Papyri.info

sign in

bgu.1.44 = HGV BGU 1 44 = Trismegistos 9091DDbDP transcription: bgu.1.44 [xml]

AD 102 Arsinoite

Ἥρων Ἀμωνίου Ὡρίω[νι Σαταβοῦ]τος(*)
καὶ Σαραπίωνι Ἀμωνίου κ[αὶ Φ]ανομγεῦ-
τ̣ι(*) Στοτοήτιος καὶ Στοτοή[τι] Ψενῆσις
καὶ Πακύσι Ἐριγέος καὶ Στ[οτοή]τι προσ-
5βυτέρῳ(*) Ἐριγέως κα[ὶ Στοτοήτ]ι(*) Πε-
τεσούχου καὶ Διονυσίῳ μαχαιρο-
φόρῳ τοῖς ὀκτὼ χαίρε̣ι̣ν̣(*). ἀπέχω
παρʼ ὑμῶν ἃς ὀφίλατε(*) τῷ υἱῷ μου
Ἀμωνίῳ κατὰ διαγρα[φὴν τῆς Φίλου τραπέ-]
10ζης(*) τετελιωμένης(*) τ[ῷ] Φ̣αρμοῦθι(*)
μηνὶ τοῦ ἐνεστῶτος πέ̣μ̣του(*) ἔτους
ἀργυρίου δραχμὰς [τετρακοσίας]
τεσσαρακωντα(*)
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) υμ, ὃν(*) καὶ παρ-
έξομαι διδόντα ἡμῖν(*) ἀποχὴν
15καὶ ἀνδιδουντα(*) τὴν δ[ια]γραφὴν
εἰς ἀθέτησιν καὶ ἀκύρωσιν.
(ἔτους) πέμτου(*) ἔτους Αὐτοκράτορ[ος Καίσαρος](*)
Νέρουα Τραιανοῦ Σεβασ[τοῦ] Γερμανικοῦ.
Ἐπὶφ κ.

Apparatus


^ 1. bgu 1 p.354 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοσ prev. ed.
^ 2-3. bgu 1 p.354 : κ[αὶ   ̣]α̣λ̣  ̣μγευτι prev. ed.
^ 4-5. l. πρεσ |βυτέρῳ
^ 5. bgu 1 p.354 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι prev. ed.
^ 7. F. Reiter (BerlPap) (via PN) : χαίρ[ειν] prev. ed.
^ 8. l. ὀφείλατε
^ 9-10. bgu 3 p.1 : διαγρα[φὴν τραπέ]ζης prev. ed.
^ 10. l. τετελειωμένην PN F. Reiter (τετελειωμένης prev. ed.)
^ 10. F. Reiter (BerlPap) (via PN) : τ[ῷ Φ]αρμοῦθι prev. ed.
^ 11. l. πέμπτου, F. Reiter (BerlPap) (via PN) : π[έμπ]του prev. ed.
^ 13. l. τεσσαράκοντα
^ 13. BGU 2 p.353 : ὁμ̣(οίωσ) prev. ed.
^ 14. l. ὑμῖν
^ 15. l. ἀναδιδόντα
^ 17. l. πέμπτου, F. Reiter (BerlPap) (via PN) : πέμπτου prev. ed.
^ 17. F. Reiter (BerlPap) (via PN) : Αὐτοκρά[τορος Καίσαρος] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.