LDAB 3524Introduction

This is a preliminary re-edition by S. Ammirati and I. Ruggiero produced in the context of the ERC project REDHIS (Adv.Gr. nr. 341102, P.I. D. Mantovani). The full edition with commentaries and apparatus will appear in the forthcoming Corpus of Latin and Greek juristic papyri edited by Dario Mantovani, Serena Ammirati, Marco Fressura, Luigi Pellecchi. In the spirit of amicitia papyrologorum and in respect of intellectual property rights REDHIS asks that the preliminary editions of REDHIS are not used to produce new editions that anticipate the printed Corpus. Suggestions and remarks communicated to the REDHIS staff and leading to an improvement of the texts will be most welcome and fully acknowledged: please contact D. Mantovani (email:dario.mantovani@college-de-france.fr).

DCLP transcription: 62359 [xml]

side hair
[⁦ -ca.?- ⁩]ṭụr   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ḷẹṭ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ sena]ṭụi v(el) principi c(au)sam p[rodere]
[debet. ⁦ -ca.?- ⁩ l]eg(e) repetundar(um) tene[tur]
[q]uicumq(ue) in curia v(el) (con)ciliove auctor fue[rit]
5[h]onorib(us) p(rae)sidi comitib(us)q(ue) eius decernen-
[d]is decretumve su[per] ea re fecerit faciend(um)-
ve curaverit. ⁦ vac. ? ⁩ senator[es p]arentes-
[v]e eor(um) in quor(um) pot(estate) s(unt) vectigalia pu[bli]ca (con)ducere
navem in q(uae)stum habere eq[uosve] curules
10p(rae)bendos suscipere prohibentur idq(ue) factum
repetundar(um) lege vindicatur.
senator qui servo alieno v(el) homine lib[e]ro [pr]o
suo ut[i]tur [p(rae)]ter l[eg(em)] Fab[iam d]e suppre[si]s et re-
petundar(um) tenetur. ⁦ vac. ? ⁩ p(rae)sides pr[ovi]n-
15ciarum legati q(uae)stores pr[o]v(inciae) eq[uest]res eo [an]n(o)
quo Romam redier(int) mag(istratus) impe[riu]m pot(estatem)
capere p(ro)hibentur.
Repetundar(um) (con)victus eam pec(uniam) q(uam) [dare damnatus est]
solvere intra diem trigensimum (com)pellit[ur.]
20Leg(e) Iul(ia) repetundar(um) nemo in p[⁦ -ca.?- ⁩ accu-]
satur sed id q(uod) dat(um) e(st) repeti p[(otest)].
si iud(ices) pedanei pecunia corru[pti dicantur, ple-]
rumq(ue) a p(rae)side aut curia s[ubmoventur aut in exilium mittuntur aut ad tempus relegantur]
side flesh
[lege Iulia maiestatis tenetur is cuius ope consilio]
[adversus imperatorem vel rem publicam arma mota sunt exerci-]
[tusv]e eius in insidia[s deductus est quiue iniussu]
[im]p(eratoris) bellum gesserit [dilectumve habuerit]
5[exer]citum (com)paraveri[t s]ollic[itaverit deser-]
ver(it)q(ue) imp(eratorem) aqua eis e[t i]gni ante i(nter)diceb[atur]
nunc vero humilior(es) bestiis obiciunt(ur) v(el) v[ivi]
exuruntur <[⁦ -ca.?- ⁩]>. quod crim[e]n n(on) solum facto ve[rum]
et verb[is i]piis aut m[ale]dictis maxime exa-
10cerbatu[r]. ⁦ vac. ? ⁩ mulieres milites famosi
adulti huiv[u legis r]eos deferre non p(ro)hibentur
salus (e)n(i)m prin[ci]pis et stat[u]s rei p(ublicae) p(er) ommes tu-
[te]ndu[s est] ideoq(ue) servi et in domin[os] rogant[(ur)]
et f[ilii pa]rentes v(el) parentes f[i]lios in hac c(ausa)
15exh[ibere] coguntur.
in [reu]m maiest[ati]is in[q(ui)]ri prius (con)venit q(ui)b(us) opib(us)
[qua] pactione q(ui)b(us) hoc auctorib(us) feceri[t]
tanti (e)ni(m) [cri]minis reus n(on) obtentu adulati-
[oni]s a[licuius] sed ipsius admissi gr(atia) punien-
20[dus est ideo]q(ue) cum de eo q(uae)ritur nulla dignitas
[a torme]ntis excipitur.
[hac lege d]amnari n(on) p(otest) qui p(er) salutem princ[ipi]s
[periuraverit: ho]c (e)ni(m) nos lubrico linguae inpoe-
[nito dare tantu]m (con)venit; fustib(us) t(a)m(en) anima-
25[versus aut releg]atur aut curia ad tempus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.