Papyri.info

sign in

bgu.11.2057 = HGV BGU 11 2057 = Trismegistos 16912



DDbDP transcription: bgu.11.2057 [xml]

AD 91/2 Alexandria

ἀ[ντί]γ̣ρ[αφο]ν̣ ἐ[π]ιστολῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
Μέττιος Ῥοῦφος Διονυσι̣[⁦ -ca.?- ⁩ χαίρειν.]
ἐπεὶ Κρονίων Ἁρυώτου μισ̣[θωτὴς γενόμενος(?)]
ἐρημοφυλακίας φόρου κατ̣ʼ ἔτ̣[ος]
5τῇ τε μισθώσει καὶ τῇ [  ̣  ̣]  ̣τη̣[⁦ -ca.?- ⁩ βούλο-]
μαι αὐτὸν ἀπολυθῆνα[ι] τῆ[ς μισθώσεως(?)]
φῆναι δέ μοι ὑπὸ σοῦ ε̣ν̣ ο  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ σχολαζόντων, ἵνα [  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καταστήσω. ἀν̣τιγρα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10ἔ̣[τους ι]α Α[ὐτοκρά]τ̣ορ[ος Καίσαρος Δομιτιανοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.