Papyri.info

sign in

bgu.1.22 = HGV BGU 1 22 = Trismegistos 8983DDbDP transcription: bgu.1.22 [xml]

AD 114 Arsinoite

Ἀ̣πίωνι(*) στρ(ατηγῷ) Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακ(λείδου)
με(ρίδος)
παρὰ Ταρμούθιος τῆς
Φίμωνος λαχανοπώλης
5ἀπὸ κώμης Βακχιάδος
τὸ παρὸν μὴ ἔχουσα κύ-
ριον· τῇ δ τοῦ ἐνεσ-
τῶτος μηνὸς Φαρμοῦθι,
ἁπλῶς μηδὲν ἔχουσα
10πρᾶγμα πρὸς ἐμὲ, Ταορσε-
νοῦφις, γυνὴ Ἀμμωνίου
τοῦ καὶ Φίμωνος πρεσβυ-
τέρου κώμης Βακχιάδο(ς)
ἐπελθοῦσα ἐν την(*) οἰ-
15κίᾳ μου ἄλογόν μοι ἄη-
δίαν συνεστήσατο καὶ
περιέσχισέ μοι τὸν κι-
τῶνα(*) καὶ τὸ πάλλιον
οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπε-
20νέγκατό μου ἐν τῇ ἀη-
δίᾳ ἅς εἶχον κιμένας(*)
ἀπὸ τιμῆς ὧν πέπρακον
λαχάνων (δραχμὰς) ιϛ. καὶ τῇ
ε τοῦ αὐτοῦ μηνὸς
25ἐπελθὼν ὁ ταύτης
ἀνὴρ Ἀμμώνιος ὁ καὶ Φί-
μων εἰς τὴν οἰκίαν μου
ὡς ζητῶν τὸν ἄνδρα μο(υ)
ἄρας τὸν λυχνόν μου
30ἀνέβη εἰς τὴν οἰκίαν
μου, ἀπενέγκατο οἶχον(*)
κίμενον(*) ζεῦγος ψελλίω(ν)
ἀργυρῶν ἀσήμου ὁλκῆς
(δραχμὰς) μ, τοῦ ἀνδρός μου ὤν-
35τος(*) ἐπὶ ξένης. διὸ ἀξιῶ
ἀκθῆναι(*) τοὺς ἐνκαλου-
μένους ἐπί σε πρὸς δέ-
ουσ(αν) ἐπέξοδον. εὐτύχι(*)   ̣  ̣
Ταρμοῦθις ὡς (ἐτῶν) λ, οὐ(λὴ)
40ποδὶ δεξιῷ.
(ἔτους) ι̣ζ̣ Αὐτοκράτορος
Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ
Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
Δακικοῦ. Φαρμοῦθι ϛ.

Apparatus


^ 1. BL 1.433 : [Σαρα]πίωνι prev. ed.
^ 14. l. τῇ
^ 17-18. l. χι|τῶνα
^ 21. l. κειμένας
^ 31. l. εἶχον, bgu 1 p.353 : οἰχό(μενοσ) prev. ed.
^ 32. l. κείμενον
^ 34-35. l. ὄν|τος
^ 36. l. ἀχθῆναι
^ 38. l. εὐτύχει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.