Papyri.info

sign in

bgu.1.189 = HGV BGU 1 189 = Trismegistos 8949 = chr.mitt.226DDbDP transcription: bgu.1.189 [xml]

AD 7 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.226] MChr226

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1τ[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.12 - Σοκνοπαίου]
[Ν]ήσου
Σαταβοὺς Τεῆος Πέρσ[η]ς(*) τῆς ἐ[πι]κονῆς(*)
ὁμολοκῷ(*) ἔχιν(*) τὸ δά[ν]ηον(*)
5τοῦ Μεσουῆρις διὰ χε[ιρ]ὸς ἐκξ(*) ο[ἴκ]ου ἀργυρίου
ἐπισήμου κεφαλαίο[υ ν]ομίσμ[α]τος δρα-
χμὰς ἑβδομήκοντα δύο τόκου ὡς ἐκ
δραχμὴ(*) μία(*) τριοβού[λο]υ(*) τῇ μνᾷ(*) τὸν(*) μῆ-
να ἕκαστον(*), ἃς καὶ ἀποδόσω(*) ἐν μηνὶ(*)
10Μεχὶρ τοῦ ἰσιόντος(*) ἑβδόμου [καὶ] τρια-
κωστοῦ(*) ἔτους Καίσαρος καί ποιήσω, καθό-
τι προγέγραται(*) · ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ
Πανεφρύμις Στοθήτιος διὰ τὸ μ[ὴ] εἰδέ-
[να]ι αὐτὸν γράμ(μ)ατα.
15(ἔτους) λϛ Καί[σα]ρος ⟦επαμη[να]⟧ Μεσορὴ κδ
v
Demotic 1 line
2⁦ vac. ? ⁩
[Δάνειο(?)]ν ἀργυρίου (δραχμῶν) ξβ καὶ πρᾶσις ὄνου
παρὰ Μαρῆ[ο]ς Μεσουῆρις.

Apparatus


^ r.3. bgu 2 p.354 : Περσηὶς prev. ed.
^ r.3. l. ἐ[πι]γονῆς
^ r.4. l. ὁμολογῷ
^ r.4. l. ἔχειν
^ r.4. l. δά[ν]ειον
^ r.5. l. ἐξ
^ r.8. l. δραχμῆς
^ r.8. l. μιᾶς
^ r.8. l. τριωβό[λο]υ
^ r.8. bgu 2 p.354 : τῆς μνᾶσ prev. ed.
^ r.8. corr. ex τω
^ r.9. corr. ex εραστον
^ r.9. corr. ex
^ r.9. l. ἀποδώσω
^ r.9. corr. ex μηνα
^ r.10. l. εἰσιόντος
^ r.10-11. l. τρια |κοστοῦ
^ r.12. l. προγέγρα<π>ται, bgu 2 p.354 : προγέγραπται prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.