Papyri.info

sign in

bgu.2.493 = HGV BGU 2 493 = Trismegistos 28155DDbDP transcription: bgu.2.493 [xml]

II spc Arsinoite

1
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ῆς Ἀμμωνίου ἴδιο(ν)
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ῆς Ἀμμωνίου (ἐτῶν) λε
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐπικε]κριμένος (ἐτῶν) κθ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
[β]
Εὐτυχὴς Νείλου τοῦ Πρωτᾶ μητ(ρὸς) Διοδ[ώ]ρας ἰδ[ιώτης ⁦ -ca.?- ⁩] (ἐτῶν) ν
Ἀμμώνιος ἀδελφὸς μητρὸς τῆς αὐτῆς [⁦ -ca.?- ⁩] (ἐτῶν) κϛ
οἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ αὐλ(ῆς) (ἥμισυ) μέρος ἴδιον [⁦ -ca.?- ⁩]
Ἥρων Ἥρωνος τοῦ Ἥρωνος μητρὸς Ἀφροδεισι[άδος τῆς] Διονυσίο(υ) (ἐτῶν) λθ
5Εὐτυχὴς δοῦλ(ος) αὐτοῦ ὁ διὰ λόγων τῆς μητρὸς [⁦ -ca.?- ⁩] (ἐτῶν) λθ
(perpendicular) 6,ms (hand 2) αντ(  ) υπ̣ο̣λ(  ) ιδ (ἔτους) Μεχ(είρ)
(hand 1) Σαραπίων Ἐπαφροδείτου ἀπελ(εύθερος) Θέωνος τοῦ Σα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ωνος
τῶν γεγυμ(νασιαρχηκότων) μητ(ρὸς) Σύρας τῆς Κεφάλωνος ἀπὸ Χ[ηνοβ(οσκῶν)] Πρώτω(ν) (ἐτῶν) ν
οἰ[κίας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αρίου τ[ῆς] Πασίωνος δεσποίνης υ̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 - Ἀφρο]δεισίου τοῦ Κορκᾶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Π]υθο[λάο]υ
10[- ca.13 -] ἀπὸ Ἀμμωνίου Τόπ[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.13 -] τῆς [αὐ]τῆς ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12[⁦ -ca.?- ⁩] αὐλ(ὴ) Ηρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ρας τῆς Ἡρα[κ]λε[ίδου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Νείλου τοῦ Ἥρωνος μητ(ρὸς) Αρ[  ̣  ̣]ε̣ι̣τος ἰδιώ(της) ἀπὸ Ἀμμω(νίου) Τόπ(ων) (ἐτῶν) κγ
[⁦ -ca.?- ⁩]δης ἀδελφὸς μητρὸς τῆς αὐτ(ῆς) ὁμοίω(ς) [ἰ]διώ(της) ἀπὸ Ἀπολ(λωνίου) Παρεμ(βολῆς) (ἐτῶν) λγ
15[⁦ -ca.?- ⁩]ν καὶ ἐνγι(  ) τούτου (τέταρτον) μέρος οἰκί(ας) καὶ αἰθρίου Κλαυδίας
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀπούσης ἐξ ὑπομ(νήματος) Ἀπολλω(νίου) τοῦ Κρονίωνος φροντισ(τοῦ), ἔνοικ(οι)·
[⁦ -ca.?- ⁩]ης Χαιρήμονος τοῦ Ἰ(*)σίωνος μητρὸς Ἑλένης τῆς Σα[τ]ύ̣[ρο]υ
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπὸ] Μακεδόνων (ἐτῶν) λβ
[⁦ -ca.?- ⁩]δώρου τοῦ Διδᾶ μητ(ρὸς) Ἀλεῖτος ἰδιώτ(ης) [⁦ -ca.?- ⁩] (ἐτῶν) ν
20[⁦ -ca.?- ⁩]άδου τοῦ Μάρωνος μητρὸ(ς) Χ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νος οδ[  ̣  ̣  ̣  ̣]γρ(  ) τῆς   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Εὐδαίμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εως τῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ α]ὐτοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3
(hand 3) γ
(hand 1) οἰκίας καὶ [α]ὐλ(ῆς) (ἡμισὺ) μέρος Ἀμμωνίου Σαβείνου, ἐν ᾧ ἔν[οικοι]·
Ὡρίων Ἡρᾶ τοῦ Διοδώρου μητος Τασιαίπιος ἰ(*)διώτ(ης)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Πασίων πρεσβ(ύτερος) Σαβείνου τοῦ Διδᾶ μητ(ρὸς) Τασιαίπιος ἰ(*)[διώτης ⁦ -ca.?- ⁩]
Πασίων νεώτ(ερος) ἀδελφὸς μητρὸς τῆς αὐτῆς ἀπὸ Χη[νοβοσκῶν Πρώτων (ἐτῶν)   ̣  ̣]
5οἰκία(ς) καὶ αἰθ(ρίον) καὶ αὐλ(ῆς) κοινὸν καὶ ἀδιαίρεσον (ἡμισὺ) μέρος καὶ ἐν ἑτέρῳ [⁦ -ca.?- ⁩]
ψειλ(ὸς)(*) τόπ(ος) περιτετειχισ(μένος) Σαραποῦτος τῆς Σαραπα[μμῶνος ⁦ -ca.?- ⁩]
Νεῖλος Ἰ(*)σίωνος τοῦ Διοσκόρου μητρ[ὸς ⁦ -ca.?- ⁩]
οἰκίας 𐅸 [μέρο]ς πατρικ(ὸν) Ἀ[πο]λιναρίου καὶ Δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀ]πολιναρίου κατὰ τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10  ̣[- ca.16 -] ἐξ ἴσου [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11οἰ[κί(ας)] (τρίτον) μέρος [⁦ -ca.?- ⁩]
Χαιρή[μων ⁦ -ca.?- ⁩]
Μύσθη[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
οἰκί(ας) καὶ αὐλ(ῆς) δι[⁦ -ca.?- ⁩]
15Εὐάγγελος [⁦ -ca.?- ⁩]
οἰκί(ας) (ἥμισυ) (ὄγδοον) μέρο[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
Δ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 2.17. ϊσιωνοσ papyrus
^ 3.2. ϊδιωτ(ης) papyrus
^ 3.3. ϊ[διωτησ] papyrus
^ 3.6. l. ψιλ(ὸς)
^ 3.7. ϊσιωνοσ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.