Papyri.info

sign in

Trismegistos 62360 = LDAB 3525Introduction

This is a preliminary edition by S. Ammirati and N. Cornu-Thénard produced in the context of the ERC project REDHIS (Adv.Gr. nr. 341102, P.I. D. Mantovani). The full edition with commentaries and apparatus will appear in the forthcoming Corpus of Latin and Greek juristic papyri edited by Dario Mantovani, Serena Ammirati, Marco Fressura, Luigi Pellecchi. In the spirit of amicitia papyrologorum and in respect of intellectual property rights REDHIS asks that the preliminary editions of REDHIS are not used to produce new editions that anticipate the printed Corpus. Suggestions and remarks communicated to the REDHIS staff and leading to an improvement of the texts will be most welcome and fully acknowledged: please contact D. Mantovani (email:dario.mantovani@college-de-france.fr).

DCLP transcription: 62360 [xml]

PVindobL90

side flesh
[ -21-23- ]<v>ọlunt iduas sunt qui (contra) sen--
[<tiunt> -12-14- ex c]ọṇṭractu venit et cum eo (contra)hetur
[ -12-14- ]aṭ(ur) form(ula) q(ua)s(i) ex delicto venerit libe(rti) in fa-
[<ctum et a>]ṛḅitraria etiam Vi(vianus) vere huic dic[it] aḷie[nat]ụṃ e(ss)e qui s(ervum)
5[<manc>]ipio accepit, alienation(em) nobis ad <d>omini translationem
referentib(us); s(ed) hoc de illo. q(uod) si pro mul(iere) doteṃ ḍẹḍ(erit) quis tẹṇẹạ-
tur hac form(ula)(?) s(ed) in proposit(o) et Iavolenus (con)fitetur cu(m)
viro act(ionem) e(ss)e et id(em) pụ(to) etiam dissoluto m(atri)mọṇio. sed veni-
ret c(au)s(a)·manente q(ui)d(em) m(atri)m(oni)o p(osset) agi cum marito et p(ost) di-
10vortium antequam dotem re<d>dat; q(uod) si redderit, cum
mul(iere); et si q(uid) retinuerit maritus, cum utroq(ue). hoc et ego veru(m)
e(ss)e didici. <sed si debitorem> suum iusserit dotem promittere lib(ertus) sec(undum) Iavol(enum) q(ui)d(em)
et post divortium ipse tenebitur ut act(iones) suạs praestet si n(on)-
dum exegit. s(ed) si culpa eius solvendọ e(ss)e desit debitor periculo
15patroni perit. s(ed) si statim p(otest) mulier r(ei) u(xoriae) ạgere et antequam paṭṛ(onus)
Fab(iana) form(ula) vocet damnab(itur) maritus p(ro)p(ter) ṣụạṃ c̣ụlpam. d(ein)d(e) q(uae)remus
side hair
Traces <legis>
laetoriae noxales sunt ṣ(ed) [ -22-23- <pa>-]
ter suo nom(ine) tenebitur n(on) de p̣[<eculio  ̣  ̣  ̣[ -14-15- ] quemadmodum si>]
quis iussit alii mancip(ari) ut iam diximus. s(ed) si se[<rvus>. -8-9- ]
5q(uaeritur) p(ost) m(ortem) eius v(el) m(anu)m(issionem) <v(el)> alienationem dominii utrum [<intra ann(um)>]
d(um)t(axat) de pecul(io) teneatur [an] et post ann(um) de eo q(uod) ad {de}eum p(er)vẹ[nerit.]
et ea q(ui)d(em) q(uae) n(on) m(ortis) causa data sunt ita revocat si d(olo) m(alo) alienata sinṭ it-
a ut quomodocum<que>. nam in form(ula) ita e(st) m(ortis) c(ausa) dolove malo. in m(ortis) c(ausa) eni(m)
donatione semper uti necesse praesumptio arbitratus est. ergo et si fil<i>o exh(eredato)
10m(ortis) c(ausa) donaverit tenebitur hac form(ula). s(ed) cum p(otest) ei pa-
ter leg(are), vid(eamus) ne inutil(is) sit Fab(iana) form(ula) adv(er)sus fil(ium). idq(ue) etiam
Iul(ianus) scr(ibit) in maiore c(entenari)o qui cum tre<s> hab<er>et duos h(eredes) i(nstituit) et tertio
exh(ere)dato m(ortis) c(ausa) donavit. ait eni(m) patronum· qui tert(iae) partis b(onorum) p(ossessionem) acci-
peret, Fab(iana) inutiliter adv(er)sum fil(ium) usurum q(ui)a p(otest) ei et legare
15pater nisi, <i>nquịd, commodum q(uod) p(er) Falc(idiam) habiturus e(ss)et eius minu-
atur. Marc(ellus) autem ait·n(on) e(ss)e aeqụom quicquam fil(io) eripi cum et(iam) ex mi-
nima parte n(onne) iste expulsurus sit patronum (?)
side flesh
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣a petit
[⁦ -ca.?- ⁩]hone(s-)
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]i·(*) e(ss)et·
5[⁦ -ca.?- ⁩] accusa
[⁦ -ca.?- ⁩]iisubi
[⁦ -ca.?- ⁩]diser
[⁦ -ca.?- ⁩]itur
[⁦ -ca.?- ⁩]latus
10[⁦ -ca.?- ⁩dec- (?)]ẹsserit
side hair
Traces
ceaṭ[⁦ -ca.?- ⁩]
(*) lib(er)  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
umq̅(u)  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5nat  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
s(ed) eg[⁦ -ca.?- ⁩]
h(ere)dat[⁦ -ca.?- ⁩ fa-]
cto t(estamen)t(o)[⁦ -ca.?- ⁩]
exh(ere)  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10hac pạ[rte ⁦ -ca.?- ⁩]
de b(onorum) p(ossession-) ạ[⁦ -ca.?- ⁩]
PBerolP21294A-verso+PBerolP11753A-verso+PBerolP11753B

