Papyri.info

sign in

bgu.1.300 = HGV BGU 1 300 = Trismegistos 9043 = chr.mitt.345DDbDP transcription: bgu.1.300 [xml]

AD 148 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.345] Chr.Mitt. 345

r
Γάιος Οὐαλέριος Χαιρημονιανὸς οὐετρανὸς Ἀντινοεὺς
Νερ̣[ο]υ̣ϊ(*)άνιος(*) ὁ καὶ Ἑστι[α]ῖος(*) Μάρκῳ Σεμπρωνίῳ Κλήμηστ(ι)(*)
οὐε[τρ]ανῷ χαίρειν. συνέστησά σοι(*) κατὰ τοῦτο τὸ χειρόγραφο(ν)
φροντιοῦντά μου τῶν ἐν Ἀρσινοείτῃ ὑπαρχόντων καὶ
5ἀπαιτήσαν̣τα(*) τοὺς μισθωτάς, κἂν(*) δέον ἠν(*), μισθώσαντα(*)
ἢ αὐτουργήσαντα(*) καὶ ἀποχὰς προησόμενον αὐ̣τοῖς ἐκ το[ῦ]
ἐμοῦ ὀνόματος καὶ πάντα τῇ ἐπι[τρο]πῇ ἀνήκοντα ἐπι-
τελέσαντα(*), καθὰ κἀμοὶ(*) παρόντ[ι ἔ]ξεστιν, καὶ διαίρεσιν
τόπον(*) ποιησάμεν[ο]ν̣(*) δ̣[  ̣]  ̣ασμου ἐν Καρανίδι, ἐφʼ ᾧ τὰ
10περιεσόμενά μοι ἀποκαταστήσι(*) μοι ἐνθάδε παρα-
γεναμένῳ(*) τῇ ἑαυτοῦ πίστι(*) καὶ [ε]ὐδοκῶ, οἷς ἐὰν πρὸς̣
ταῦτα ἐπιτελέσῃ. τ[ὸ] χειρόγραφον τοῦτο δισσὸν γρα-
φὲν ὑπʼ ἐμοῦ κύρι[ο]ν ἔστω. Γάιος Ἰούλ[ι]ος Σατορνῖλος
οὐετρανὸς ἔγραψα τὰ πλ[εῖσ]τα. (ἔτους) ια Αὐ[το]κράτορος
15Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
Εὐσεβοῦς Τῦβι ζ. ποιήσεται δὲ καὶ τῶν τῆς φροντιζο-
μένης ὑπʼ ἐμοῦ θυγατριδοῦς(*) μου Λογγινίας Τασουχα-
ρίου καὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῆς φροντίδα καὶ ἀπαί-
τησιν καὶ τὰ ἄλλα πάντα κατὰ τὸν προκείμενον ἐπʼ ἐμοῦ
20τρόπον. (hand 2) Γάιος Οὐαλέριος Χαιρημονιανὸς συνέστησα
τὸν Μάρκον Σεμπρώνιον Κλήμεντα ἐπὶ πᾶσι τοῖς προκειμέν(οις)·
(hand 3) Μᾶρκος Σεμπρώνιος Κλήμης συν[έ]σταμε(*) καὶ ἕκασ-
τα ποιήσσω(*) τῶν προκειμέν[ων] καθὼς πρόκιται.
v,ctr
ἐπιτροπικῆς Σεμπρωνίου σ̣α̣μ̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ v,minf
(hand 4) ἀποσυστα[τικόν](*)
Σεμπρωνίου.

Apparatus


^ r.2. BL 1.37 : Νε[οαδρ]ϊ(ϊ)άνιος prev. ed. : νερ̣[ο]υ̣ϊανιοσ papyrus
^ r.2. BGU 1 p.396 : Εστ[  ̣]  ̣ης prev. ed.
^ r.2. l. Κλήμεντ(ι)
^ r.3. l. σε
^ r.5. l. ἀπαιτήσοντα
^ r.5. l. καὶ ἐὰν
^ r.5. l. ᾖ
^ r.5. l. μισθώσοντα
^ r.6. l. αὐτουργήσοντα
^ r.7-8. l. ἐπι|τελέσοντα
^ r.8. l. καὶ ἐμοὶ
^ r.9. l. τόπων
^ r.9. l. ποιησόμενον
^ r.10. l. ἀποκαταστήσει
^ r.10-11. l. παρα|γενομένῳ
^ r.11. l. πίστει
^ r.17. l. θυγατριδῆς
^ r.22. l. συν[έ]σταμαι
^ r.23. l. ποιήσω
^ v,minf.2. BL 8.22 : ἀπὸ συστά[σεως(?)](?) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.