Papyri.info

sign in

bgu.13.2221 = HGV BGU 13 2221 = Trismegistos 9630DDbDP transcription: bgu.13.2221 [xml]

AD 160-161 Soknopaiou Nesos

1
[Ἱέρακι στρατηγῷ Τιμαγέ]νῃ(*) βασιλ(ικῷ) γ̣[ρ(αμματεῖ)] Ἀρσι(νοίτου)
[Ἡρακλ(είδου) μερίδος καὶ Κρό]κῳ κωμογρ[α]μ̣(ματεῖ) καὶ
[λαογράφοις κώμης Σο]κνο(παίου) Νήσου
[παρὰ Στοτοήτεως π]ρεσβ(υτέρου) Πακύσεως τοῦ
5[⁦ -ca.?- ⁩ δεῖνος μητρὸς] Στοτοήτ(εως) τῆς Ὀννώφρ(εως)
[τῶν ἀπὸ κώμης Σοκνο(παίου)] Νήσου ἱερέως̣ α φ̣υ̣λ(ῆς)
[Σοκνο(παίου) θεοῦ μεγάλο]υ̣ μεγάλου· ἀπογρ(άφομαι) ἐ̣[μ]α̣υ̣-
[τόν](*) [τε καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰ]ς τὴν τοῦ διελ[η]λυ̣θ̣ότος
[κγ (ἔτους) Θεοῦ Αἰλίου Ἀ]ντωνείνου κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπο-
10[γρ(αφήν)· καταγίνομαι δὲ ἐν οἰκ]ί̣ᾳ ἰδίᾳ πατ̣ρ̣ικ(ῇ)
[ἐν τῇ κώμῃ· καὶ εἰμὶ δὲ ὁ πρ]ογεγρ(αμμένος) Σ[τοτο]ῆ̣τις
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
(hand 2) χ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
(hand 3) πα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ς[⁦ -ca.?- ⁩]
σο[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κα[⁦ -ca.?- ⁩]
ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.1. BL 13.36 : [⁦ -ca.?- ⁩Τιμαγέ]νῃ prev. ed.
^ 1.7-8. BL 10.25 : ἐ̣[μα]υ̣τ̣|[όν] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.