side flesh
[ -2-5- ] Traces
[ -2-5- ]use et aliquis ab intestato h(eres) itaq(ue)·et liberi qui primo k(apite) i(nter) su-
[os h(ere)d(es)] accipere potuerunt ex hoc edicto accipient q(ua)s(i) legitimi sic
[ -2-5- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ḷọṇg̣issimo tempore liberi b(onorum) p(ossessionem) accipiant cum ut suo
5ḷoco dicetur liberi parenṭ[ium ex qua]c̣umq(ue) parte veniant in-
tra ann(um) peṭạṇṭ; ṇạṃ si scripti si[nt h(ere)]des sec(undum) tab(ulas) intra annum
petere p(ossunt) et ṣ  ̣  ̣  ̣  ̣ẹṛint inde  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ k(apite) primo i(nter) suos h(eredes) d(ein)de, si nec
h(ereditatem) in <tempore> acceperịṇṭ q̣ụạṣị ḷẹgitimi peṭẹ[⁦ -ca.?- ⁩]ḥạḅẹḅ
ad b(onorum) p(ossessionem) petendum et ṣị ṇẹc̣ ẹx̣ học  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ pro-]
10ximi cognati intra ali[ud ⁦ -ca.?- ⁩]
at unde i(nter)dum etịạṃ[⁦ -ca.?- ⁩ prae-]
teritus q(ui)a p̣ṛ[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces
PBerolP11753A-recto+PBerolP21294A-recto+PBerolP11753B

side hair
habere s  ̣q( ) h(ere-) cum ser(vus) decesserit et mortis tempore in p̣ọ(testate (?))
fil(ios) n(on) haberet (hodie) q(ui)a lex Cornelia successionem eiuṣ [(confir)-]
mat a(tque) s(i (?)) in civitatem decessisset sui q(ui)q(ue) h(ere)des dicuntur.[ -2-4- ]
qui post mortem patriṣ [c(au)sam] proband(i) n(on) erant sui h(ere)des q(ui)a in po-
5testate morientis ṇ[on f]ụerant sed per ṣ(enatus) c(onsultum) ṣụị h(ere)ḍẹs efficiuntur·
uxor a(u)t(em) quae in manụ [mariti] erạt olim q(ui)d(em) omṇim(odo (?)) ṣụa h(eres) e(ss)et. hodie
a(u)ṭ(em) s[⁦ -ca.?- ⁩] ṇ(on) ẹfficitur suạ ḥ̅(eres) p̣(ro)p̣(ter) ṣ(enatus)c̣onsultum Gae\n/tulicianu(m)
[⁦ -ca.?- ⁩ g]ṛadu sunt q(ui)q(ue) sunt ex uno unius lo-
[co]  ̣ex hac parte optinent·
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ụṃquam is cuius h(eredi)tas
[⁦ -ca.?- ⁩ mort]is tempore qui
PBerolP11753C

