Papyri.info

sign in

bgu.1.316 = HGV BGU 1 316 = Trismegistos 20204 = chr.mitt.271DDbDP transcription: bgu.1.316 [xml]

AD 359 Ascalon
[Reprinted from: chr.mitt.271] Chr.Mitt. 271

ὑπατείᾳ Φλ(αουίου) Εὐσεβίου καὶ Φλ(αουίου) Ὑ(*)πατείου τῶν λαμπροτάτων [τῇ πρὸ τεσσά-]
ρων εἰδῶν [Ὀ]κτωβρίων, ἀγαθῇ τύχῃ, ἐν κολωνίᾳ Ἀσκ[άλωνι]
τῇ πιστῇ καὶ ἐλευθέρᾳ, ἔτους δευτέρου ἑξηκοστοῦ τετρακοσιοστο[ῦ τοῦ]
μηνὸς Γορπιαίου ιδ.
5ἐπρίατο καλῇ αἱρέσει Φλ(άουιος) Βιταλιανὸς βίαρχος οὐεξελλ[ατίωνος]
(*)ππέων καταφρακταρίων εἱδρυμένων(*) τὰ νῦν ἐν [τῇ Ἀρσι-]
νοειτῶν(*) πόλει τῆς Αἰγύπτου ὑπὸ Δωρόθεον τριβοῦ[νον]
παρὰ Φλ(αουίου) Ἀγεμούν̣δ̣ο̣[υ] σ̣ι̣ν̣άτορος ν̣ο̣υ̣μέρου αὐσιλ̣[ιαρίων]
Κωνσταντιακῶν ὑ(*)πὸ Βάριον τριβοῦνον νῦν εξ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10τῇ ἐν̣τ̣α̣ῦ̣θα διατριβούσῃ φαμιλίᾳ τῶ̣ν̣ γεν̣ν̣ετ̣[άτων](*)
Κωνσταντιακῶν στρατιωτῶν δοῦλον αὐτοῦ ὀ[νόματι]
Ἀργούτιν εἲ(*) καὶ εἴ τινι ἑτέρῳ ὀνόματι καλῖτε(*) ἢ κληθ[ήσεται]
γένι(*) Γάλλον, ὄντα ὡς ἐτῶν δέκα τεσσάρων μικ̣[ρό-]
πλεον, λευκόχρουν, ὑπόσιμον, εὐόφθαλμον, εὐθύ[τριχα (?)]
15τειμῆς(*) τῆς συνφωνηθείσης̣ μεταξὺ αὐτῶν χρυσ[ινῶν]
δεσποτικῶν τετραγραμμιαίων διζῴδων δέκ[α ὀκτώ] ,
οὕσπερ τῆς τειμῆς(*) χρυσινοὺς δέκα ὀκτὼ ἀπέσχεν κ̣[αὶ ἐπλη-]
ρώθη ὁ πεπρακὼς παρὰ τοῦ πριαμένου κατὰ τὴ[ν προκειμ(ένην)]
ὠνὴν καὶ διὰ χιρός(*), καὶ παρέδωκεν αὐτῷ τὸν [προγεγρ(αμμένον)]
20δοῦλον κυρίως ἔχειν καὶ δεσποτικῶς κτᾶσθ[αι χρᾶσθαι(*)]
πωλεῖν διοικεῖν, ὃν ἂν αἱρῆτε(*) τρόπον, ἀπὸ τῆς σ[ήμερον]
ἡμέρας καὶ εἰς ἀεί. κὰ̓́ν(*) τις τοῦ πεπραμένου δ[ούλου]
ἀντιποιηθῇ ἢ ἐπενεχθῇ τι κατʼ αὐτοῦ τρόπῳ
οἵῳ δή τινι, ὁ πεπρακὼς \(hand 2) καὶ διάδοχ[οι αὐτο]ῦ/ (hand 1) τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν
25βεβαιώσει τῷ πριαμένῳ ἢ ἐκτείσι(*) αὐτῷ παραχρῆμ(α)
τὴν τειμὴν(*) καὶ τὸ βλάβος καὶ ὅσον ἂν αὐτῷ δια-
δόχοις τε αὐτοῦ διαφέρῃ. ἱ(*)ερὰν δὲ νόσον καὶ σίνος
παλεὸν(*) καὶ κρυπτὸν πάθος μέχρις μηνῶν ἓξ καὶ
δρασμὸν μέχρις μηνῶν δέκα δύο ὁμοίως ὁ
30πεπρακὼς καὶ διάδοχοι αὐτοῦ βεβαιώσουσιν τῷ
πριαμένῳ καὶ διαδόχοις αὐτοῦ ἢ ἐκτίσουσιν αὐτῷ
τὴν τειμὴν(*) καὶ τὸ βλάβος καὶ ὅσον ἂν αὐτῷ
διαδόχοις τε αὐτοῦ διαφέρῃ, τῆς πράξεως πάν-
των γεινομένης τῷ πριαμένῳ ἔκ τε τοῦ
35πεπρακότος καὶ ὑπαρχόντων αὐτοῦ ὧν τε
νῦν ἔχει καὶ ὧν ἂν μετὰ ταῦτα ἐπικτήση[τ]ε(*) ἐν
παντὶ εἴδι(*) καὶ γένι(*) οὕτως ὡσεὶ ἕκασ[το]ν αὐτῶν
κατʼ εἶδος καὶ κατὰ γένος καὶ ὀνομαστὶ ὑ[πο]θήκη[ς]
ἐνεχύρου τε δικαίῳ [ὑπόκειται, ἐπὶ τῷ ἐ]ξουσίαν
40ἔχειν τὸν πριάμενον   ̣[- ca.15 -]του
[  ̣]  ̣ασθαι κ[α]τὰ τῶν [νόμων - ca.11 -](*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣]πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[- ca.17 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. ϋπατειου papyrus
^ 6. ϊππεων papyrus
^ 6. l. ἱδρυμένων
^ 6-7. l. Ἀρσι |νοιτῶν
^ 9. ϋπο papyrus
^ 10. l. γενναιοτάτων
^ 12. l. ἢ
^ 12. l. καλεῖται
^ 13. l. γένει
^ 15. l. τιμῆς
^ 17. l. τιμῆς
^ 19. l. χειρός
^ 21. l. αἱρῆται
^ 22. l. καὶ ἄν
^ 25. l. ἐκτίσει
^ 26. l. τιμὴν
^ 27. ϊεραν papyrus
^ 28. l. παλαιὸν
^ 32. l. τιμὴν
^ 36. l. ἐπικτήσηται
^ 37. l. εἴδει
^ 37. l. γένει
^ 41. BL 3.10 : κ[  ̣  ̣]α τῶν [- ca.16 -] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.