Papyri.info

sign in

11 P. Grenf. 2 = Trismegistos 62363 = LDAB 3528Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62363 [xml]

column 1
τωι ποιoῦσιν(*) τὰ ο[ἰ]κία
πολλά τε καὶ μεγάλα·
ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐξετέ-
λεσαν πάντα καὶ χρή-
5ματα καὶ θεράποντας
καὶ θεραπαίνας καὶ
τἆλλα ὅσα δεῖ πάντα,
ἐπειδὴ πάντα ἑτοῖ-
μα γίγνεται, τὸν γά-
10μον ποιεῦσιν. κἀπει -
——
δὴ τριτὴ ἡμέρη γί-
γνεται τῶι γάμωι, τό-
τε Ζᾶς ποιεῖ φᾶρος μέ-
γα τε καὶ καλόν. καὶ
15ἐν αὐτῶ[ι] π̣ο̣ι̣κ̣[ίλλει Γῆν]
καὶ Ὠγη[νὸν καὶ τὰ Ὠ]
γηνοῦ [δώματα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]π̣ι̣[- ca.12 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 2
γάρ σεο τοὺς γάμου̣[ς]
εἶναι, τούτωι σε τιμ̣[ῶ.]
σὺ δέ μοι χαῖρε καὶ   ̣ρ̣[  ̣  ̣]
(added at left: ϛ) ισθι(*). ταῦτά φασιν ἀν̣[α-]
——
5καλυπτήρια πρῶτον̣
γενέσθαι, ἐκ τούτου δ̣[ὲ]
ὁ νόμος ἐγένε[τ]ο καὶ
θεοῖσι καὶ ἀνθρ[ώπ]ο̣ι̣-
σιν. ἡ δὲ μι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
10ται δεξα[- ca.9 -]
φα̣[- ca.14 -](*)
σ[- ca.15 -]
κλ[- ca.14 -]
ο̣[- ca.15 -]
15θρ̣[- ca.14 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.1. l. ποιεῦσιν
^ 2.3-4. σ̣ύ̣[ν] |ισθι Schibli
^ 2.9-11. ἡ δὲ μί[ξις γίγνε] |ται δεξα[μένης τὸ] | φᾶ̣[ρος- ca.11 -] ap. ed. pr. : ἡ δέ μ[ιν ἀμείβε] |ται δ̣ε̣ξ̣αμ̣[ένη εὑ τὸ] | φᾶ̣[ρος- ca.9 -] Diels

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.