Papyri.info

sign in

bgu.15.2526 = HGV BGU 15 2526 = Trismegistos 9790DDbDP transcription: bgu.15.2526 [xml]

AD98/9 Bacchias

ἔτους πρώτου Αὐτοκρά[τορος]
Καίσαρος Τραιανοῦ Σεβαστ[οῦ -ca.?- διέγρ(αρψεν) -ca.?- καὶ μετόχ(οις)]
π̣ράκ(τορσιν) Ἑρμᾶς Διονυ̣σ̣[ίου ναυβ(ίου) κατ(οίκων) τοῦ αὐτοῦ (ἔτους)]
Βακχ(ιάδος) χ(αλκοῦ) φκε, π̣ρ(οσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) νε, κ(ολλύβου) χ(αλκοῦ) [ι]
5 vac. ?
5ἔτους β Αὐτοκράτορος Κ̣[αίσαρος]
Τραιανοῦ Σεβ[αστοῦ -ca.?- διέγρ(αψεν) -ca.?- καὶ μετόχ(οις) πράκ(τορσιν)]
Ἑρμᾶς Διονυ̣[σ]ί̣[ου ναυβ(ίου) κατ(οίκων) τοῦ αὐτοῦ (ἔτους) Βακχ(ιάδος)]
χ(αλκοῦ) σν, π̣ρ(οσδιαγραφομένων) χ(αλκοῦ) κε, κ(ολλύβου) χ(αλκοῦ) ε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.