Papyri.info

sign in

bgu.16.2649 = HGV BGU 16 2649 = Trismegistos 23373DDbDP transcription: bgu.16.2649 [xml]

5 AD Herakleopolites

[⁦ -ca.?- ⁩] πλεῖστα χαίρειν καὶ διὰ παντὸς
[ἐρρωμ̣ένωι ἄριστα(?)] ἐπανάγειν ὡς εὔχομαι·
[⁦ -ca.?- ⁩ κυ]δάρου ἀναπλέοντος ἀναγκαῖον
[ἡγησάμην σε διʼ α]ὐτοῦ ἀσπάσ<ασ>θαι· ἀσπάζου ―
5[⁦ -ca.?- ⁩ Σ]ωτήριχον τὸν ἀ[δ]ελφὸν καὶ Τρυφᾶν
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ Ἡράκλειον τὸν πατ[έ]ρα καὶ τὰ
[παιδάρια (?)⁦ -ca.?- ⁩]ν καὶ τὸν Μικκὸν κ[α]ὶ τοὺς
[ἐν οἴκωι πάντας· πρὸ τῶ]ν ὅλων δέομαι [το]ῦ σώματος
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐπ]ιμέλειαν πο<ι>εῖσθα[ι ἵνʼ] ὑγιαίνῃς·
10[⁦ -ca.?- ⁩] ἐρρωσ(ο) (ἔτους) κ̣ε̣ Καίσα[ρ]ος Ἁθὺρ β
[⁦ -ca.?- ⁩]ενι πέμψεις μοι ἐν τῶι κυδάρωι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ως οὐκ ἐμβεβλημέν[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ηι ὀλίγα ἀρτίδια
[διὸ ἐρωτηθεὶς μὴ λη]ρήσῃς ε(  )·
[⁦ -ca.?- ⁩ πέ]μψον τὰ ἀρτίδια ἐν τῶι κυδάρωι
15[⁦ -ca.?- ⁩ ἀν]απλεῖ.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.