side flesh
  ̣  ̣erior est[⁦ -ca.?- ⁩]
p(ra)eteritus   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]m  ̣m[  ̣]  ̣e  ̣[  ̣  ̣  ̣]er  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
sed videamus ne fil(ius) p(rae)ferendus s[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]testam(ent-) solus (contra) tab(ulas) petiturus e(ss)et et in hac[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣]  ̣  ̣ ait en(im) si fil(ius) exh(eredatus) sit qui in potestate (erat) em(an)cipat(us)   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣e  ̣  ̣inde sol(um (?)) in( ) (prolatae) utroq(ue) petente b(onorum) p(ossess-) ab intes[⁦ -ca.?- ⁩]-
[tato ⁦ -ca.?- ⁩ eman]cipatum solum tueri o(portet (?)) totius h(eredi)tatis nomine. item si ex[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]qua[⁦ -ca.?- ⁩] fuit ab intestato b(onorum) p(ossessionem) acceperit
PBerolP11753C

side hair
[⁦ -ca.?- ⁩]nem secu[  ̣  ̣]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩uxor]uae  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ licet in manu
[⁦ -ca.?- ⁩]ṛ  ̣  ̣а nес ex liberis est nec sua h(eres) nec fictic( )
[⁦ -ca.?- ⁩] illud notandum e(st) q(uod) ea uxor quae usq(ue) in tem[pus   ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣] ịṇ manu fuit si ad decimas (com)pellitur eius partis etiam [bonorum possessionem acci-]
piet et inpar nullius q(ui)a nec h(eres) e(ss)e p(otest (?)) exemplo e⟦n⟧(im) v(er)ba h(ere)di[tatis]
bonor(um) p(ossessio-) tribuitur. nam etsi lib(ertus) maior c(entenario) fil(ium) et patro⟦n(um) ⁦ -ca.?- ⁩]-
rit filius p(artis) d(imidiae)· b(onorum) p(ossessio-) habebit ex qua p(arte) [⁦ -ca.?- ⁩]h(ere-) e(st) et·  ̣
PBerolP21294B

side hair
[⁦ -ca.?- ⁩]iṇ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]bin[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣mu[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]c̣(aus)a pro  ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]uiper  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣accep̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]c̣ p( ) b(onorum) p(ossessio-) ((unintelligible)) ac
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣dẹrẹ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]·b(onorum) p(ossessio-)[⁦ -ca.?- ⁩]
side flesh
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]e·  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] con  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] p̣ạp̣̅ọṃ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣indi su[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]q̣uom ut [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] me i(n) le  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]endụ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]‾  ̣d·f̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ PVindobL90.flesh.9. ·manente papyrus
^ PVindobL90.hair.13. patronum· papyrus
^ PVindobL90.hair.16. ait· papyrus
^ PVindobL90.flesh.4. or i( ) : i· papyrus
^ PVindobL90.flesh.4. · papyrus
^ PVindobL90.hair.3. or q( ) : q· papyrus
^ PBerolP21294A-verso+PBerolP11753A-verso+PBerolP11753B.flesh.2. ·et papyrus
^ PBerolP11753A-recto+PBerolP21294A-recto+PBerolP11753B.hair.5. efficiuntur· papyrus
^ PBerolP11753A-recto+PBerolP21294A-recto+PBerolP11753B.hair.9. optinent· papyrus
^ PBerolP11753C.hair.8. · papyrus
^ PBerolP11753C.hair.8. et· papyrus
^ PBerolP21294B.hair.4. or a, or b, or d
^ PBerolP21294B.hair.9. · papyrus
^ PBerolP21294B.flesh.2. e· papyrus
^ PBerolP21294B.flesh.3. g· papyrus
^ PBerolP21294B.flesh.10. ‾d·f̣ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 7.

    ac is preceded by a rounded sign resembling an asper.