Papyri.info

sign in

analpap.26.166_2 = HGV AnalPap 26 (2014) S. 166 Nr. 2 = Trismegistos 653679DDbDP transcription: analpap.26.166_2 [xml]

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] (διώβολον) (ἡμιωβέλιον) ρη𐅸 (δραχμὰς) ιβ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον)
[ -ca.?- ]δό̣ντων (δραχμὰς) σλα (τριώβολον)
[ -ca.?- ] (δραχμὰς) ωιϛ (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) ρη𐅸 (δραχμὰς) ιβ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον)
5[ -ca.?- ] ὁμολόγου τελονικῶν
[ -ca.?- ]ικῶν (δραχμὰς) ϙγ (ὀβολόν) ριδ (δραχμὰς) γ (τετρώβολον)
[ -ca.?- ] (ἡμιωβέλιον) ρη𐅸 (δραχμὰς) β (ἡμιωβέλιον)
[ -ca.?- ]ν̣ων (δραχμὰς) ρπζ (πεντώβολον) ριδ (δραχμὰς) ζ (τριώβολον)
[ -ca.?- ]  ̣ (διώβολον) ρη𐅸 (δραχμὰς) δ (ὀβολόν)
10[ -ca.?- ] (δραχμὰς) ρπζ (πεντώβολον) ριδ (δραχμὰς) ζ (τριώβολον)
[ -ca.?- ]  ̣ (διώβολον) ρη𐅸 (δραχμὰς) δ (ὀβολόν)
[ -ca.?- ] (δραχμὰς) υξη (πεντώβολον) ριδ (δραχμὰς) ιη (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον)
[ -ca.?- ]   ̣πζ (τριώβολον) (ἡμιωβέλιον) ρη𐅸 (δραχμὰς) ι (διώβολον) (ἡμιωβέλιον)
[ -ca.?- ]ό̣ντων (δραχμὰς) σγ (τριώβολον)
15[ -ca.?- ] (ἡμιωβέλιον) (δραχμὰς) χϙα (ἡμιωβέλιον) ρη𐅸 (δραχμὰς) ι (διώβολον) (ἡμιωβέλιον)
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.