Papyri.info

sign in

bgu.14.2445 = HGV BGU 14 2445 = Trismegistos 4041DDbDP transcription: bgu.14.2445 [xml]

Isac Herakleopolite

1
⁦ -ca.?- ⁩ 2
⁦ -ca.?- ⁩ 3
(ἑπταρούρων) ἀρχαίων· Στοτο̣ήτιος τοῦ Σενθέως ἐκ (τοῦ) Παγκρά(του) ϛ 𐅵 δ´
γεω(ργὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣ιθης ἀπὸ κρ(ι)θ(ῆς) ἴσ(ον)
καὶ τῶν ὑ̣πὸ Διον(υσίῳ) ἡγεμόνι ἀ(ρχαίων) φ(υλακιτῶν)·
  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ Πετοσίριος ἐκ (τοῦ) Λαομήδους γ[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ωντος ἐκ (τοῦ) Παγκρά(του) δ γεω(ργὸς) Μανρ̣(ῆς) (πυρῷ) δ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[ἐ]κ (τοῦ)   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ζ α  ̣  ̣ ἀπὸ κρ(ι)θ(ῆς)
[⁦ -ca.?- ⁩] (γίνονται(?)) [  ̣  ̣  ̣] (γίνονται(?)) ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ Ἰσχυρίωνος ἐκ (τοῦ)
Traces ζ γεω(ργὸς) Μανρ(ῆς) (πυρῷ) ζ
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ  ̣  ̣  ̣ ἐκ τοῦ Παγκρά(του) ζ γεω(ργὸς) αὐ(τὸς) (πυρῷ) ζ
Ἁρφεκ[ο]ίπ̣ιος τοῦ Αλωπ̣ιος ἐκ (τοῦ) (αὐτοῦ) ζ γεω(ργὸς) Μανρ(ῆς) ἀπὸ κρ(ι)θ(ῆς) (πυρῷ) ζ
[⁦ -ca.?- ⁩] τοῦ Πα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ζ γεω(ργὸς) Μανρ(ῆς) ἀπὸ κρ(ι)θ(ῆς) (πυρῷ) ζ
[- ca.10 -] παρη̣μέν̣ο̣υ̣ ἐκ (τοῦ) (αὐτοῦ) ζ γεω(ργὸς) αὐ(τὸς) (πυρῷ) ζ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐκ (τοῦ)] Διδ(  ) μϛ (ὧν) ἐσ(π)αρ(μένων) (πυρῷ) λθ χό(ρτῳ) ζ (γίνονται) μϛ
15[⁦ -ca.?- ⁩]ου ἐκ (τοῦ) Μενοίτου καὶ Ἀριστοδήμου
[γεω(ργὸς) ⁦ -ca.?- ⁩]ς (πυρῷ) β̣ 𐅵̣ χέ(ρσου) ἴσ(ον) (γίνονται) ε
[⁦ -ca.?- ⁩]ρου ἐκ (τοῦ) Σ̣υμμά<χ>ου ι̣ χέ(ρσου)
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀπὸ Πρω(τογένους) Βερενίκης τῆς Πτολεμαίου
[⁦ -ca.?- ⁩]μένου ὃν   ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ένου ἐκ (τοῦ) Ἀνική(του) κ
20[⁦ -ca.?- ⁩ ἐκ (τοῦ)] Δι  ̣  ̣  ̣  ̣ (πυρῷ) ια (γίνονται) (πυρῷ) ιε   ̣  ̣  ̣  ̣ ε (γίνονται) κ
[⁦ -ca.?- ⁩] Στράτωνος ἣν Ἡράκλειαν Ἡρακλείδου
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Σελεύκου ι (γίνονται) ιε χέ(ρσου)
[γίνονται ⁦ -ca.?- ⁩] λε̣
4
διὰ̣ Λόχου· Θέωνος τοῦ Εὐβίου ὃν διὰ τῆς κατακλη(ρουχίας) Ισιγδ(  )
25τῆς Θέωνος ἐκ (τοῦ) Ἀντιπά(τρου) ε γεω(ργὸς) Σισφηους(*) ἀπὸ κρ(ι)θ(ῆς) (πυρῷ) ε
γ[ί]νο[νται ⁦ -ca.?- ⁩] μ
καὶ τῶν ἐν ἀποδερ  ̣ [κλ(ηρούχων)] φ(υλακιτῶν) τοῦ πρὸς (ἡμιόλιον) ἐκφορ(ρίου)·
Ἁρπαήσιος τοῦ Πετο[σί]ρ̣[ι]ος ἐκ (τοῦ) Δωριέως ε γεω(ργὸς) αὐ(τὸς) (πυρῷ) ε̣
[⁦ -ca.?- ⁩]
30Σενθέως τοῦ Ἀμεν̣νέως ἐ[κ] (τοῦ) Εὐμήλου ε γεω(ργὸς) αὐ(τὸς) (πυρῷ) β 𐅵
φακῶι α 𐅵 [  ̣  ̣  ̣] ἀσπό(ρου) α (γίνονται) ε, Νέωνος γεω(ργὸς) αὐ(τὸς) (πυρῷ) ε (γίνονται) ι (ὧν) (πυρῷ) ζ 𐅵 φα(κῷ) α 𐅵 ἀσπό(ρου) α
γίνονται φυλακ̣(ιτῶν) [  ̣]  ̣ ἐσπαρ(μένης) σ(πορίμου) ἧ̣ς̣ μέ(ρος) [⁦ -ca.?- ⁩]
ἕτερ(οι)· Σ[τ]ράτωνος [το]ῦ Πτολεμαίου ἐκ (τοῦ) Παγκρά(του) ι χέ(ρσου)
Κοινοῦ τοῦ Μελανθίου ἐκ (τοῦ) Λεωνίδου β Τιμοκρά(του) ε 𐅵
35Πρωτογέ(νους) β 𐅵 χέ(ρσου) (γίνονται) ι χέ(ρσου)
Ἀπολλωνίου τοῦ Ῥοδοκλέους ἐκ (τοῦ) Τιμοκρά(του) δ χέ(ρσου)
Σώννομος α χέ(ρσου) (γίνονται) ε χέ(ρσου)
Κιλλέους τοῦ Κιλλέους ἐκ (τοῦ) Ἀνικήτου β̣ 𐅵̣ Π̣αρμε(  ) β χέ(ρσου)
Πρωτογέ(νους) ε 𐅵 γεω(ργὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ κρ(ι)θ(ῆς) (πυρῷ) ε 𐅵
40Πτολεμαίου τοῦ Πλειστάρχου ὃν ὁ κα(τα)γρ(αφεὶς) Ἀμμώνιος ἐκ (τοῦ)
Παρμένοντος
γίνονται δ̣  ̣ (ὧν) (πυρῷ) ε 𐅵

Apparatus


^ 4.25. l. Σισφής

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.