Papyri.info

sign in

bgu.13.2349 = HGV BGU 13 2349 = Trismegistos 29230DDbDP transcription: bgu.13.2349 [xml]

II spc ?

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σοι ἐστί [⁦ -ca.?- ⁩]
πρὶν̣ [⁦ -ca.?- ⁩] συνκομιδη[⁦ -ca.?- ⁩]
λαβὼν τὰ γράμματα πα̣[ρʼ ἐμοῦ κομισά-]
5μ̣ενος σπούδασον ἐλθεῖν πρὸς ἡμᾶς·
ἀσπάζου τὴν μητέρα μου καὶ μαθέτω
ἡ γαμβρά σου ὅτι λίαν ἐλυπήθημεν
περὶ τῆς θυγατρὰς(*) αὐτῆ<ς>· καὶ ἀσπάζου
Ἄρτεμειν κα<ὶ> Σανσνευιν· ἀσπάζου Πά-
10τρωνα καὶ Παβετᾶν τὸν τέκτονα· ἀσ-
π̣άζεται Τιτιανὸς τὴ̣ν μητέρα{ν} αὑτοῦ
Θ̣ερμοῦθιν καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς· ἐρῶσθα[ί](*)
((filler)) σε εὔχομαι·
ἐστὶν δὲ ἡ ἐπιστολὴ ἔχουσα ἀ̣λυφί-
15δα(*) μίαν ἰς(*) τὴν ἀρχὴ<ν> το<ῦ> πέμ-
πτου στίχου ―
v
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ νυσίωνος ἀδελφοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.8. l. θυγατρὸς
^ r.12. l. ἐρρῶσθαί
^ r.14-15. l. ἀλοιφί |δα
^ r.15. l. εἰς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.