Papyri.info

sign in

chr.mitt.202 = HGV BGU 1 184 = Trismegistos 8945 = bgu.1.184DDbDP transcription: chr.mitt.202 [xml]


[Reprinted from: bgu.1.184] BGU 1 184

(hand 2) πώλ(ησις)
(hand 1) Ἀπολλωνίωι καὶ Θέ[ωνι](*)
γεγυμνασιαρχ(ηκόσι) καὶ βι[βλιοφύλαξι]
ἐνκτήσεων Ἀρσινοί[του νομοῦ]
5παρὰ Σ[α]τα[β]οῦτος καὶ Στο[τοήτιος]
καὶ Ταήσιος καὶ Τεσενο[ύφεως]
τῶν ἀπ[ὸ] τ̣ῆ̣ς Σοκνοπ̣αίο̣υ Νήσ[ο]υ̣(*)
τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τῶ[ν]
τεσσάρων Ἐριέ[ως] νεω[τέ]ρου
10τοῦ Σαταβοῦτος μετὰ κυρίου
ἑκατέρας, τῆς μὲν Στοτ[οή]τιος
τοῦ προγεγραμμένου ἀδ[έλ]φο[ῦ]
Σαταβοῦτος, τῆς δὲ Ταήσιος καὶ
Τεσενούφεως τοῦ τῆς Τ[εσε]νού-
15φεως ἀνδρὸς Στοτ[ο]ήτ[ιος] τοῦ
Ὀννώφρεως. ὃ ἀπεγρ[α]ψάμε[θα]
διʼ ὑμ[ῶ]ν τῶ̣ι(*) δ (ἔτει)(*) Αὐτο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣(ρος) Κ̣α̣ίσαρο̣ς̣(*)
Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ Π[αῦ]νι ε̣
ἐν τῇ αὐτῇ κώμηι(*) ἔνατ[ο]ν μέρ[ος]
20οἰκίας [κ]αὶ αὐλῆς, βουλόμεθα
ἐξοκονομῆσαι(*) Πανεφρόμμι(*)
Πανεφρόμμεως(*) τοῦ Πα[νε]φρόμ-
μεως(*) ἱερεῖ τῶν ἀπὸ τῆς αὐτῆς
κώμη[ς τιμῆς ἀρ]γυρίου δραχμῶ(ν)
25ἑξήκον[τα   ̣  ̣  ̣  ̣ καθ]αρὸν ἀπὸ [ὀ]φει̣λ̣ῆ(ς)
ὑποθήκ[ης](*) [καὶ παντὸς] δ[ι]ενγυ[ήμ(ατος)].
ἐὰν φαί̣[νηται](*) [ἐπισ]τ̣αλῆν̣α̣ι̣(*) τῷ τὸ(*)
γραφ[εῖον Σοκνοπα]ίου Νήσου συν-
[χρηματίζειν ἡμεῖ]ν̣(*) ὡ[ς] κ[α]θήκει.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. BL 1.434 : Θε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 7. F. Reiter, Pylon 1 (2022) 10 §6 : ἀπ[ὸ κώ(μης)] Σοκνο[π]αί[ου Νήσου] prev. ed.
^ 17. F. Reiter (BerlPap, digital image) (via PN) : ἐ[π]ὶ prev. ed.
^ 17. PN M.G. Elmaghrabi : (ἔτους) prev. ed.
^ 17. BL 8.20 : Αὐτοκ[ρά]τορ[ος] prev. ed.
^ 19. F. Reiter (BerlPap, digital image) (via PN) : κώμῃ prev. ed.
^ 21. l. ἐξοικονομῆσαι, bgu 2 p.354 : ἐξοικονομῆσαι prev. ed.
^ 21. bgu 2 p.354 : Πανεφρέμμι prev. ed.
^ 22. bgu 2 p.354 : Πανεφρέμμεωσ prev. ed.
^ 22-23. Πα[νε]φρέμμεως prev. ed.
^ 25-26. F. Reiter, Pylon 1 (2022) 10 n.5 : [ὀ]φειλ(ῆς) κ̣α̣ὶ̣ | ὑποθήκ[ης] T. Backhuys (BerlPap, digital image) (via PN) : [ὀ]φει̣λ̣ῆ(ς) | ὑποθήκ[ης] F. Reiter (BerlPap, digital image) (via PN) : [ὀ]φειλ(ῆς) [καὶ] | ὑποθήκ[ης] prev. ed.
^ 27. Heidelberg Digital Papyrology Webinar 2020 (from photo) (via PN) : φα[ίνηται] prev. ed.
^ 27. M.G. Elmaghrabi (from photo) (via PN) : [ἐπιστεί]λατε prev. ed.
^ 27. or τῷ <ἀσχολουμένῳ> τὸ
^ 28-29. l. [ἡμῖ]ν, M.G. Elmaghrabi (BerlPap, digital image) (via PN) : [Σοκνο]παί(ου) Νήσου συν[χρη]|[ματίζειν ἡμεῖν] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.