Papyri.info

sign in

1655 = Trismegistos 65886 = LDAB 7150DCLP transcription: 65886 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[σοφία τῆς](*) [τῶν ὅλων συστάσεως πε]ρ̣[ιε]κ̣τ̣ι̣κὴ καὶ δύναμις
[τῆς ὅλης κτίσεως ποιητικ]ή, υ(ἱὸ)ς ἀληθεινὸς(*) ἐξ ἀληθεινοῦ(*)
[π(ατ)ρ(ό)ς, ἀόρατος ἀοράτου καὶ ἄφ]θαρτος ἀφθάρτου καὶ ἀ[θά]ν̣[ατος]
[ἀθανάτου κ(αὶ) ἀΐδιος ἀϊδίου. κ(αὶ) ἓν π]ν(εῦμ)[α](*) ἐ[κ] θ(εο) [τὴν ὕπαρξιν ἔχον]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. [τῆς] prev. ed.
^ 2. l. ἀληθινὸς
^ 2. l. ἀληθινοῦ
^ 4. [π(νεῦ)]μ[α] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.