Papyri.info

sign in

Trismegistos 62945 = LDAB 4137Introduction

This is a preliminary edition by S. Ammirati and M. Avenarius produced in the context of the ERC project REDHIS (Adv.Gr. nr. 341102, P.I. D. Mantovani). The full edition with commentaries and apparatus will appear in the forthcoming Corpus of Latin and Greek juristic papyri edited by Dario Mantovani, Serena Ammirati, Marco Fressura, Luigi Pellecchi. In the spirit of amicitia papyrologorum and in respect of intellectual property rights REDHIS asks that the preliminary editions of REDHIS are not used to produce new editions that anticipate the printed Corpus. Suggestions and remarks communicated to the REDHIS staff and leading to an improvement of the texts will be most welcome and fully acknowledged: please contact D. Mantovani (email:dario.mantovani@college-de-france.fr).

DCLP transcription: 62945 [xml]

Stras P

r

fragment 3c
rum libera[re Iulianus ait]
q(uam)v(is) n(on) maio[ris peculii quam]
penes ⟦se⟧ \eum/ e(st), [condemnari]
debeat. Sẹ[d licet hoc iure con-]
5tingat t(a)m(en) ạ[equitas]
dictat resc[issorium iudi-]
cium[ in eos dari, qui occasione iuris liberantur].
fragment 3a
[pignus accessit pigno-]
ris dandi in Italia   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]-
ctus e(st) s(ed) si pignus in Itali[a]
[(con)]tractum <est> hoc e(ss)e conven-
5tio de pignore: ut in Furi[a]
[l(ege)] spectamus, ubi spo[nsor]
[a]cceptus e(st), n(on) ubi obli[ga-]
tio (con)tracta, cui sponsus acce-
[d]it. Deniq(ue) ex duob(us) ⟦spon⟧-
10[spons]orib(us), \q(u)or(um)/ alter in Italia,
[al]ter in p(ro)v(inci)a acceptus [e(st), eum]
[d]emum relevat⟦um⟧, q[ui]
[Ita]licus e(st).
Si in Italia pignus da[tum e(st),]
15convenit t(a)m(en), ut in p(ro)v[in]-
cia solvatur [p]uto n(ihil)om[in(us)]
e(xceptionem) locum habere: s[i in]
p(ro)v(incia) datum (con)vene[rit],
ut in \It/alia solvatu[r, magis I-]
20[tali]cum pignus [non videri.]
[Un]de si reno\va/ta [pigneratione]
[licet in] provincia [heres re-] -
fragment 3b
[de]merit, cessare [exc(eptionem)]
[pla]cet ⟦a⟧; e contrario [si]
25[red]emerit, exc(eptionem) ⟦ausa⟧ loc[um]
[h]avituram.
[Na]m si Romae pignus ac-
[ce]p̣tum sit in p(ro)vincias ad[⁦ -ca.?- ⁩]
·R( )
v

fragment 3c
Traces
[⁦ -ca.?- ⁩ con]ventus e
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ m ⟦p⟧ q(ue) tractat
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣on· ad
[⁦ -ca.?- ⁩]ṭ in pe
5[⁦ -ca.?- ⁩ ve]ṇḍitor (con)ve
[⁦ -ca.?- ⁩ l]icet (con)demna(m)
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ (con)su
fragment 3a
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces
[  ̣  ̣]re exc(eptio) ei p(ro)sit: \et/ q(uod) attinet ad
[fo]rmulae conceptione[m],
p(ro)derit q(ui)a extraneus p[os-]
5sessor e(st). Sed si ipse, qui pịg̣[nera-]
[vit, r]em distractam rede[mit],
[t(un)c] quaeri \p(otest)/, an exc(eptione), q(ua)s(i) extran[eus]
[is] uti possit, et \i/⟦m⟧m(m)o   ̣  ̣  ̣
n(on) ei p(ro)de(sse) exceptionem,
10<licet> in factum formul⟦s⟧a con-
[ce]pta sit, ut sup̣ṛa \o/steṇ[di-]
[m]us.
[Eo] accedit q(uod) et(iam) r(escri)pto ad  ̣  ̣-
  ̣m Iulianum cuius s[u-]
15[pr]a memini ạdiuvari hic
  ̣  ̣m  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣be[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ cons]ụḷaris femi-
[na]  ̣  ̣  ̣  ̣ Sabiniano domu(m)
  ̣  ̣  ̣nam n  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ t(a)m(en) a sep̣ạ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[po]stea domin[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]m p(os)t multọ[s an-] -
fragment 3b
[nos po]ṣsederat, [imp(era)-]
[tor] n(oster) cum patre ṛeṣ[cripsit annali]
25[e(xceptione)] eam utin(on) potuisṣ[e; ce-]
[t]eris quia possessorib(us), [non]
ei, qui pignori dedit, coṃ-
petit ∶·
Stras P

r

column i
facit tunc eum et seque⟦m⟧\nti/ [(con)-]
demnandum: sic fieri, ut su-
a, inquid, culpa ab altera bo-
na eius uene{a}nt aut, ut q(ui)b(us)-
5dam, inquit, videtur, duca-
tur. {quare q(ui)b(us)dam} <sed> {s<i>} veriu<s>
e(st) nec post (con)demnation[em]
maritum facile duc[i,   ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣ nec ducitur nu[dus. Sed me-]
10lius e(st) sic dicere utriusq(ue) ra-
tionem habendam et⟦e⟧(iam)si
altera postea litem sit (con)-
testatam, ut post cond-
⟦o⟧\e/<m>nationem alterius in [bo-]
15norum venditione{m} [ae-]
quas partes ferant [cum]
sine metu vinculorum
sit futurum. Sibique im[pu-]
tet qui poterat se libera-
20re a sequenti (con)demnati-
one si satis fecisset priori
sententiae.
Marcellus t(a)m(en) lib(ro) (septimo) dig(estorum) ⟦si⟧ pu-
tat, si hac fuit ⟦m⟧\p/atrimonii
25qualitas, ut d\i/fficile e(ss)et pe-
cunia explicari, aequissimu(m)
e(ss)e et(iam)si sequenti fuerat (con)de(m)-
natus denegari sequenti
iudicati actionem aut cer[te]
30(diple)X(diple)
column ii
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
re  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
petantuṛ[⁦ -ca.?- ⁩]
cum exc[⁦ -ca.?- ⁩ pupil-]
5lares petị [⁦ -ca.?- ⁩]
mittit eod[⁦ -ca.?- ⁩]
effectu[⁦ -ca.?- ⁩]
ad adm  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
v

column i
Traces
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ẹụm sci[ret a contu-]
[tore] suo satis n[on esse]
[exactum] · munc\i/pa-
5[lib(us)] ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]a e(st) e⟦e⟧os \e(ss)e/ tute-
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ita demu(m)
[pupillo datur s]ị excussis
column ii
facultatib(us) tutor(um) satis ei fi-
eri n(on) potuerit, eamqu⟦a⟧e
a(cti)on(em) c(au)sa c(ognita) in eos dandam
sc(ribit) divumq(ue) Pium r\e/scripsis-
5se et in h(ere)des eorum, itide(m)
c(ausa) c(ognita), q(uam)v(is) Iul(ianus) id(em) in h(ere)d(em) mag(istratus)⟦iii⟧
n(on) putav<er>it tribu\e/ndam a(cti)o-
[nem], cum idem h(ere)dem iu-
[dicis,] qui litem suam fe[cis-]
10set, teneri ex(ist)imaverit. Sed
utrumq(u)e ⟦c⟧ (con)tra e(st), cum h(eres) m(a)g(istratus)
teneat(ur) et iudiciis n(on) tenea-
[t]ur. Et mag(istratus)   ̣  ̣ n(on) ut {n(on)} tuto-
res tene\n/t(ur): denique in bo-
15nis eor(um) privilegium ces-
sare p(ro)cul duvio e(st).
[Se (?)]d q(uaesti)onis fuisse, ut sponso-
[re]s an potius ut f(ide)i(ussores) ⟦debe-
re⟧ deberent ⟦e(st)⟧ teneri.
20Et Iul(ianum) q(ui)d(em) ut f(ide)i(uss)ores conve-
niendos putasse, Marcel-
lum v(er)o magis sponsorum
locum optinere ap(ud) Iulian(um)
{no} notare. Marcelli s(ententi)am
25ratione iubari negari n(on) pos-
se: sufficere en(im), si in locum
eorum succeda\n/t, q(uo)s acci-
pi neglexerunt v(el) quos mi-
nus idoneos acceperunt.

Apparatus


^ P.r.3b.29. · papyrus
^ P.v.3c.3. on· papyrus
^ P.v.3b.28. ∶· papyrus
^ P.v.i.3. · papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 30.

    The strokes displayed above and under X look like a frame and have the function, together with those diple-signes, to point out the X. X probably refers to the quire's number.